Turreferater 2016

Tirsdagsfiskernes juleafslutning d.6. dec.

En dejlig morgen med sol fra en skyfri himmel, ja det var udsigten da Bente og jeg startede bilen og kørte mod Korsør Lystskov, hvor Uffe havde bestemt at dagens arrangement skulle løbe af stablen. På vej til Korsør blev vi dog mødt af enkelte tågebanker, som vel bare var et levn fra den tidlige morgen, mente vi, men vi skulle blive klogere. 15 m/k ’er fik hurtigt rigget grejet til at fordelte os langs den solbeskinnede strand. Jeg gik sammen med et par andre mod syd, hvor jeg godt kunne se at der lå lidt tågebanker over vandet, men de ville vel hurtigt blive brændt af, med den magt som solen øjensynlig havde lagt for dagen. Men jeg blev hurtigt klogere! Havgusen kom rullende, og inden længe stod vi alle indhyllet i en tæt suppe, hvor vi kun lige kunne skimte den nærmeste medfisker. Da klokken nærmede sig 11.30, samledes vi omkring det dejligt traktement med varm gløgg og æbleskiver og et blussende bål, alt sammen noget Mogens havde fremtryllet med lidt hjælp fra et par gasbrændere og Lones varme komfur. En helt igennem dejlig afslutning på årets tirsdagsfiskeri, som desværre ikke gav fisk på land over målet. Tak til alle tirsdagsfiskerne for årets samvær og tak til Mogens for det arbejde han lægger for dagen for at holde os alle aktive om tirsdagen. Så afventer vi bare at Mogens kalder tropperne sammen tii opstart i 2017.

Glædelig jul og godt nytår til alle tirsdagsfiskerne.

Jan

Fluekast i Harboe Storhallen d. 4. dec.

Her er så en P. Nommesen billedreportage fra første kastedag i Harboe Storhallen, hvor alle deltagere med en indædt indsats fik rykket ganske betydeligt i kasteteknikken, så det tegner rigtig godt for den næste samling den 8. januar 2017 igen i storhallen.

Der vil i januar blive en klubaften. hvor det er flueskolen der står for begreberne, knuder og anden nødvendig læring i forbindelse med fluefiskeriet, herunder løkker på fluelinerne.

Herefter forestår en træningsdag (endnu ikke fastlagt) på græs for til sidst at slutte med en "eksamensdag" i Tude å's munding, hvor den væsentligste proces vil være læring af underhåndskastet.

Flemming

Årets Julestue d 2016.11. 26

Referatet er på vej

 

 

Tirsdag den. 22 november.

Jeg ved ikke, om det var fordi, at turen den 15 november blev aflyst, men det glædede mig meget, at der mødte hele 14 lystfiskere op ved Gravlundstenen på Reersø denne skønne milde tirsdag.  Fra Gravlundstenen kørte vi ud til Nord stranden og fordelte os. Nogle gik som sædvanlig længere end andre, det var jo et rigtigt dejligt vejr. Der kan man se, hvad der sker, når vinden rigtig tager fat i klinterne . Kysten deroppe er meget stenet, men rigtig  god angående fiskeri. Der blev også fortalt nogle gode historier denne dag..

 Gert dukkede lige pludselig op meget oprevet, for han havde lige tabt en rigtig god spejlblank fisk .Gætterierne var, at den vejede 2 til 3 Kg. og han var så heldig, at der var nogen, som havde set, at den sprang fri af vandet. Bedre held næste gang, Gert. Faml. Kampmann  var gået en rigtig lang tur, helt for sig selv, indtil der var andre, der ville ned og se, hvad de lavede.  Jan havde også fanget en fisk, men modsat Gert, hoppede den ikke af. Der var flere, som mærkede fisk, og andre der fangede nogle, som bare manglede et par centimeter i, at være store nok. Vi kørte deroppe fra kl. 1400 og alle var enige om, at det havde været én rigtig god tur.

 Der var lige Uffe,  der med et smil på læben, sagde, at vi kunne lige så godt have fisket på Frølunde Strand !!!!!!   Men nu får han lov til, at planlægge turen den 29. november.

Mogens.

Agersø turen d. 12. nov.

Der var 7 deltagere på Agersø turen, efter 2 afbud. Tim og Carsten havde valgt at sejle tidligt kl: 07:15.

 Vi startede fiskeriet ved Næbbet i en frostklar morgenstunden med den flotteste røde solopgang. Vinden kom fra sydlig retning og var som sagt isende. Vi var vidne til de mest fantastiske fugletræk af gæs. Mange rovfugle svævede sydpå parallelt ved siden ad den opadgående sol, et meget flot skue.

 Vi mærkede kun en masse drivende ålegræs efter et par hundrede meters fiskeri. Herefter kørte vi rundt på Agersø for at kigge på bedre fiskemuligheder.

Vores resterende fiskekammerater ville ankomme med færgen kl : 09:15 og vi kørte derned for at møde dem. Efter en hyggelig velkomst, besluttede vi at køre til Lejrskolen, her var der fine parkerings pladser, borde og bænke med den dejligste havudsigt.

Vi fiskede en pæn strækning af uden at se eller mærke det mindste til en havørred. Der blev brugt flue og spinnestænger, der var lidt læ for den sydlige vind. Efter vores lettere afkøling trængte vi til noget varmende. Carsten havde medbragt varm cacao a libitum, hertil kunne der indtages lidt kulhydrater i form af to slags grovkiks og en enkelt.

Vi besluttede at køre til et sommerhus område, vinden var drejet en lille smule og ville komme fra en SSV retning. Fiskeriet kunne her foregå på en sandrevle med dejlig mørk bund foran en. Der var også bølger, hvilket Uffe kunne mærke i sine bukser. Mogens foretog en 3 km lang inspektion af kystlinien. Her fandt han nye spændende pladser som skal afprøves næste år. Heller ikke her mærkede vi det mindste liv, det var efterhånden ved at blive koldt. Vi besluttede herefter at køre til campingpladsen, der ligger i nærheden af havnen. Her ville vi få noget læ og solskin, men som tidligere mærkede ingen liv i stængerne. Vi kørte ned til færgen, hvor afgangs tidpunkter var Kl: 16:15. Deltagerne sagde herefter farvel til hinanden efter en frisk og hyggelig kyster.

Jeg fik selv en tung og stor fangst, da vi startede ved Næbbet, en flot og fin rombeporfyr.

Knæk og bræk

Carsten

Tirsdag den 8 - 11 - 2016

I dag var der 8 fremmødte, som trodsede kulden. Det blev første fiskedag med is i øjerne. Det var meget koldt, da vi startede, men op ad formiddagen blev det mildere, især når solen kom frem.

