Den idylliske fiskesø

Husk Legitimation

KLF har aftale med ejeren, så foreningens medlemmer kan fiske gratis i mosen. Gyldigt medlemskort eller gæstekort, der er strengt personlige, skal altid medbringes ved fiskeri i foreningens fiskevande. Kortet skal på forlangende forevises lodsejer og legitimeret fiskeriopsynsmand. Medlemmerne skal til enhver tid overholde de gældende fredningstider, mindstemål, regler og lovgivning vedrørende fiskeri. 

Medlemskortet kan udprintes fra DSF's medlemssider HER.