Seneste nyt fra foreningen

Arrangementer og ændringer i disse vil kun fremgå af kalenderen, som løbende bliver opdateret. 

Marts 2020

Mundingen

Sidste KLF DAG i Mundingen i år er i morgen tirsdag d. 31. marts da der udsættes fisk på fredag den 3. april.

Stemnings billeder fra zone 3 og 4 hvor der stadig kan fiskets

Aflysninger af kommende arrangementer ( 21/3)

Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter med aflysning af aktiviteter frem til 1. Maj.

Hvis vi skal tro eksperterne, vil virussen toppe i april. Derfor vil restriktionerne fortsætte til maj, hvorefter restriktionerne vil blive lempet successivt.

Hvis de mod forventning skulle blive ophævet tidligere melde vi det selvfølgelig ud.

Å zoner og Makrellen kan dog stadig benyttes.

Claus Sønderskov

Makrellen ( 20/3)

Makrellen er nu tilbage i sit rette element efter Gert har poleret og klargjort båden efter vinteren.Så nu har du chancen for at komme ud i den friske havluft og hvor smittefaren nok er mindst.

Havnemeden 2020 (20/3)

På grund af situation omkring Coronavirusen ser vi os nødsaget til at aflyse Havnemeden 2020 d. 23. maj.

AFLYSNING.

Klubaftenen hos TopGrej og Tirsdagsfiskernes ture er også aflyst.

Kære medlemmer. På grund af coronavirus aflyses alle aktiviteter i klubhuset fra i dag d. 11. marts frem til 1. april. Dette sker efter råd fra regering og kommune. vi vil udsende en mail med besked om genoptagelse af aktiviteter. hilsen Claus Sønderskov

Februar 2020

Køb Salg og Bytte Torsdag d. 13. februar

Med 42 deltagere til arrangementet er jeg yderst tilfreds, det var igen en god aften i KLF, Stor tak til vores lokale-udvalgs-folk for en flot indsats, hvor alene i pølser solgtes for kr. 750, - og de smager fandeme super godt ,,, (de 50 kr. er fra mig, jeg spiste 5 stk.).

På auktion var der mange dejlige effekter, der gik til særdeles fornuftige priser (for køberne) denne aften. Blandt effekterne var en stor bunke dejlige fiskebøger, der var doneret af et gavmildt tidligere KLF medlem, til støtte for ungdomsarbejdet i foreningen. Bøgerne indbragte godt 1000 kr. til dette formål.

Ansjosen, den lille Korsør pram, der også var på auktion gik for et hammerslag på kr. 1.000, - desværre al for billigt, - men der var en der fik en fin billig båd.

Flemming

Dødsfald

Det er med stor sorg, at Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget underretning om, at Forbundsformand Verner W. Hansen er afgået ved døden fredag den 7. februar 2020.
Verner har været formand for Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2004.
Han har været en dedikeret formand og har altid arbejdet for forbundets bedste. Både i og uden for lystfiskerkredse har Verner være vellidt og respekteret. Han vil blive savnet. 

Vores tanker går til familien.
Æret være Verners minde.

Hans Eigil Nielsen, Næstformand 
Lars Rasmussen, Direktør

Pighvarfiskeri 2020 02 06

Klubaften med foredrag om Pighvarfiskeri fra båd med TORE CHRISTIAN SVENDSEN. Var et stort tilløbsstykke med 58 interesseret medlemmer og gæster ude fra, som viste stor interesse for Pighvarrens biologi og udbredelse som blev levende fortalt af Tore, der gennem årene har brugt mange timer på havet for at knække koden. Mindstemål på Pighvarren er 30 cm og når man så tænker, de først er kønsmodne når de er over 40 cm, kan man godt forstå de ikke er mere udbredte.

Der blev fortalt om agn og vist forfang af forskellige slags, det er noget den fingernemme sagtens selv kan strikke sammen uden de store omkostninger, eller kan man købe sig til det. Så fat stangen og tålmodigheden, drag ud på havet og kysterne for at prøve lykken.                            

Mvh

KLF Havudvalget

Bent Olsen

Pighvarfiskeri 2020 02 06

Med den altid entusiastiske Tore Chr. Svendsen - repræsentant og instruktør fra Danmarks Sportsfiskerforbund, afvikledes i Korsør Lystfiskerforenings gode lokaler på Halsskov Revodde et virkelig informativt foredrag, fulgt af gode billeder fra Tores sikre hænder og skarpe iagttagelser, hvor så også 58 personer havde fulgt opfordringen og var mødt til denne gode aften."

MVH

Flemming

Kort orientering fra den ekstraordinære og den ordinære generalforsamling d. 1. februar.

På den ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag til ny struktur i bestyrelsen og foreningen med deraf følgende vedtægtsændringer for KLF godkendt.