 Det er dejligt, når deltagerne oplever noget på sådan en formiddag.  Steen gik helt ud til spidsen til venstre på Kelstrup strand, og her så han nogle meget store stimer regnbueørreder. Det havde han ikke set før, men langs stranden var der flere gange fisk meget tæt på land . Hans Henrik gjorde jo som vanen tro, og fangede 2 undermålere, mens Knut fik en regnbueørred, som tog fluen 5 meter fra land. Christian og Claus gik til højre, hvor de hyggede  sig med en sæl. Det skal bemærkes, at vi startede med at fiske i højvande, men vandet faldt hurtigt. Jeg ved ikke, om det har noget at sige med hensyn til fiskeriet, om vandstanden ændrer sig.

Mogens

Det uoficielle P&T mesterskab d 6. nov.

12 friske lysfiskere heriblandt to piger trodsede det kolde efterårsvejr og drog med til Simons Put & Take, for afvikling af KLF's mesterskab i samme fiskeri.

Dagen var kold, blæsende og noget fugtig, .men alle gik til den med krum hals og sidevind. 

KLF mester blev Peter Eriksen med fangst af regnbue på 1,7 kg og smukkeste fisk fangede Oliver - også en regnbueørred spejl blank på 770 gram.

Der var derfor en gang velfortjent grilpølser og stegt flæsk til samtlige deltagere kl. 12oo, da der virkelig var behov for noget af stå imod med.

Tak til alle for en trods alt humørfyldt dag trods det der kun blev fanget 4 fisk, 2 af Peter og 2 af Oliver.

Turlederen Flemming

Referat fra KLF fisketur til FÅRDRUP ELLEMOSE søndag den 30. oktober 2016 8.30-12.00

Med den gamle formand Flemming i spidsen og som turleder, trodsede 15 friske KLF’ere den kolde men meget smukke søndagsmorgen, hvor alle var klar kl. 8.3o til en formiddags fiskeri i Ellemosen. Ja ikke en eneste tog fejl af sommer-/vintertid.

Så efter en kort briefing ved turleder, hvor lige repeteredes regler og retningslinjer for dagens fiskeri og hvor vores gode lodsejer og samarbejdspartner Kaj Johansen også så med fra morgenstunden, gik fiskeriet i gang.

I KLF har vi med fuldt overlæg, i dette efterår arrangeret nogle ture og aktiviteter, hvor der er sat ind på at mikse unge og gamle, for derved at komme hinanden meget mere ved, samt gensidig læring, for tag ikke fejl, - de ældre kan sagtens lære noget af de unge, som ofte har en helt anden og ny indgangsvinkel til lystfiskeriet og det grej som anvendes, her ikke mindst hvilke agn.

F.eks. ser du ret sjælden en junior fiske efter gedde med de velkendte ABU Atom og reflex, - de bruger meget mere de nymodens gummiagn fra f.eks. Savagear, - her på det sidste har de i vores vande i Korsør fanget gedder på 10-14 kg. på disse agn.

Men sigtet med disse ture for alle aldre, er også at guide de unge til en lidt mere social bredere indstilling, samt have en tro på og mod til at foreslå deres venner, - at de også skal prøve lystfiskeriet, så det har vi en formodning om kan udbygges på disse ture

Nå men tilbage til vore Ellemose tur, hvor junior Malthe landede dagens første gedde i 60 cm’s klassen, - hvor der så til gengæld dagens største blev fanget umiddelbart efter af mede ekspert Ole Nissen, der landede en flot 100 cm’s og 7,5 kg’s gedde (En såkaldt 15 punder) ..

Der blev over formiddagen landet 7 stk. gedder og én skalle, - I øvrigt lykkedes det Anette at fange sit livs første gedde.

Fangerne var Peter Nommesen, Preben Rasmussen, Anette, Malthe, Uffe Hasselbye og Ole Nissen, så de fik alle en lille erkendelighed i form af en kasket eller et blink, da det ikke var en fiskekonkurrence, men en hyggetur med lidt småt til fangerne.

Så kl. 12.oo kunne takkes Lodejer Kaj for det gode fiskevand vi har her. Vor Herrer for det smukke vejr, så alle kunne med den gode og positive oplevelse nyde resten af søndagen.

Flemming – turleder.

Biks og Banko i Revhuset d. 25. nov.

Traditionen tro afholdt Revhusets foreninger Biks og Banko med godt 70 deltagere. Derblev gået godt til biksemaden fra alle sider, men alligevel blev der ikke spist op, så flere fik mad med hjem til de efterfølgende dage. Efter spisningen blev der igen gået til den, men denne gang med at lægge brikkern på de rigtige pladser hvad der lykkedes for flere, som gik hjem med dejlige bankogaver eller de var heldige i kineseriet hvor der også var fine præmier. Tak til HUsudvalget for et fint arrangement.

Tirsdagsfiskerne d. 25. okt.

Ja, i dag var det jo Klinteby, som vi skulle besøge, og det var ikke så ringe én tur. Vi var 8 fremmødte kl. 09oo. Vejret var mere end fint, ingen vind, og rolig overflade på vandet. Niels, som er lokalkendt, førte en del af os langt væk, ud under de høje klinter. Hans Henrik har meget sjældent været så langt væk fra bilen, og det krævede også en hel del sved på panden at trave denne tur. Jeg tror, at vi alle havde lidt for meget tøj på.

Det har jo efterhånden grebet om sig med fluefiskeri, men Hans syntes, at der var lige lovligt langt ud til tangbælterne, så han satte en af sine Snurrebasser på spindestangen, og hvad skete så? Lige pludselig var liv i den anden ende af stangen, og efter en god fight, landede han en flot Havørredhan på lige under 2 kg. Tillykke med den. Som han efterfølgende sagde: Jeg har fortjent den med al den sved, som jeg har fået på panden i dag, og med alle de undermålere, som jeg har fanget her i efteråret. Der var flere, som havde fisk på land, men de manglede lige et par centimeter i, at være store nok.

Der er flere, som gerne vil derned igen, men det må vi se på senere. På tirsdag kører vi nord for Korsør, hvis vinden er til det. Alt i alt en rigtig dejlig dag/tur, som Niels havde foreslået..

Mogens        

Tirsdagsfiskerne d. 18. okt.

I dag tirsdag den 18-10 var vi på et tidspunkt hele 12 deltagere ude ved stranden, og ja der var fisk. Flere af os havde fisk på, ja endda mere end en, men kun en af gangen.

Oplevelser var der da også. Steen og John havde stået og sludret oppe på stranden, da de gik ned til vandet, så de en Ørred 2 meter fra vandlinjen, og det var en, der var væsentlig over målet, jeg selv oplevede en rigtig fin fisk dreje fra 1 m. fra stangspidsen, så det med at vade ud til halsen, er der vist ingen grund til. Vejret var meget mildt, men noget diset.

Da klokken nærmede sig 13oo og vi skulle til at pakke sammen, så kom Lars Dan og brilierede med en fisk over målet, tillykke med den Lars. Alt i alt en rigtig god tirsdag formiddag.

Mogens

KLF. Køb, Salg og Bytte aften 13-10-2016

Her en del billeder fra dagen, der som sædvanlig var en rigtig god oplevelse hvor meget grej skiftede ejermand.

 

Tirsdagsfiskerne s tur til Drøsselbjerg d. 11. okt.

