Korsør Lystfiskerforening kaldet - K.L.F. - blev født ved en stiftende generalforsamling ombord på M/S "Aksel-Emil" d. 9 februar 1966.  Foreningen har til huse i Chr. IV gamle posthus "Revhuset" på Halskov Odde. KLF er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og sammenslutningen UFV95.

Se videoen fra Korsør Strandjægerforenings 25 års jubilæum. Optagelsen indeholder filmklip fra indvielsen af Revhuset som foreningshus d. 28. februar 1986

Revhuset også kaldet "Chr. IV gamle posthus" danner i dag rammen om KLF's mange aktiviteter.

Revhuset, som ligger på Halskov Rev lige neden for Storebæltsbroen, er bygget i 1830, til brug for isbådestation, posthus, kro og varmestue for personalet. Muligvis er bygningen opført med nogle materialer fra et tidligere Revhus, som blev opført i 1784 til samme formål.
Hvorfor Revhuset kaldes Chr. d. IV´s hus, skyldes udelukkende at Chr. d. IV i 1624 oprettede postvæsenet, og at Revhuset fra starten blev brug til posthus. Da man startede byggeriet af Storebæltsbroen overtog Storebæltskonsortiet huset fra DSB, som ellers havde lejet huset ud til Jagtforeningerne og lystfiskerne, og indrettede det til kontorer.

Korsør Kommune købte i efteråret 1997 huset tilbage, og det benyttes i dag af Syd- Vestsjællands Jagtforening, Korsør Lystfiskerforening og Vestsjællands Modelskibsklub, som alle har et aktivt foreningsliv her.

Sakset fra ”Kulturarv.dk” Fredede og bevaringsværdige bygninger

Isbådsstationen (1838) og det hermed sammenbyggede bådehus (1884). F. 1968. Udv. 1982.

Beskrivelse:

"Christian IV oprettede det danske postvæsen, men først i 1784 opførtes det første, nu forsvundne posthus på Halsskov Rev. Det blev kærnen i en omfattende bebyggelse i forbindelse med isbådetransporten fra revodden til Knudshoved på Fyn, som var nødvendig i de koldeste vintre. Af disse bygninger er nu kun to bevaret. Nuværende Revhus, der altså fejlagtigt bærer navnet ""Christian IVs Hus"", er opført 1838 og rummede værelser til rejsende og søfolk samt rum til post og passagergods. Isbådehuset blev opført af DSB i 1884 og benyttet helt frem til 1940'erne under de strenge isvintre. Det grundmurede, gulpudsede revhus har halvvalmet tegltag, som danner et karakteristisk bredt tagudhæng over indgangsfacaden til ly mod dårligt vejrlig. Denne facade er opbygget symmetrisk omkring en enkeltfløjet indgangsdør med ganske regelmæssig vinduesfordeling, hvoraf et enkelt vindue dog er udmuret, mens husets bagside har undergået flere ændringer. Det lidt tilbagetrukne hvidpudsede isbådehus, der er delvis sammenbygget med revhuset, er ligeledes et grundmuret hus i et stokværk med teglhængt heltag. Det er udstyret med en række mindre vinduesåbninger og en stor port i den ene gavl, hvilket tilkendegiver dets oprindelige funktion som isbådrum. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).