På den efterfølgende ordinære generalforsamling blev Claus Sønderskov valgt som ny formand da Flemming Petersen efter eget valg ikke ønskede at genopstille. Som IT ansvarlig blev Jan Kampmann valgt. Valget som Aktivitets ansvarlig gik til Niels Kring Jørgensen. Jesper Thykjær Andersen fortsætter som kasserer. Til PR ansvarlig havde bestyrelsen foreslået nyvalg af Henning Topholm som generalforsamlingen godkendte med applaus.

Kurt Jørgensen, Gert Schjönning og Ingolf Petersen blev alle tildelt æresmedlemskab af Korsør Lystfiskerforening.

Et fyldestgørende referat vil selvfølgelig komme snarest efter godkendelse af dirigenten og den afgåede formand.

JK

Januar 2020

Makrellen d. 29. januar.

Bådudvalget har taget Makrellen på land for at foretage vintervedligeholdelse og div. mindre reparationer. Planen er at Makrellen er tilbage i vandet i slutningen af februar.

Gert

Ekstraordinær generalforsamling kl. 13.oo med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 14.oo lørdag d. 1. februar i Revhuset.

For ikke at belaste økonomien og miljøet mere end højst nødvendigt, har bestyrelsen valgt ikke at fremlægge generalforsamlingernes dagsordener, gældende vedtægter, regnskab og forslag mm. i papirform på generalforsamlingerne, men kun at benytte en mere tidssvarende teknologi ved kun at  benytte projektor til fremvisning af de aktuelle skrifter under møderne. Bestyrelsens beretning er dog vedhæftet i seneste nyhedsmail.

Men selvfølgelig følger bestyrelsen vedtægternes § 6 punkt b. hvoraf det fremgår at:

Senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen publiceres dagsorden, bestyrelsens beretning samt evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer. Men bestyrelsen har forslag til ny struktur og deraf følgende forslag til vedtægtsændringer, hvilket behandles på den ekstraordinære generalforsamling kl. 13.oo.

Den ordinære generalforsamling kl. 14.oo afvikles efter de gældende vedtægter. (Vedtægter af d. 8. november 2018 eller alternativt de nye vedtægter, godkendt på den ekstraordinære generalforsamling tidligere på dagen). 

Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at læse / downloade / og evt. printe alle relevante dokumenter vedrørende generalforsamlingerne fra hjemmesiden.

KLF FLUESKOLEN 2020 med PETER STOLTZE d, 23. januar

Flueskolen startede alvorligt den 23. januar, hvor Peter virkelig forkælede alle de fremmødte med hans store og veldokumenterede viden om fluefiskeri, -grej og al det tilhørende, ligesom alle fik syn for sagen, når Peter viste knuder, omtalte liner, polering og rengøring af liner og grej samt hans gode fluer, som havde mange fisk på samvittigheden.

Denne grundige og virkelige professionelle indgang og kunnen på området, blev så videreført da Peter instruerede i gode og fiskegode kast i storhallen i Næstved den 2. februar 2020, hvor han understregede, at det absolut ikke er de hysteriske lange kast der giver fisken, men som oftest i stedet de gode beherskede og velplacerede kast, hvor så også fluen (agnen), får den fineste præsentation.

Igen viste Peter at hans kaste-certificering er meget berettiget ved, at han på en god konstruktiv og pædagogisk vis virkelig fik rettet mange små unoder hos deltagerne, - så alle fik en rigtig god dag.

Nu henstår så ”den afsluttende eksamen” ved å-fiskeriet den 1. marts og kystflue-fiskeriet den 22. marts, - noget alle deltagerne godt kan glæde sig til.

Kursusleder

Flemming

FLUEKASTEINSTRUKTION – UNDERHÅNDSKAST  den 19.1.20 I STORHALLEN, NÆSTVED

STORHALLEN NÆSTVED: Her afvikledes søndag den 19. januar den sidste af 3 sessioner i fluekast, hvor hovedtemaet var UNDERHÅNDSKAST både med enhånds- og tohånds fluestangen, hvor den gamle fluefisker og formand i KLF var instruktør, - rigtig mange af de 12 deltagere fik faktisk en ganske fornuftigt tag i de teknikker der hersker omring dette rigtig gode og givtige kast, - ja man kan faktisk med underhåndskast kaste lige så langt som med overhåndskast, når det gælder tohåndsstangen. Vi hører i flæng benævnelsen switch kast, speykast og underhåndskast, -hvor kasteform  læner sig meget op ad hinanden .

Vi nåede også lige at et meget givtigt fif om, hvodan man lettest muligt behandler/opbevarer skydelinen ved fiskeri med tohånds fluestangen.

