Fiskeri i KLF´s å zoner: (rev 2015. 11. 24)

 1. Fiskeri i åerne er forbudt i perioden 16/11. til 15/1. grundet fredning af ørreden.
 2. Det er ikke tilladt at betræde dyrkede marker.
 3. Lodsejere og deres husstand har uindskrænket fiskeret.
 4. Husk vi er gæster hos vores lodsejere, og skal derfor altid opføre os korrekt.
 5. Gyldigt medlemskort skal på forlangende forevises lodsejeren og fiskeriopsynsmænd.
 6. Der må kun fiskes med 1 stang. ( Se undtagelse: Specielt for Tude å )
 7. Juniorer under 14 år må ikke fiske i åen uden ledsagelse af et medlem over 16 år.
 8. Alle fredningstider og mindstemål skal overholdes.
 9. Det er tilladt at hjemtage 1 bækørred pr. fiskedag pr. person. KLF har fastsat mindstemål på 35 cm. for bækørred.
 10. Det er forbudt at hjemtage nedfaldsfisk fra åerne samt fisk i dårlig kondition. Disse skal straks og så skånsomt som muligt genudsættes. Overtrædelse kan medføre eksklusion.
 11. Vær opmærksom på de specielle regler, ændringer, m.m. der gælder for de enkelte å-zoner. Oplysninger om disse regler kan du se herunder og på zonekortet.
 12. Booking af zoner foregår via foreningens bookingsystem. (se regler under Booking / online booking).
 13. Hver zone er afmærket med pæle. Hver zone har sit eget zonekort. På zonekortet er markeret hvor du må færdes.
 14. Hvis der er jagt i zonerne skal man fjerne sig og først påbegynde fiskeriet når jagten er afsluttet
 15. Fiskeri udenfor de på kortet afmærkede zoner, samt tilsidesættelse af øvrige vedtægter vil medføre karantæne, og i særligt grove eller gentagne tilfælde eksklusion.

Specielt for Tude Å

 1. Zone munding må kun benyttes af medlemmer.
 2. Ved medefiskeri i Tude Å efter fredfisk, er det tilladt at fiske med mere end 1 stang.
 3. Karper er totalfredet og skal ubetinget genudsættes.
 4. Natfiskeri er tilladt på udvalgte steder hvis det er aftalt med Mogens Larsen (mobil 20 10 55 35) mindst 3 dage før.

Specielt for zoner i Lindes Å

 1. Sæson: fra 1/4 til 15/5 og igen fra 1/9 til 30/9.
 2. Der må max være to personer pr. dag i en zone.
 3. Der må kun fiskes med blink, spinner, wobler, jig og flue.
 4. Der må kun fiskes med 1 krog (enkelt dobbelt eller trekrog) uden modhager.

Kort over fiskevande finder du under Faciliteter på hjemmesiden.