Ja vi var ikke mindre end 11 der mødte op ude ved  Steens svogers parkeringsplads, derfra var der ikke langt til stranden, hvor én stor del af deltagerne ikke havde været før.

Det var en rigtig lækker strand, sandbund, plettet bevoksning, den er ligesom det man læser om, perfekt Ørredvand. Vi var knapt nok kommet derned, før Knut havde fisk på, desværre  for lille, dette gentog han én gang til, der var flere som havde fisk, men desværre ikke større en Knuts, dog så både Niels og Knut fine fisk. Stedet var perfekt, også til de tobenede, der var et fint bænkesæt, lidt siddepladser langs stranden, så det er sikker et sted, som vi vil komme tilbage til. Vejret var perfekt de første par timer vi var der, men så lige pludselig blev det diset, og lidt smuds regn,  og Storebælts Broen forsvandt af syne, og koldere blev det også, men én rigtig dejlig dag, gav de fleste udtryk for.  

Når vejret bliver til det, står der Klinteby på tur programmet.

Mogens.  

Referat fra Tirsdagsfiskerne den 4 - 10 2016.10.04

Ja i dag var det jo det dejligste efterårsvejr man kunne tænke sig, og det var der  9 tirsdags fiskere der benyttede sig af.

Det er dejligt, når der kommer nye ansigter ind i mellem, og i dag var det Peter Nommesen der dukkede op, han startede med at gå ud på Rev spidsen og det var et klogt valg, selvom han satte de 2 fisk ud han fangede der. Vi andre fordelte os over hele strækningen ud til Lej odden der blev fanget flere Ørreder, men de havde det til fælles, at de var for små, alle nød det gode vejr, og jeg erfarede, at det kan godt være svært at få øje på en medfisker når man placere sig imellem de store sten. På min vandring tilbage til Revet, mødte jeg Niels, han var meget overspændt, for han havde lige set én Regnbue helt fri af vandet lige uden for hvor han stod.

Alt i alt en rigtig god dag, næste tirsdag er jo den lange, der har vi aftalt med Steen, at han vil vise os Drøsselbjerg Strand, hvor han på det sidste har fanget et par pæne fisk, og har kenskab til andre der har gjort det samme.

Mogens

 

Tirsdagsfiskerne d. 28. sep.

I går den 28/9 var der 12 tirsdagsfiskere ude på Stigsnæs. Vi fiskede for det meste i en stor gryde fyldt med alt godt fra havet, hvis man er til grønsager. Fisk blev det ikke til, men megen snak om, hvad vi skal  lave i den kommende sæson.

Der var stor enighed om, at den anden tirsdag i måneden kører vi lidt væk fra Korsør, der blev f. eks.  nævnt Reersø – Svinø – Klinteby – Omø mm.

Angående Omø, så har jeg reserveret 8 sengepladser med  ankomst tirsdag den 4. april og hjem igen den 6. april samt en tur mere igen fra tirsdag den 25. april og hjem igen den 27. april. Vi skriver året 2017. Vi skal bo i dobbeltværelser på førstesalen i en privat bolig , hvor der også er stue, køkken og bad. (Der er et dobbeltværelse nedenunder)

Prisen for overnatning er kr. 825- pr nat for 8 prs. . Der er dyner og hovedpuder. Sengelinned + håndklæde kan lejes for kr. 50,- pr. person.

Der vil senere i år komme et tur program samt  budget for turen. Dette er blot lidt orientering med hensyn til bl. andet datoerne. Alt andet taler vi om til den tid.

Turen er for tirsdagsfiskerne, men når den bliver sat op med tilmeldingsfrist og hvis vi ikke kan fylde den op, er der mulighed for at andre KLF medlemmer kan tilmelde sig.

Mogens

Tirsdag den  20 - 9 - 2016 kom der lidt mere stil over fiskeriet.

Først skal John Hansen Slagelse bydes velkommen hos tirsdags fiskerne. John har tidligere været medlem af KLF, så det er dejligt, at han vender tilbage.

Vi var 9 fremmødte til fiskeriet ude ved Skovstranden. Vejret var perfekt, rolige vindforhold, og lunt i vejret, og faldende vand, hvis det har noget at sige.

John lagde hårdt ud, 2 Ørreder - men desværre for små, Mogens en enkelt ligeså, og efter lidt tid fik vi gæster af vor Formand og Frue. Så skulle der jo også snakkes lidt inden fiskeriet blev taget op igen. Meget blev prøvet og så kom Hans H. og fortalte, at han havde mistet en fin fisk, den var i luften en gang, og så ville den ikke mere.

Det blev faktisk mere end halvmørkt, da Sten dukkede op, og hvad havde han, en flot og velnæret Havørred  på lige godt målet, tillykke med det.

Da vi havde pakket bilerne for at skulle hjem, konstaterede Mogens at han manglede sit fangstnet, tilbage til stranden hvor vi havde siddet, der var det ikke, og så lige en tur næsten ned til Vester Bøgebjerg Der lå det nok så fint, og Uffe det var meget mørkt.

Jeg mangler lige noget, alle fisk på nær én, blev fanget på spin.

Mogens.

Tirsdagsfiskernes er igen igang efter ferien. d. 6. sep

Vi var 13 der mødte frem til starten på efterårsfiskeriet, det var et rigtigt dejligt vejr, vinden perfekt .

Vi startede kl. 18.30 med lidt til ganen, og der blev rigtigt hygget, med lidt historier fra det virkelige liv, Foreningsturen til Bjerkreimselven blev også vendt, og som Lars Dan sagde, det var dejligt at komme hjem til et par vaders, han havde jo glemt at tage dem med til Norge.

Ud på aftenen begyndte fiskeriet, nogle gik længere end andre, og hold nu fast, der blev fanget fisk, de var desværre Lige små nok, men som Knut fortalte, havde han i sommerens løb  også fået nogle over målet, så rolig, der er håb.

Fiskeriet ebbede ud, da det blev mørkt, og da jeg kom hjem til Lone fortalte jeg, at det havde været utroligt hyggeligt.

I denne måned fisker vi om aftenen, for at derefter at gå over til dagfiskeri.

 På gensyn Mogens.

Bymatch fladfisk 2016 d. 28 Juli 2016. M.S. BIEN.

   Den årlige kamp mellem Korsør lystfiskerforening, Gørlev sportsfiskerforening og Høng sportsfiskerforening foregik søndag den 28. august ombord på ”Bien”. Hver forening stiller med otte mand, i år måtte vi fra Høng nøjes med at stille med syv mand, jeg skal senere gøre det anskueligt hvad det gjorde for udfaldet.

   Vi startede med at fiske lige syd for broen, hvor der var fisk med det samme, men en tiltagende vind fra sydøst fik båden til at drive i sådanne fart, at det var mere end almindeligt svært at holde bund og have føling med fiskeriet. Efter to drev kom skipper ud og forslog at vi søgte syd på, for at finde lidt læ, hvorefter vi sejlede ned og startede lige nord for Klarskovgård på ca. 10 meter vand. Det var her og i en radius af ca. en sømil at resten af dagens fiskeri blev bedrevet, de flade lå bestemt ikke i bunker og ventede på at komme op på dæk, men efter en noget sløv start hvor der dog kom spredte fisk ombord, blev de sidste par timer af dagens fiskeri ganske acceptable, og et lille plus var at der var en pæn del rødspætter imellem fangsterne.