NU STARTER SÅ DEN EGENTLIGE FLUESKOLE 2020 v/Peter Stoltze, hvor der nu  torsdag den 23.1. her loop, knuder, forfang, grej m.m . på klubaftenen, - her fortsættes så med kast i Storhallen igen den 2.2.20 og der videreudvikles og sluttrænes i Tude å’s Munding den 1. marts og på kysten den 22. marts.

FOREDRAG RENE GERKEN – OLDERØ FLY FISHING LODGE, LAKSELV, NORGE

Rene Gerken foredrag den 16. januar i vores mødelokale var rimelig besøgt med 26 deltagere, som fik en interessant orientering og indblik i det eksklusive fiskeri på Olderø i Lakselv, Norge, - men også helt klart et sted, som i højsæsonen, alene taler til det pengestærke publikum, som ud over fiskeriet efter primært store laks +10 kg, også forventer høj standard på kost, logi og alle de ydre rammer samt service i det hele taget.

I de bedste 4 uger koster en uges fiskeri og ophold kr. 90.000 pr. person/stang om ugen, hvor de så er 6 personer/stænger i alt. Der er sågar én person som ønsker at have fiskeriet helt for sig selv en uge, - ja det er så over kr. 500.000 !!!!

Men Rene berettede levende, viste billeder og filmklip fra elven, lakse fly Lodgen og omgivelserne i øvrigt, så alle blev vel orienteret om både det dyre eksklusive og det offentlige mere økonomisk overkommelige, men der var så også lodtrækning om de forskellige fiskestrækninger.

IGEN EN GOD AFTEN I LIGESINDEDES LAG I KLF.

Foredragsaften tirsdag d. 14.

Korsør Lystfiskerforening og Dansk Sportsfisker forbund har i samarbejde stablet tre foredrag på benene.

Det andet i rækken var” På eventyr med enhånds fluestang”.

Der var mødt 33 forventningsfulde tilhører op på en tirsdags aften. Flere var kommet langvejs fra. De gik ikke forgæves, for Lasse Elmgren var en dygtig fortæller, og han kom langt omkring i verden, hvor man kan fiske med fluestang.

Hans pointe var, at man skulle opsøge ” eventyret”. Hvorfor opsøge hotspots, hvor der står 20 andre lystfiskere. Man kunne prøve at gå andre steder på stranden og på den måde måske opleve eventyret. Både hvad angår fanget fisk og en anderledes natur.

Han havde været på Kola halvøen, hvor fiskerne blev fløjet ud til fiskevandene med helikopter, og på Cape Cod på USA`s østkyst, hvor der blev fanget store fisk. Rundt om i verden er der rigtig gode muligheder for et helt anderledes fluefiskeri ,end det vi kender herhjemme. Har man mod og en velpolstret pengepung, er chancerne for et rigtigt ” eventyr” til stede.

Vi skal dog ikke glemme vores dejlige kyster her i Danmark, for her er også rige muligheder for store ”eventyr”.

Niels

Fiskeregler og adfærd for KLF’s vande Rev: 2020-01-07

Bestyrelsen har vedtaget nye fiskeregler som du venligst skal følge når du fisker i Tude å.

Reglerne indeholder bl.a

Specielt for zoner i Lindes Å, at åen med tilløb ekstraordinært er totalfredet i 2020 efter rådgivning fra DTU Aqua

Se reglerne HER

Flueskolen 2020 01 05

13 personer deltog den 5. januar ved en kasteinstruktion med Rene Gerken fra Odense.

Der var meget stor tilfredshed efter denne dag i Storhallen i Næstved, - alle deltagere fik virkelig rettet mange direkte fejl og fik mange gode finesser om, hvordan man kan udøve sit fluefiskeri, så det er en nydelse.

På Flæuekastesiden henstår nu den 19.januar, hvor der primært skal trænes underhåndskast med både én- og tohåndsstang, samt der bliver lige muligheder for lidt præcisionstræning og så lidt om opbevaring af line kast/fiskeri.

Den egentlige KLF Flueskole starter torsdag den 23. januar i klubben med Peter Stoltze, hvor der så er FLUEFISKEKAST i Storhallen den 2. februar og fiskeri i å den 1. marts og på kyst  NY DATO - SØNDAG DEN 22. MARTS.

Flemming

Nyt om hjemmesiden i 2020

I et forsøg på at forenkle hjemmesiden vil jeg i den nærmeste fremtid foretage lidt ændringer på hjemmesiden. Siden >Turreferater< vil udgå som selvstændig side, men referaterne vil fortsat blive bragt, men nu på siden >Seneste ny< da referaterne jo er en naturlig del af hvad der pt. rører sig i foreningen . Med den ændring vil der blive plads til at flytte siden >Seneste nyt< op på øverste niveau i oversigten, så siden ikke længere er en undermenu under >Forsiden< 

JK

December

Juleferie.

