På denne side finder du link- eller download til sider med praktiske oplysninger om foreningen - Vedtægter - Kontingent mm.

Medlemmer kan  gå til >Medlems siderne< for at, indsende fangstrapport eller anmelde fisk til Pokal eller Storfanger mm.

Foreningens formål er:

Gennem godt kammeratskab at give og bevare medlemmerne interesse for lystfiskeri og bibringe medlemmerne yderligere fiskefærdigheder og lystfiskerkultur. Værne om naturen. Anskaffe og pleje fiskevande og andre faciliteter til medlemmernes sportslige brug. I samarbejde med andre foreninger, og i sammenslutninger, at varetage medlemmernes interesser.