   På vej i havn blev alle fisk vejet og talt og ved ceremonien på land kunne det berettes at, de 23 mand tilsammen havde fanget 221 fladfisk, og at håne retten og trofæet denne gang gik til Korsør med en samlet vægt på 24,3 kg. fordelt på 76 fisk,   nr. 2 blev Høng med 23,9 kg. fordelt på 74 fisk og endelig   nr. 3 blev Gørlev med 23,6 kg. fordelt på 71 fisk. Det er ikke nogen dårlig undskyldning, men vi blev slået med 400 gram med en mand i undertal, det lader vi tale for sig selv.

   Den individuelle placering blev således at nr.1 blev Bo Skavn (Korsør) med en samlet vægt på 6,7 kg.   nr.2  Ole Ganderup (Høng) med 4,9 kg.   og nr. 3  Stig Larsen (Gørlev) med 4,8 kg. I kategorien største fladfisk blev vinderen Morten Philman (Gørlev) med en skrubbe på 700 gr. Nr. 2 blev Aksel Petersen (Høng) med en skrubbe på 620 gr. Og på 3. pladsen var der ikke mindre end fire mand med hver sin fisk på nøjagtig 510 gr. Hvor af den ene var en rødspætte fanget af Per Høj Jensen (Høng).

                                                          Ole Ganderup  Høng

Havtur på Storebælt 19.06.2016.

En blæsende søndag morgen, mønstrede 28 forhåbningsfulde ”Lystfiskere” m/s Bien. Med alle mand/dame ombord blev kursen rettet mod Pylonerne for at fange Torsk, det viste sig hurtigt at det ikke var dagen hvor man skulle fiske der, stærk blæst og en kraftig strøm gjorde det næsten umuligt at komme på bunden. Blev enig med skipper, at vi nok heller skulle prøve efter nogen flade i stedet. Det viste sig at være en god beslutning, der var heller ikke så meget strøm som ved Pylonen.

Det viste sig at være en god beslutning, for der gik ikke mange minutter før de første fladfisk begyndte at komme ombord, som dagen den gik, blev baljerne fyldt mere og mere op, så humøret var højt da skipper ringede af og vi stævnede mod havn. Der blev talt og vejet fisk på turen mod havn. Det samlede antal fisk blev 324 stk. fladfisk og 1 stk. Torsk på 1,6 kg. Så en rigtig god tur på Storebælt med højt humør.

Resultatet efter første udtagelsestur, er som i kan se på stillingslisten andet sted på hjemmesiden. HER Nederst på siden

Knæk og bræk

Havudvalget

Bent

Karup Å juni 5. - 12. 2016

Vi var 9 lystfiskere der tog til Karup Å for at bruge nogle dage på at fange nogle af åens berømte ørreder. Vi boede som vi ”plejer” i Magrethe Vestrings hus, som ejes af Lystfiskerforeningen for Skive og omegn. Alle deltagerne på turen har meldt sig ind i foreningen for at få fiskeret til 50 km fiskevand.

Vi ankom søndag og startede med aftensmad før vi tog ud at fiske om aftenen. Vejret var fint med lidt vind og tørvejr. Fiskene ville dog ikke bide, så vi tog hjem og hyggede os og gjorde klar til næste dags fiskeri.

Næste morgen, efter morgenmaden, tog vi ud for at se på forholdene og for at fiske, vores nye medlem Carsten skulle lige have en kort tur rundt om åen, for at se de muligheder, der er for at fiske.

Efter frokost og en lille lur var vi klar til aftensmaden (vi har aldrig levet så godt på en tur til Karup før) dampet ørred med mandler og citron, find opskriften på hjemmesiden: http://www.standpladsen.mono.net/medlemssider

Der blev fisket og fisket, men der var ikke bid denne aften, ud over unævnelige fisk såsom regnbuer og smolt.

De næste dage gik som de foregående, bortset fra at vejret blev mere og mere blæsende og vanskeliggjorde fiskeriet.

Vi hyggede os om aftenen når vi var kommet hjem fra fiskeriet og havde i det hele taget et godt ophold med hygge.

Onsdag aften var der som sædvanlig arbejdsaften for Skive klubbens arbejdshold, en kærkommen mulighed for at få gode råd fra de lokale, der må have et bedre kendskab til åen end os andre ”gule snore”. De var som de plejer meget snaksaglige og vi ”filmede” gode råd: brug synkeline om dagen og flyde om aftenen eller det omvendte råd, så vi havde alle muligheder, der var ingen begrænsning. Det er i det hele taget kun ens egen mening der duer. Vi fik også mulighed for at den største ørred der er fra åen, den er udstoppet og hænger i klubhuset overfor Magrethe Vestrings hus.

Da der var gået 5 dage begyndte de første, mæt af fiskeri, at tage hjem og dagen efter fulgte resten efter.

Uanset om, der er fisk eller ej, er det en oplevelse at gå ved et vandløb, der er et strømvand, og hvor der er mulighed for at fange store ørreder på op til 12 kg.

Mange tak for en god tur.

Claus

Tirsdagsfiskerne d. 7. juni.

Igen og meget optimistiske var 8 mand mødt op til det Mogens-indkaldte tirsdagsfiskeri - her på Skovstranden, så sammen med nøgenbadende kondiløbere, en hel kajak armé og andet godtfolk, startede man fiskeriet i "de ledige huller på stranden". Tænkt Jer den tovlige formand for foreningen startede jo fluefiskeriet med i andet kast, at fange en hornfisk, så var hele hans aften reddet.

Men p.g.a. det meget flotte og varme vejr, ebbede fiskeriet ret tidlig ud i en rigtig god hyggesnak med mange vittige indlæg og gode grin til følge, hvor én spurgte; "hvordan får men lavet en sild til en ko"? - En deltager replicerede straks; "man gifter sig med hende" !! 

Sådan er det at være med tirsdagsfiskerne, her bliver mange af verdens store forhold vendt, ligesom alskens problemer løses fra rygsækstolen, - alt sammen meden grejet også luftes lidt og som man skriver i den gode jule-rap-sag: "OG MAN HYGGER SIG".

Igen en rigtig god tirsdagsstund i gode fiskekammeraters lag.

Flemming  (referat uden billeder ... maskinen vil ikke "æde dem".)

Mogens har sendt et referat fra tirsdag d. 31. maj

Ja vi var en del tirsdagsfiskere på stranden den aften, på trods af, at der var en del ovre og prøve lykken i Karup Å, men deres bedrifter skriver de jo nok selv om.

