Storebæltsbåden "MAKRELLEN" en Ryds 535 DL

som foreningen stiller til rådighed for medlemmerne. Dog skal du betalet dit forbrug af benzin og en brugerafgift pr. tur til dækning af serviceudgifter på motoren.

Nye brugertakster pr. 1. marts 2020

Herunder kan du se de to forskellige muligheder du har for at benytte båden. Årskort eller Enkeltture uden årskort

  TAKSTER FOR MAKRELLEN  
   Skipper MED gyldigt Årskort *)  
  SOMMER (1/4 - 30/9)  
Lån af båden 1/1 dag 150
Lån af båden 1/2 dag 100
Gæst **) 1/1 dag 125
Gæst **) 1/2 dag 100
  VINTER (1/10 - 31/3)  
Lån af båden   100
Gæst **)   100
  Skipper UDEN Årskort.*)  
  HELE ÅRET  
Lån af båden   300
Gæst **)   150
  BEMÆRKNINGER  
*) Årskort Gyldigt i 12 måneder fra køb 500
**) Gæst

Person som ikke er KLF medlem eller person som ikke er Skippers nære familie (se bookingregler punkt 14)

 

Senest 8 dage efter benyttelsen af Makrellen skal du afregne dit forbrug til foreningens kasserer på MobilePay 190316 eller på konto i Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 10 71 38 46

På indbetalingen skal du skrive dit DSF medlemsnummer, navn og dato for benyttelsen samt  hvad du afregner for. Skriv også dit Årskort nr. hvis du har Årskort til Makrellen.

Eks.

11223344 Hans Hansen Makrellen d. 1/1 2020 2 prs. + 1 gæst - Årskort 2584

Indbetalingerne bliver så parret med den Sikkerhedsseddel du udfyldte før du sejlede ud.

Før du kan får adgang til at benytte foreningens storebæltsbåd "Makrellen" skal du have lidt instruktion i betjening og brug af båden. Find en af instruktørerne i bådudvalget her for en aftale. 

 

ENKELT-TURE uden årskort

 1. Enkelt-ture er sejlads UDEN årskort.
 2. Enkelt-ture er ture uden timebegrænsning.
 3. Der ydes ikke rabat på enkelt-ture.
 4. Gæster på enkelt-ture kan ved indmeldelse i KLF få modregnet deres seneste 2 gæstekort indenfor 12 måneder

ÅRSKORT TIL MAKRELLEN

 1. Årskortet dækker 12 måneder fra købsdato og købes hos foreningens kasserer.
 2. Bruger bestemmer selv hvornår årskortet indkøbes.
 3. Årskortet består af et nummer meddelt af klubkassereren efter købet.
 4. Der refunderes IKKE penge for årskort.
 5. Årskort bliver ikke automatisk fornyet af KLF.
 6. Ved afregning af bookinger skal kortets nummer altid oplyses.
 7. Årskort giver mulighed for sejlads til reduceret bruger og gæstepris.
 8. Årskort giver mulighed for heldagsture uden timebegrænsning.
 9. Årskort giver i sommerhalvåret 1/3 - 30/9 mulighed for 1/2 dags sejlads.(Formiddags ture afsluttes inden kl. 14.) (Eftermiddags ture påbegyndes efter kl. 14.)
 10. Årskort giver i vinterhalvåret 1/10 – 31/3 mulighed for sejlads til ekstra reduceret pris.
 11. Gæster kan ved indmeldelse i KLF få modregnet deres seneste 2 gæstekort indenfor 12 måneder.