Som medlem i KLF kan du frit benytte ALLE foreningens faciliteter.

Husk at indsende din fangstrapport for fangster fra foreningens vande inden 8 dage efter fiskeriet. Dette gælder dog ikke for fangster fra Tissø.

Medlemmerne skal til enhver tid overholde de gældende fredningstider, mindstemål, regler og lovgivning vedrørende fiskeri.  

Men husk at indsende din fangstrapport.

Hvorfor fangstrapport?

Korsør lystfiskerforening har med generalforsamlingens tilslutning pr. 13. februar 2012, indført en tvungen fangstrapportering fra medlemmerne gældende for alle foreningens vande. Fangsterne skal være rapporteret senest 8 dage efter fisketuren via siden "Indsend din fangstrapport"  Udfyld venligst fangstrapporten og trykke på send..

Initiativet har sit udspring i det arbejde, der løbende bliver udført i samarbejde med UFV95, for at tilvejebringe en samlet vurdering havørred bestanden i vort område.

Legitimation

Gyldigt medlemskort eller gæstekort, der er strengt personlige, skal altid medbringes ved fiskeri i foreningens fiskevande. Kortet skal på forlangende forevises lodsejer og legitimeret fiskeriopsynsmand. 

Medlemskortet kan udprintes fra DSF's medlemssider HER.