Booking regler for Korsør Lystfiskerforening

Rev. 2020 02 10

Reservation / Booking

Reservation / Booking af plads i KLF’s fiskevande og Storebæltsbåden Makrellen foregår via foreningens hjemmeside: http://www.standpladsen.mono.net/

Om gæstebetaling i å zoner

Gæster IKKE medtages i zonerne i Lindes å, Zone Mundingen, zone 1 og på Tissø.

Generelle booking regler.

 1. For at benytte KLF Booking kalenderen skal du ud over medlemskab af foreningen oprettes som bruger af booking kalenderen
 2. Formularen for oprettelse findes på: http://www.standpladsen.mono.net/medlemssider hvor du også kan finde en brugervejledning til KLF booking kalenderen.
 3. Det er kun tilladt at have 1 fremtidig booking 14 dage frem i tiden i fiskezonerne. Det samme er gældende for Storebæltsbåden Makrellen.
 4. Du må ikke booke den samme fiskezone eller båden 2 dage i træk.
 5. Uanset ovenstående regler, er der dog mulighed for at booke ledige tider samme dag efter kl. 7.00. Hvis der f. eks. kl. 9 er ledige tider fra kl. 13 til 16 samme dag i en zone eller Storebæltsbåden Makrellen, kan denne bookes.
 6. Du skal booke den reelle tid i booking kalenderen, som du forventer at benytte. Dette er for at give flere medlemmer mulighed for benyttelse af faciliteten samme dag.
 7. Benytter du ikke hele den tid du har reserveret, skal du snarest rette din tid til i booking kalenderen, så andre har mulighed for at reservere tid. (Du kan dog ikke rette tiden længere tilbage end det aktuelle tidspunkt hvor du foretager rettelsen).
 8. Begrænsningen i antal personer, der samtidig må benytte faciliteten skal overholdes.

Ud over ovenstående generelle booking regler gælder nedenstående:

Særlige regler for Å zoner

 1. Gæster i å zoner: Der må max. medtages 1 gæst i fiskezonen og i skal fiske i samme zone. Navnet på gæsten skal fremgå af bookingen. Du opretter dig selv igen, og skriver i feltet >Bemærkning til min reservation< ”Gæst” og navnet på gæsten.
 2. Gæstebetaling kan indbetales via MobilePay på 19 03 16 eller på KLF’s konto i Danske Bank: 1551-10 71 38 46 senest 8 dage efter benyttelsen. På indbetalingen skal du skrive dit navn, dit KLF medlemsnummer samt datoen hvor du benyttede fiskezonen. Ved eventuelt senere medlemskab fratrækkes indtil 2 gæstebetalinger fra samme år i kontingentet.
 3. Husk at Fiskeregler for KLF’s vande altid er gældende.

Ud over ovenstående generelle booking regler gælder nedenstående:

Særlige regler vedrørende booking af Storebæltsbåden Makrellen

 1. Brugere med gyldigt årskort til Storebæltsbåden Makrellen kan booke ½ dags ture. Formiddags ture afsluttes inden kl. 12.oo og eftermiddags ture påbegyndes efter kl. 12.oo.
 2. Gæster i Storebæltsbåden Makrellen. Har du gæster med skal du på sikkerhedssedlen oplyse gæsternes navn og tilhørsforhold.
 3. Medlemmer, familiemedlemmer, forældre, børn, svigerbørn og deres samboende, samt børnebørn (under 18 år), betragtes ikke som gæster og må derfor medtages uden gæstebetaling.
 4. Gæstebetaling kan indbetales via MobilePay på 190316 eller på KLF’s konto i Danske Bank: 1551-10 71 38 46 senest 8 dage efter benyttelsen. På indbetalingen skal du skrive dit navn, dit KLF medlemsnummer samt datoen hvor du benyttede fiskezonen / Storebæltsbåden.
 5. På indbetalingen skal du skrive dit DSF medlemsnummer, navn og dato for benyttelsen samt hvad du afregner for. Husk også at påføre dit Årskort nr. hvis du har Årskort til Makrellen.
 6. HUSK at Sikkerhed sedlen skal udfyldes af brugeren med alle relevante oplysninger før alle sejladser med Makrellen

Har du brug for hjælp til booking kalenderen så kontakte foreningens  IT ansvarlige Thomas Rokbøl. (se bestyrelsen).

bookingregler 2020 02 10.docx