Bådudvalget

Udvalget varetager alt vedrørende Storebæltsbåden Makrellen

Formand  Gert Schjönning 23 26 73 75 schjoenning@mail.tele.dk

Ferskvand og lodsejere

Udvalget varetager kontakt til og aftaler med lodsejerne vedrørende foreningens fisketilladelser.

Formand  Claus Sønderskov 20 10 55 35 claussonderskov@gmail.com
       

Revhuset

Varetager kontakten mellem de tre foreninger og kontakt til kommunen

Flemming Petersen 40 53 61 14 dortheogflemming@hotmail.com

Lokale udvalg

Udvalget varetager alt vedrørende den daglige drift af foreningens lokaler.

Jan Lyster
Ingolf Petersen
Mogens Hansen

Pokaler og Storfanger

Udvalget varetager alt vedrørende tilmelding mm til pokaler og årets storfanger

Formand Gert Schjöenning, Strandvejen 56, 4220 Korsør 23 26 73 75 schjoenning@mail.tele.dk