Storebæltsbåden "MAKRELLEN" en Ryds 535 DL

som foreningen stiller til rådighed for medlemmerne. Dog skal du betalet dit forbrug af benzin og en brugerafgift pr. tur til dækning af serviceudgifter på motoren.

Før du kan får adgang til at benytte foreningens storebæltsbåd "Makrellen" skal du have lidt instruktion i betjening og brug af båden. Find en af instruktørerne i bådudvalget her for en aftale. 

 

Bruger og gæstebetaling ved benyttelse af Storebæltsbåden Makrellen: Rev. 2019-02-01.

Brugerbetalingen er fastsat til kr. 150,- pr. tur

Har du gæster, som ikke er medlem, med i Makrellen skal du løse gæstekort til hver gæst.

Familiemedlemmer (forældre, børn, svigerbørn og deres samboende, samt børnebørn (under 18 år) må medtages uden betaling).

Gæstekort til Storebæltsbåden Makrellen er fastsat til kr. 200,- pr. tur.

Betaling:

Gæste- og brugerbetaling kan foretages via Mobilpay  42 80 75 00  eller indbetales på KLF’s konto i Danske Bank: 1551-10713846 senest 8 dage efter benyttelsen af faciliteten.

På indbetalingen skal du skrive dit DSF medlemsnummer, navn og dato for benyttelsen, samt hvad du afregner for:

Eks.:

DSF 111213 Hans Noname d. 1/1 -  2 gæster

Ved eventuelt senere medlemskab fratrækkes indtil 2 gæstebetalinger fra samme år i kontingentet.

Jf. Regler for benyttelse af Storebæltsbåden Makrellen