BookingRegler   Rev. 2018 03 05

Reservation / Booking

Reservation / Booking af plads i KLF’s fiskevande og Storebæltsbåden foregår via foreningens hjemmeside:

Gæster

Der må IKKE medtages gæster i zonerne i Lindes å, Zone Mundingen, zone 1 og på Tissø.

Gæster skal være i følge med et medlem og fiske i den samme fiskezone..

Regler for benyttelse af booking systemet. Rev. 2018 03 05

 1. For at benytte KLF Booking kalenderen skal du være oprettet i systemet som medlem i Korsør Lystfiskerforening.
 2. Formularen for oprettelse findes på: http://www.standpladsen.mono.net/medlemssider hvor du også kan finde en brugervejledning til KLF booking kalenderen.
 3. Det er kun tilladt at booke 1 dag ad gangen i fiskezonerne.
 4. Du må maksimalt booke 14 dage frem i tiden.
 5. Du må ikke booke den samme fiskezone eller båden 2 dage i træk.
 6. Uanset ovenstående regler, er der dog mulighed for at booke ledige tider samme dag efter kl. 7.00. Hvis der f. eks. kl. 9 er ledige tider fra kl. 13 til 16 samme dag i en zone, kan denne bookes.
 7. Du skal booke den reelle tid i bookingsystemet, som du forventer at benytte. Dette er for at give flere medlemmer mulighed for benyttelse af faciliteten samme dag.
 8. Benytter du ikke hele den tid du har reserveret, skal du snarest rette din tid til i booking kalenderen, så andre har mulighed for at reservere tid. (Du kan dog ikke rette tiden længere tilbage end det aktuelle tidspunkt hvor du foretager rettelsen).
 9. Begrænsningen i antal personer, der samtidig må benytte faciliteten skal overholdes.
 10. Gæster i å zoner: Der må max. medtages 1 gæst i fiskezonen og i skal fiske i samme zone. Navnet på gæsten skal fremgå af bookingen. Du opretter dig selv igen, og skriver i feltet <Bemærkning til min reservation> ”Gæst” og navnet på gæsten.
 11. Gæster i Storebæltsbåden Makrellen. Har du gæster med skal du udfylde sikkerhedssedlen med oplysninger om gæsternes navn og tilhørsforhold.
 12. Gæstebetaling kan indbetales via MobilePay på 42 80 75 00 eller på KLF’s konto i Danske Bank: 1551-10713846 senest 8 dage efter benyttelsen. På indbetalingen skal du skrive dit navn, dit KLF medlemsnummer samt datoen hvor du benyttede fiskezonen / Storebæltsbåden. Ved eventuelt senere medlemskab fratrækkes indtil 2 gæstebetalinger fra samme år i kontingentet.
 13. Har du problemer med bookingsystemet kan du kontakte foreningens sekretær / IT ansvarlige Jan Kampmann. (se bestyrelsen).
 14. Husk at Fiskeregler for KLF’s vande altid er gældende.