Brug menupunktet  i billedet herover for at vælge side

Bemærk: Arrangementer og ændringer i disse vil kun fremgå af kalenderen, som løbende bliver opdateret. 

Her finder du KLF

Ekstraordinær generalforsamling d. 8. november 2018 kl. 19.oo i Revhuset. (24.10.2018)

 Dagsorden 

  • Valg af dirigent og referent.
  • Valg af stemmetællere.
  • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 4a fremlægges til godkendelse.:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen gældende fra 1. marts i det efterfølgende kalenderår og 12 måneder frem.

( øvrige punkter i §4 videreføres uændret)

  • Eventuelt

Bestyrelsen

KLF - en forening med bid i

Er du som vi ude efter gode fiskefaciliteter og et godt kammeratskab?

Så er du kommet til den rigtige lystfiskerforening. Ud over at være en aktiv forening med et godt kammeratskab, nyder medlemmerne godt af gode faciliteter, dejlige fiskevande i nærområdet, flere gode fiskezoner i Tude og Lindes å, samt fiskeri fra både i Tissø. For medlemmer, der ønsker at komme ud på Storebælt efter de store fisk, stiller foreningen en dejlig Ryds 535 DL båd til rådighed.

af Morten Jacobsen

Se billeder og listen Årets pokaler og Storfanger her

Billeder fra havnemeden