Vi mødtes kl. 20.oo vejret var dejligt, se fotos. Der blev ikke fanget nogle fisk, men de blev set, så derfor vil de kommende tirsdages fiskeri først starte kl. 21.oo  og fortsætte, hvis man har lyst til efter kl. 01oo optimismen på fangster sent på aftenen er der hvert fald, som Lars Dan sagde, de er jo om tæerne på en de skal bare fanges.

Mogens

Havnemeden 2016

En meget velbesøgt Havnemede, med 631 udleverede deltager billetter, blev afviklet under super vejrforhold d. 28. maj. Der var en rigtig god stemning hele vejen rundt om havnebassinet, hvor mange familier og foreninger hyggede med grill og andre delikatesser, medens de ventede på et nap fra snøren i vandet. Præmieoverrækkelsen fandt sted i Gryden på Fæstningen, hvor 125 præmier til en samlet værdi af kr. 92.000 skiftede ejer. På billederne kan du nok fornemme hyggen.

Tirsdag den 25 – 5 – 2016.

Vi var 9 der havde lyst til at nyde aftenen ude på Stigsnæs, Preben kom lige for at hilse på, og rolig uden fiskestang.

Vinden var ikke lige det de havde lovet, noget mere frisk fra nord, og det var ikke lige det som de, der havde taget fluestangen med, havde håbet på. Men ud på aftenen lagde vinden sig, og det blev et aldeles dejligt vejr, til det hele, også den gode snak om alt mellem himmel og jord, så der er mulighed for at lære en del?

Vi fordelte os godt over et stort område, enkelte gik ud på revet, hvor man, under gunstige forhold, kan gå næsten til Egholm. Angående fisk blev der fanget nogle Hornfisk, og Knuth smed én Havørred.

Alt i alt én rigtig god aften, hvor vi også blev enige om, at vi fisker et stykke tid endnu hen mod sommerferien, og griller når vi starter op igen efter ferien.

Mogens.

Tirsdagsfiskrerne d. 17.maj

Prognoserne havde vist, at vi ville få kraftig vestenvind  denne aften, så aftalen var, at vi skulle mødes ved cementmuren kl. 19. Da Bente og jeg ankom omkring 10 min. før den aftalte tid, sad der allerede 5 friske m/k lystfiskere og så lidt mellemfornøjede ud. Vinden kom direkte fra nord, så vi blev hurtig enige om, at her ved cementmuren skulle vi ikke fiske i dag. En kort drøftelse senere startede vi bilerne og kørte til Holten, der ville vi i hert tilfælde ikke have vinden lige i ansigtet når vi fiskede. Det bleven dejlig aften, med lidt småfisk, der hurtigt fik deres frihed igen, men de store fisk udeblev.

Jan

Lystfiskeriets dag d. 15. maj.

Trods en ihærdig indsats fra foreningens side med radioindlæg om vores arrangement og anden form for reklame for dagen, udeblev det store ryk ind. De få der mødte op fik så forhåbentlig noget ud af dagen. Formodentlig var det pga. den meget uheldig valgte dag (pinse søndag), og det barske vejret havde nok også en indflydelse. Men lidt billeder fra dagen blev det da til. (kommer snarest)

Vandsportscenter måske på vej d. 14/5

http://byenmoedervandet.slagelse.dk/arrangementer

Slagelse kommunen afholdt dette åbne arrangement for at vise offentligheden, hvad havneområdet måske kan blive til. Du kan se hele dagens spændende progam på kommunens hjemmeside. KLF var selvfølgelig repræsenteret ved dette arrangement i den gamle Halskov Færgehavn. Her viste vi igen flaget for vors forening, lige som andre foreninger viste lidt af hvad deres forening stod for. Selvfølgelig var Makrellen med, hvilket trak en del opmærksomhed blandt de fremmødte borgere, og dem var der heldigvis mange af. Vi fortalte de interesserede om vores aktive forening, Tirsdagsfiskerne, Havnemeden, klubfaciliteterne og Revhuset samt vores mange andre aktiviteter i foreningen og Flemming demonstrere lidt af sine akrobatiske evner med en flueline i luften, og kom da også på en anden måde op i "luften", med en direkte radioudsendelse.

Tirsdag den 10/5 var den første aftentur vi havde. Ja der blev brugt mange kræfter på, at fange en fisk.Der blev brugt flue –spin både med og uden krog, og det blev da også til enkelte Hornfisk. Der er mange måder at planlægge sin tur på, men det er da nok første gang, at man medbringer en frømand til at klare den når der er bundhug?.

Ellers er må man jo beundre Bente lidt, hun kommer ikke sovende til sine fangster, men der blev selvfølgelig også tid til hygge i den dejlige aften.

Det er jo åbenbart sådan med hornfisk enten er de der ellers skal der arbejdes for sagen.

 Mogens

Tirsdagsfiskernes samfiskedag med Sorø.

Ja så kom tirsdag den 3. maj, hvor Korsør Lystfiskerforening var værter for Sorø til vores årlige Sam fiskeri i Korsør. Der kom 10 fra Sorø og vi var 13 fra Korsør, og det er jeg meget stolt af, at vi var mødt så talstærkt op.

Vi startede med morgenkaffe, med dertil hørende brød og til dem som ville have det, en lille opstrammer, det er jo tidligt for nogle, at møde op kl. 07oo.

Ja så startede vædeløbet ud på Revet om den bedste plads, men der er jo plads til alle, og der var da også nogle der gik helt andre veje, nogle gik mod Lej odden andre til Stigbjerg. Ja sådan fandt vi hver især den fiskeplads, som man troede på. Ja og der blev fanget hornfisk nogle fik flere end andre, ikke også Bente, men ved indvejningen kl. 13oo var alle godt tilfredse med dagen, Vi havde fint vejr under hele fiskeriet, men ved indvejningen begyndte det at småregne, Gorm var indvejer og Jan Kampmann skriverkarl.

Som en forandring fra tidligere år, var det Korsør, der løb med 2 præmier og én til Sorø. Uffe havde varmet pølser til dem, som havde bestilt, og en enkelt vand /  pilsner blev der også tid til.

Der var især én som var rigtig glad for dagen, og det var Claus, som fik én fin Ørred ude på Stigbjerg.

Jeg vil gerne sige tak til dem, der gav en hånd med på dagen, og er godt klar over, at der var andre der også ville have hjulpet, men som der ikke var plads til.

Mogens.

Torsdag aften d. 21. april, hvor der var varne hveder til de tilmeldte, kan vi vidst godt indskrive i kalenderen igen for næste år. Det var der i hvert fald stemning for blandt de 26 fremmødte. Desværre var der ingen der fik foreviget aftenen med billeder.

JK

Tirsdagsfiskernes tur til Isefjorden d. 12. april

Vi var 8 m/k der var en tur oppe og fiske i Isefjorden, lad det være skrevet med det samme, Knuth fangede en rigtig flot Ørred , så han reddede dagen for os alle, og smilet i hans ansigt fortalte mere end mange ord.

Vi mødtes nede ved Ejby havn kl. 08.30 hvilket der var enkelte, som syntes var meget tidligt, fiskeriet startede, og vi fik os fordelt fint over området.