Revhuset holder juleferie fra d. 20/12 til og med d. 6/1 2020 med ønsket om en glædelig jul sam knæk og bræk i det nye år til alle medlemmer og deres familier.

Ekstraordinær og Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

Bestyrelsen indkalder til

ekstraordinær generalforsamling

lørdag den 1. februar 2020 kl. 13.oo i Revhuset

Eneste punkt på dagsordenen er bestyrelsens forslag til ændring af gældende vedtægter af 8. november 2018. (jf. vedtægternes § 9)

Bestyrelsen indkalder til

ordinær generalforsamling

samme dag kl. 14.oo i Revhuset. (jf. vedtægternes § 9)

Dagsorden ifølge gældende vedtægter.

(Vedtægterne kan være ændret på den ekstraordinære generalforsamling tidligere på dagen)

Som anført i vedtægternes § 6 d.

d)   Senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen publiceres dagsorden, bestyrelsens beretning samt evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

e)   Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Spisning efter generalforsamlingen

 ca. Kl. 18.oo serveres

Gule ærter med flæsk og pølse - eller 3 stk. smørrebrød + 1 stk. ostemad - inkl. 1 øl/vand - 2 snaps og kaffe for den rimelige sum af kr. 100,-

Du er velkommen til at tage din ægtefælle med til

spisningen til samme kuvertpris.

HUSK: TILMELDING TIL SPISNING

EFTER GENERALFORSAMLINGEN

til Flemming på mail: dortheogflemming@hotmail.com

eller SMS til mobil 40 53 61 14

senest lørdag d. 25. januar.

Publiceret 29. nov. 2019

November 2019

KLF Flueskolen 2020

Korsør Lystfiskerforening byder igen i 2020 på flueskolen, denne gang med Peter Stoltze som gennemgående instruktør. Der bliver gennemført fire forskellige seancer, hvor deltagerne kommer igennem forskellige discipliner rettet mod havørredfiskeri i åen såvel som på kysten.

Torsdag 23. januar: Grej og knuder

Denne aften foregår i klubhuset, og fokus vil være på sammensætning af en funktionel udrustning, nærmere bestemt en hensigtsmæssig kombination af stang, line og forfang. Der vil være anvisninger på valg af grej til forskellige fiskesituationer, herunder overvejelser omkring opbygning af en grejpulje. De forskellige knuder, tacklinger og splejsninger, der er nødvendige for at kunne arbejde med forskellige linetyper og –systemer bliver demonstreret, og der bliver også mulighed for at øve dem selv. Tag dit eget grej med og få det i topform til resten af kurset!

Søndag 2. februar: Kastetræning i Harboe-hallen

Denne søndag foregår i Harboe-hallen i Næstved. Fokus er på målrettet træning af overhåndskastet med enhåndsstang, herunder evnen til at afkode linebuen og foretage forskellige justeringer af kastebevægelsen. Fokus er ikke på at kaste langt men derimod at kaste rigtigt. Bemærk: Det er en indendørs hal men uden opvarmning, så sørg for påklædning som skulle du på Storebælt efter nytårstorsken!

Søndag 1. marts: Havørredfiskeri med flue i åen

Den 1. marts er premiere langs mange danske åer, men ved Tude å har vi allerede været i gang i halvanden måned, hvis vi da ikke får en isvinter! Fiskeriet efter forårsfisk er præget af relativt langsomt fiskeri dybt i vandsøjlen, og vi vil arbejde målrettet med grej og teknik til at opnå dette. Måske er det denne søndag, at vi får en af åens flotte overspringere at se? Vi fisker denne dag i åen munding med mindre himmel og hav står i ét.

Søndag 15. marts: Havørredfiskeri med flue på kysten

Storebæltskysten er ét stort havørredrevir, men første gang man står på stranden med en klejn fluestang kan det hele virke temmelig uoverskueligt. På denne søndag har vi fokus på strategi til at knække koden i det salte, herunder hvornår man skal være tålmodig og give en plads en ekstra chance, men også hvornår et mere opsøgende fiskeri er på sin plads. Vi vælger plads når vi kommer tættere på datoen, men der bliver tale om en af de kendte pladser med god tilgængelighed.

Kort om instruktøren:

Peter er mangeårigt medlem af KLF såvel som Instruktørsammenslutningen under DSF, hvor han er for tiden er formand. Han er internationalt certificeret som kasteinstruktør på masterniveau i IFF, og han har deltaget i adskillige danmarksmesterskaber i kast med samlede 2. og 3. pladser som de bedste resultater.

Tilmelding skal ske til Flemming på mail: dortheogflemming@hotmail.com eller på tlf. 40 53 61 14 og senest ved flueskoleaktiviteten i klubben 23. januar 2020. max 15 deltagere først til mølle og man skal ha' deltaget i kastedagen 2.2.2020 for at deltage i Å og kyst aktiviteten.