Den idylliske fiskesø

Husk Legitimation

KLF har aftale med ejeren, så foreningens medlemmer kan fiske gratis i mosen. Gyldigt medlemskort eller gæstekort, der er strengt personlige, skal altid medbringes ved fiskeri i foreningens fiskevande. Kortet skal på forlangende forevises lodsejer og legitimeret fiskeriopsynsmand. Medlemmerne skal til enhver tid overholde de gældende fredningstider, mindstemål, regler og lovgivning vedrørende fiskeri. 

Fiskeri i Fårdrup Ellemose kræver ikke booking i KLF bookingkalenderen.

Medlemskortet kan udprintes fra DSF's medlemssider HER.