Vi havde aftalt, at spise frokost sammen kl. 12.00 og lige inden fangede Knuth sin fisk, al tvivl om at køre andre steder hen forsvandt.

Efter frokost fortsatte fiskeriet til kl. 16.oo. Vejret ar meget fint, men fisk var der ikke flere af der ville på  land, men enkelte blev set , jeg ved ikke om det var sælen, der lå på en sten der holdt dem væk, men den var af cement.

Vi talte med et hold fiskere der havde været ude og dørge hele dagen, de havde ikke hverken set eller mærket noget, de mente det havde været for koldt om natten, ja teorier er der mange af, og heldigvis.

Fam.Kampman ville have noget med hjem, så de købte en temmelig stor portion rejer for ingen penge sagde de, men det gik resten af dagen nok med.

Alt i alt, en rigtig god tur, hvor det var tur nummer 2 i træk, at der blev fanget en blankfisk, blandt Tirsdagsfiskerne.   Mvh. Mogens

Der var over 4 kg rejer og 2 ål for bare 100,- kr.  Ålene fik deres frihed i Tude å, de ca 1,5 kg. rejer fik sønnen i Munke Bjergby. Ca. 1 kg. rejerne blev hjemme forvandlet 8 stykker pænt belagt tilsat en god flaske hvidvin. Rejeskallerne endte som skaldyrsfond i fryseren sammen med ca. 2 kg. kogte rejer som senere kan anvendes som agn når vi skal ud efter de flade  (Tilføjet af Jan)

 

Abildvig turen d. 8 - 10. april

Fredag den 8. april kl 16 ankommer Brian Rønnow og jeg til Huset Abildvig. Vi bliver mødt af Jan og Bente, Uffe og Hans, Annette og Oliver som er ved at få en kop kaffe, vi bliver vist hvor vi kan finde et værelse og ellers får vi turen rundt i hele huset.

Vi stod for indkøb af frokost, samt skulle sørge for det blev serveret lørdag og søndag. Da vi fik alt pakket ud, gik der ikke lang tid før Brian og Hans var i deres waders, og fundet fiskestangen frem, for at gå ned og se om der var fisk at fange. Hans fangede en fin Havørred på 47 cm. Så han åbnede årets tur med fisk. Fryser blev tændt, så vi havde et sted til fiskene der blev fanget.

Kl 18 var alle ankommet, Jan og Bente servede Pulled pork. Ib havde burgerboller med, fra bageren i Skælskør, så det var et rigtigt luksus måltid. Alle hjalp med oprydningen, så vi kunne komme ned og se om flere fisk vil bide på om aftenen. Men ingen fangster, vi sluttede af med kaffe og hjemmebag (fra Laila) i stuen med godt gang i brænde ovnen.

Lørdag mødte vi op til morgenkaffe ved ca. 7.30 tiden. Tim og Jesper havde været tidligt oppe og se solopgangen, det var en flot oplevelse, men fisk blev det desværre ikke til. Juniorerne havde også været ude og natfiske, derfor så vi dem ikke til morgen kaffen.

Alle var ude og fiske efter morgenkaffen, det var en skøn og varm formiddag, hvor der ankom 4 mere, og 2 juniorer. 

Frokosten blev serveret kl 12, hvor vi fik kaffe og hjemmebag inden alle tog ned for at fiske igen, for der måtte være flere fisk. Lokale fiskere, der var forbi havde dog givet udtryk for, at det var for godt vejr til vi skulle forvente at fange fisk. Men prøve det blev der. Vi så også fisk være oppe og vende, men bide ville de ikke.

Kl 18 serverede Annette og Oliver paprika gryde. Alle var godt sultne, og spiste godt af den gode mad. Der blev ryddet op, derefter var alle igen i waders og nede for at fiske, vinden havde vendt, så det var blevet en lidt køligere fornøjelse, men fiskene var desværre stadig ikke til at fange. Ved 21 tiden var vi alle samlet i pejsestuen og fik kaffe og hjemmebag, Der gik snakken om nye og gamle fiske ture. Juniorerne var ude og fiske nat fiskeri igen. De hyggede sig godt sammen. Der havde været et par Gedder på krogen på deres tur, den største var ca. 4 kg og blev hurtigt genudsat.

Søndag kl 7 havde Rico serveret morgenmad igen, og folk kom løbende den næste time, og vi aftalte hvordan søndagen skulle foregå, da vi skulle have pakket og gjort rent inden kl 15. Men alle samlede deres fiske grej og måtte ned en sidste gang for at se om de ikke var heldige og møde den ørred de havde håbet på hele weekenden.

Kl 11. 30 blev frokosten serveret, og desværre stadig ikke flere fangster, Tim havde dog haft en på krogen, men den hoppede af før han fik den i nettet.

Efter Frokost hjalp alle med at få ryddet op, pakket, gjort rent, og gjorde klar til at køre derfra.

Vi siger Tak for en god weekend, og et godt arrangement.                                  Mvh.  Laila Frederiksen

Tirsdagsfiskerne tur til Stigsnæs d. 5/4

Ja så skete det igen, hvem fangede fisk, Lars Dan. Da vi var ved at pakke ud, sagde Lars, nu vil jeg gå ned og fange den Ørred, som jeg har til gode herude, og han gjorde det i et af de første kast. Det var på den første flue som han havde bundet. Lars Dan fiskede med bombarda, og fluen havde han bundet af det han lige havde til rådighed, ja hvor svært kan det være. Her skal jeg ikke komme med nogle forslag.

Vi var 8 som nød formiddagen ude på Stigsnæs. Som dagen skred frem, lettede disen og det blev faktisk vindstille. Flere afprøve forskellige fluestænger og flueliner ved den lejlighed.

Det var rart, at der endelig kom en Ørred på land, og nu ser vi frem til turen op til Isefjorden, men mere herom senere. 

Mogens.

Besøg hos Jan & Bo d. 31/3

Jan og Bo's Lystfiskershop i Næstved udtrykker en varm tak for det flotte fremmøde på over tredive medlemmer fra KLF ved torsdagens aften arrangement i forretningen Østergade 16 i Næstved. Yderligere skal oplyses, at alle medlemmer fra KLF mod fremvisning af medlemskort får 10%  butikken.

bedste hilsner

Michael, Carsten og Flemming  

Tirsdagsfiskernes Møn tur d. 29/3

Tirsdag den 29/3 var vi 8 m/k der mødtes nede i Hjertebjerg på Møn, for derefter at køre samlet ud til den udvalgte fiskeplads.

Vejret var perfekt, en hel del sol, lidt overskyet og så var der lige 5 minutters haglvejr. Som det fremgår af fotos var vi ikke alene dernede. Vi startede fiskeriet ca. kl.10oo og blev enige om, at vi skulle mødes igen kl. 12.30 for at vise vore fangne fisk frem. Dette var dog hurtigt overstået, så talte vi om, at skifte plads, dette gjorde vi dog ikke, da vi talte med andre der havde prøvet 4 andre steder og ikke fanget noget, så vi blev enige om at blive. Der kom flere og flere for at fiske, og da de sidste gæster gik, var vi så heldige at heller ingen af dem havde fanget noget eller mærket noget lige bortset fra Christian, der troede at have fast fisk, men det var desværre bunden. Så gik turen ellers hjemad kl. 17oo efter én utrolig dejlig dag, men nu må vi snart få andet en hygge ud af det.

