Storebæltsbåden.Makrellen
Udvalget varetager driften af Storebæltsbåden Makrellen

Formand og instruktør

Gert Schjönning 23 26 73 75 schjoenning@mail.tele.dk
       
       
Instruktion Jan Kampmann 20 40 05 00 Kampmanns@mail.dk 

Hav udvalget

Udvalget varetager alt vedrørende havturene

Formand  Bent Olsen 28 88 85 30 robeme@ka-net.dk
       
       

Lodsejer udvalget

Udvalget varetager kontakt til og aftaler med lodsejerne vedrørende foreningens fisketilladelser.

Formand  Mogens Larsen 20 10 55 35 mogens.chr@stofanet.dk
  Finn Nyholm    
       

Lokale udvalg  * medlem af Revhusudvalget

Udvalget varetager alt vedrørende den daglige drift af foreningens lokaler.

  Peter Nommesen 40 57 28 83 pvn002@gmail.com
  Uffe Hasselby*    
  Ingolf Petersen    
  Mogens Hansen    
       

Pokaler og Storfanger

Udvalget varetager alt vedrørende tilmelding mm til pokaler og årets storfanger

Formand Gert Schjöenning, Strandvejen 56, 4220 Korsør 23 26 73 75 schjoenning@mail.tele.dk
       
 

Å udvalget

Udvalget varetager vedligeholdelsen af arealerne i å zonerne.

Formand Mogens Chr. Larsen    
  Claus Sønderskov