Brug menupunktet  i højre side af billedet herover for at vælge side. Indlæs evt. siden som "standardwebsite"

Husk

Generalforsamling i Korsør lystfiskerforening 2023

Bestyrelsen gør opmærksom på generalforsamling

lørdag d. 4. februar kl. 15. i Revhuset.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 18.00 serveres

gule ærter med flæsk og pølse eller 3 stk. smørrebrød + 1 stk. ostemad- inkl. en øl/vand – 2 snaps og kaffe for den rimelige sum af 100,- kr.

Du er velkommen til at tage din ægtefælle/samlever med til

spisningen kl. 18 til samme kuvertpris.

Husk tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til Claus sønderskov på mail: claussonderskov@gmail.com eller på 30617927 senest søndag d. 29. januar.

Bestyrelsen

Bemærk: Arrangementer og ændringer i disse vil kun fremgå af kalenderen, som løbende bliver opdateret. 

Her finder du KLF

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening 2023

Lørdag d. 4. februar kl 15.00 i Revhuset.

I henhold til gældende regler af 1. februar 2020

§7   Dagsorden for generalforsamling:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindste indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
  Bestyrelses forslag          Dirigent: Finn Nyholm
                                  Referent: Jesper Thykjær Andersen

   
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
   
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
   
 4. Behandling af indkomne forslag:                                                             
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet deles i to dele, DSF og KLF. Bilag

  Bestyrelsen forslår gradvis udfasning af pensionistkontingentet. Bilag

   
 5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår:
   juniorer                               350 kr. (uændret)
  Ungsenior                           600 kr. (uændret)
  Seniorer                               1.100 kr (Regulering 100 kr. /10 %)
  pensionister                       850 kr. (Regulering 100 kr. /13,3%)
  Husstand                             1300 kr. (regulering 50 kr. /4%) 
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  Jesper Thykjær Andersen, kasserer, modtager genvalg
  Bo Skavn, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg

   
 7. Valg af en bilagskontrollant for to år
  Preben Mikkelsen, modtager genvalg ?

   
 8. Valg af en suppleant for bilagskontrollant for 1 år
  Mogens Hansen, modtager genvalg?

   
 9. Eventuelt herunder diplomer for årets fisk

Bestyrelsen

 

Fluebinding i Korsør Lystfiskeforening Torsdag aften
Denne torsdag var som sædvanlig klubaften, men denne dag var der også flubinding. Klubben har fluebinding på programmet hver anden torsdagsamtidig med klubaftenen.
Denne gang skulle vi binde en særdeles livlig flue til kysten, den er navngivet Kelly.
Vi var elleve deltagere.
Der er plads til mange flere, man møder bare op, uanset niveau, når der er fluebinding ifølge kalenderen.
Som det fremgår af billederne demonstrerer Uffe hvordan vi skal gøre og derefter binder vi tre af de samme fluer.
Det hele forgår i en gemytlig tone og med kaffe og småkager.
Claus
KLF besøg hos Fyns Laksefisk og Go-Fishing d.24 januar 2023
Klokken 8.30 mødtes 17 medlemmer af KLF på P-pladsen ved revhuset. Vi skulle til Fyn og besøge først Fyns Laksefisk og bagefter Go- Fishing i Odense. Vi fordelte os i 5 biler og drog mod Odense ... Læs mere
ØLAND - SVERIGE, 24 – 29 marts 2023
Forårstur til Øland med mulighed for Havørrede
 
--Der er nu 6 tilmeldte til Øland, men stadig 2 ledige pladser.--

Dette er ikke en tur som er fastlagt, vi skal lige undersøge om der er interesse for en tur til Øland før vi booker et sommerhus og hvor mange som er interesseret, så der vil være bindende tilmelding senest d. 19. februar.
Økonomi: Ved 4. deltagere, ved flere deltagere skal vi have et større hus men pris pr deltager vil blive det samme.
Leje af sommerhus ca.3800 = 950 kr. pr person. 
Forplejning ca. 375 kr. pr. person.
El. Skønnet til ca. 300 pr. person.
Dertil kommer broafgift og benzin, der er ca. 5-6 timers kørsel fra Korsør, vi køre som udgangspunkt 2 personen i hver bil, udgiften afregnes internt.
Nærmere info vedrørende hvem gør hvad i forbindelse med maden tager vi hvis der er interesse for turen.

Spørgsmål - Tilmelding til:
Thomas R.  trokbol@yahoo.dk  mobil:20466651
Søren C,  sc@mail.dk   mobil 42417363