Som det også fremgår af fotos, er det et utroligt dejligt sted, flere af deltagerne kunne godt tænke sig at komme til Møn igen, men det står jo alle frit for. Den næste lange tur er jo til Isefjorden når vejret bliver til det.

Reserver nu den 3. maj til Sam fiskeriet sammen med Sorø i Korsør, denne gang skulle de jo helst ikke være 3 gange så mange som os.

Mogens.

Tirsdagsfiskernes tur i Tude å d. 22/3

Først skal Bo Skavn bydes velkommen i kredsen af tirsdagsfiskerne, Bo har fortalt mig, at han syntes det var utroligt hyggeligt, at være sammen med jer, men han er jo arbejdes ramt så det er nok ikke så tit vi ser ham.

Vi var 8 m/k der mødte frem til kl. 09oo ude på parkeringspladsen, vi blev fordelt på zonerne, jeg kørte lidt rundt for at få en snak, og se hvad de eventuelt havde fanget, jeg startede i zone 4 der gik Bo – Jesper og Hans Henrik,

Bo havde set en stor fisk og Jesper og Hans H. havde haft fisk på, men ikke med op, men vi var enige om at det er en dejlig zone, og der var ingen af dem der havde været der før, i zone 2 – 6 gik Lars Dan – Uffe og faml. Kampmann, Jeg talte med Jan- Bente og Lars de havde intet set, det kunne jeg ikke forstå, så Jan foreslog at jeg lånte en fluestang af ham, så efter 10 min. fiskeri fangede jeg en på 42cm. Jeg tog den, men som Jan sagde, hvis han havde fanget den, så var den sat ud, men undskyld Jan du er et stort menneske. Uffe kom helt nede fra enden og havde også fanget én, men desværre mangler foto. På zone 1 var Oliver med sin mor Anette, de var kørt hjem kl.13oo da vi mødtes igen.

Alle gav udtryk for, at det var en god dag og husk Vil i se zonerner som i ikke kender så ring til mig, i den retning er der ingen undskyldninger.

Huske at tirsdag den 29 / 3  altså på næste tirsdag bliver én heldagstur hvis vejret tillader det.

Mvh. Mogens

Billeder fra bestyrelsens tur til Mundingen d. 19/3

Et lille opråb fra en flittig å fisker. d 15/3

Når nu vi er sammen, og det er ikke bare i dag tirsdag, så tales der meget om forskellige teorier ang. fiskeri, det drejer sig både om det store vand og åerne, og der kommer det jeg ikke forstår, man skulle tro, at det eneste å stykke vi har er Mundingen. Jeg har været i de andre zoner, og der er fisk, i søndags var jeg i zone 1, fik én fin fisk på 58 cm. Mandag i zone 3 mistede en stor én, tog derop kl. 16oo i dag tirsdag, fangede den jeg mistede i går, det var en stor Regnbue, det skal lige med, at jeg har været afsted 1 1/2 time hver gang.

Åerne bliver ikke brugt særlig meget hvis jeg skal sige det pænt, vi har ikke langt til dem, så er der lidt tid tilovers så prøv, vi fanger ikke noget på sofaen.

Alt dette er meget venligt ment, med hilsen fra den størst amatør med fluestang, men jeg øver mig.

Mogens Chr. Larsen

Havtur med Bien d. 13/3

Lige en tåget-diset og kølig forårs-referat fra Bents gode arrangerede Storbælts-fisketur første gang med BIEN. En særdeles givtig tur hvor der blev fanget lige ved 100 torsk. Skipper sejlede sydpå ned ved Agersøsundet. Meget tåget, men en fornøjelig tur for alle 25. Det er nok vær at gentage sådanne en fantastisk fisketur.

Hilsen Peter Nommesen. Fotografen

Dejlig tur på Storebælt med Korsør Lystfiskerforening og M/S Bien.

Tusinde TAK til besætningen, Bent og Bo fra KLF, for instruktion og hjælp.

Jeg ankom kl. 8,45 - 2 graders frost - uha - og tåge, men da først den første forvirring med at finde sig til rette på skuden havde lagt sig, var det en dejlig udsejling.

Ud gennem Korsør Havn, med Fæstningen, Magasinbygningen, hvor jeg har udstillet kunst samt kunstnerværkstedet Kabeldepotet, hvor jeg maler kunst om sommeren -

Og så forbi den hyggelige fiskerihavn, med de prof. torskefiskere - og så det halve af den danske flåde på Flådestationen med de mange arbejdspladser.

Vi gik sydover sagde skipper, ned til Agersø Sund - så der var god tid til at snakke og rigge grej til, drikke kaffe og spise den første ostmad. Da vi nåede frem var der andre, som havde fået samme gode idé,  bl.a. en masse småbåde incl. vor egen "Makrellen" med to torskefiskere ombord. Der må have været flere tusinde torsk på bunde for alle fangede fisk. Senere slog jeg min tur op på noget som hedder "Fjæsbogen" læs Facebook, og der var en ven der fra som havde set os, som fortalt at han havde fanget 15 torsk fra 3 kg. og op på 4 timer!

Jeg havde været så heldig at redde mig en god pirkestang med kvalitetshjul på KLF´s auktion på et torsdags-medlemsmøde, som forøvrigt var skide skægt og hyggeligt!

Da madpakken var ved at være tom, havde skipper lige på rette tid og sted sørget for varme pølser til kolde maver. 

Vi var 26 m/k afsted, så der var trængsel med alle de torsk. 25 fangede fisk i alt ca. 100 stk.

Jeg amatør og nybegynder fangede 9 stk. torsk over en mindstemålet, hvoraf jeg genudsatte de 3.

Facit blev altså at jeg tog 6 stk. med hjem. De to største med samlet vægt 4,9 kg. rakte til en 4. plads i den obligatoriske konkurrence og en god præmie:

En god kniv til at rense fiske med ! Og det blev der så !

Det var en tur som deltagerne sent vil glemme.

De bedste torskehilsner Jesper Thomas Nielsen

Fisketur i mundingen d. 10/3

Peter Nommesen har foreviget dagen i med disse billeder fra en dejlig dag i Mundingen sammen med Ingolf og Mogens.

 

Køb salg og bytte d. 3. marts.

Som sædvanlig, når foreningen afholder disse arrangementer, var der denne aften mødt mange op. Rigtig meget grej og penge skiftede ejermand både før og under auktionen. En helt igennem hyggelig aften som Peter Nommesen har foreviget i sin billedserie.

 

Tirsdagsfiskeri d. 1/3

Jeg glædes, der var hele 12 m/k der mødte op på Egerup Strand kl. 10oo selvom der var enkelte der var lidt alene andre steder, (Vester Bøgebjerg), men det fandt vi ud af. Det er dejligt med den opbakning som der er om Tirsdagsfiskeriet og lidt nyt sker da der også.

Vi er nogle stykker, der i flere år, har undret sig over, at Bente aldrig blev rigtig våd, det skete i dag, til tider er der dønninger efter skibe, og sådan en gjorde fruen våd, rigtig våd, men forberedt som familien altid er, var der jo skiftetøj i bilen, så kan vi andre lære noget.

For mit eget vedkommende og de øvrige deltagere manglede vi at der var fisk i vandet, men jeg fik da øvet fluekast, og til min store glæde lykkedes det at finde et skydehoved der bare var perfekt til den stang jeg havde med, vi mangler lige at byde Gert velkommen i de aktives rækker.

Mogens.

Tirsdagsfiskerne tirsdag den 23. feb.

Vi var jo nede og fiske i Skælskør Nor, vejret vat fint vandet Krystal klart, mange fisk, (meget småhundestejler) så der var ingen, der kunne forstå, hvor de større fisk blev af. Men der var absolut intet. Jeg spurgte fiskene, om det var tirsdagsfiskerne, der manglede evnerne, for i teorien manglede der absolut ikke noget, så vidt jeg kunne høre.

Til min store trøst talte jeg med én Kalundborg fisker, deroppe er de i tvivl om der er fisk!

Som det fremgår af fotos, vejret var godt, det samme var hyggen.

Hvis vejret tillader det, kører vi længere væk på næste tirsdag.

Ps. Uffe nu er du kommet med på foto siden.

Mogens

Tirsdagsfiskerne på Glænø 2016 02 16

Uret vækkede tidligt (for mig) allerede kl 6.30 og Bente stod som sædvanligt op og begyndte at sætte morgenmaden på bordet, medens jeg lige tog et kvarter ekstra på den anden side. Bente vækkede mig blidt og vi satte os ved morgenbordet. Vi skulle så lige se om der var nogen ændring mht. dagens fiskeri, der i følge Mogens planlægning skulle gå til Glænø hvor vi skulle starte dagens fiskeri allerede kl. 9, så jeg startede pc'en op og hvad tonede frem for mine øjne. - Mogens havde skrevet kl. 6.46 at vi pga. frostvejret først skulle mødes kl. 10. !!!!!! Jeg gik straks til tasterne og spurgte Mogens om hvad f..... han havde gang i !!! at vække mig så tidligt for derefter at udsætte mødetidspunktet. Nå men vi tog det stille og roligt for at køre til Glænø hvor solen skinnede fra en skyfri himmel over det spejlblanke vand. Vi mødte de andre, fik den sædvanlige morgensnak og fordelte os så langs kysten, for i dag skulle det være!!! Desværre gik det ikke som Uffe havde "lovet". Det blev en dejlig dag, men fisk så vi intet til. Og så skal vi da ikke glemme at byde Annette og Oliver velkommen. Det sænkede så gennemsnitsalderen væsentlig.

Jan

Korsør Lystfiskerforenings 50 års jubilæum afholdt d. 13. februar

Her kommer snarest et referat fra jubilæet, så billederne giver lidt mening.

 

 

 

 

Tirsdagsfiskerne i Fordrup Ellemose d. 9/2

Tirsdag var der ikke mindre end 9 mand der mødte op ude i Ellemosen der var også dejlig læ. Jesper vores nye deltager hos tirsdagsfiskerne mødte op, og velkommen i kredsen.

Som det fremgår af fotos, blev der prøvet lidt af hvert, Nummesen havde taget den grove agn med,(se foto) Søndergaard prøvede med flue, og alle vi andre brugte lidt af det sædvanlige. Vandet er meget klart, men som Nummesen konstaterede vandet var 4 gr.(hvad med isfiskeri) men i øvrigt et rigtig flot vejr blev det. Vi fik lov af Kaj til  at fiske hele vejen rundt, Fangsten udeblev, men hygget blev der, og helt glemt blev fiskeriet heller ikke.

Nu håber vi at det snart bliver et ordentligt vejr til kysten og til et par ture lidt længere væk.

Vi ses. Mogens.

Tirsdagsfiskerne i Ellemosen d. 9/2.

Lige endnu en kølig forårs hilsen, fra Fårdrup Ellemosen. Vi havde en interessant, spændende og fornøjelig geddefiske dag. Nød den skønne natur, gråvej om morgen men det klarede op hend´ad formiddagen med solskind. Søvandet var kun en 3-4 grader. Derfor stod gedderne formodentlig helt trykkende på bunden. Jeg fik set en lille gedde på 35-40 cm. som fulgte med ind, med min Hybrid gummigedde pirk, på 17 cm og 45 gram. Det er særdeles vær at prøven en anden gang, Marts - April tiden.

Hilsen Peter Nommesen

Generalforsamlingen 2016 02 06

Se billederne fra dagen som Peter Nommesen har foreviget.

Referatet fra generalforsamlingen kommer på medlemssiden om ca. 8 dage.

Tirsdagsfiskernes tur til Næstved d. 2/2

Vi var 5 som var i Næstved, jeg troede der var en hel kø af biler på vej derned, der tog jeg fejl men det kan jo skyldes, at der var frisk luft. Vi fiskede først oppe ved Byparken. Der var rigtigt dejlig at være med stedvis solskin og læ. Men fisk var der tilsyneladende ikke, så efter nogle timer ville vi prøve i havnen, men der var vinden noget friskere med enorm megen strøm, så alt i alt er der ingen der skal have Aborre i aften. Da kl. var 1330 ville Uffe og Hans køre til Karrebæksminde. Jeg har ikke hørt noget fra dem.

Mogens

Tirsdagsfiskerne.

Den 19 og 26 januar, har der jo ikke ligefrem været trængsel af Tirsdagsfiskere elle fisk på stranden, grunden til udeblivelse af fisk kender jeg ikke, men det samme gælder jo også for Åerne, både hvad fisk og fiskere gælder, er vi blevet lidt ældre, så varmegraderne skal længere op. Som det fremgård af fotos var vejret ellers udmærket, og det hjælper altså at komme ud i luften i skulle prøve det, påklædningen skal bare være i orden.

I tirsdags blev vi enige om, at vi skal til Næstved Havn/Kanal ligeså snart at det klarer mere op, Ole som kender meget til dette fiskeri vil helst have sol på himlen, og det er altså ikke for, at han hører til den sarte type skulle jeg hilse at sige, Bjarne fra Roskilde har lovet at give en melding, når de begynder at fange blankfisk i Fjorden.

Mogens.

Lige en kølige vinter´ hilsen fra å premieren.

Fra Tudeå premiere dagen -  idag. Lørdag d. 16 Januar 2016. Koldt- og gråvejr minus 3-4 gr. Vandtemperturen nær 0 grader. Fik kun et hug, med en lille meget mørkbrun´sort Brasen på 25-30 cm. Hoppede af i fighten alligevel.

Hilsen Peter Nommesen. Fotografen