Seneste nyt fra foreningen

Arrangementer og ændringer i disse vil kun fremgå af kalenderen, som løbende bliver opdateret. 

Februar 2018

Sivslåning i zonerne

Den 22 og 23 februar var vi en del medlemmer oppe og slå zone 2 og 6 billederne fortæller lidt af arbejdet, men nu er der godt at gå. Uffe mener, at det er som på en golfbane.

Senere følger zone 3 som skal udvides betragtelig.

Hvis du får lyst til at være med, skal du blot kontakte Mogens Larsen.

Mogens

Is i Korsør Havn 23/2

Pga. is i Korsør Havn er Makrellen på land og bookingen af den er spærret i KLF bookingsystemet. (Boking kalenderen for Makrellen er ikke synlig)

JK

Et kort referat fra generalforsamlingen i Revhuset d. 10. februar.

(Det endelige referat kommer snarest) .

 1. Valg af dirigent og referent: Finn Nyholm- Dirigent og Jan Kampmann – Referen    
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år blev godkendt.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkommet forslag.
 6. Fastsættelse af foreningskontingent. Uændret kontingent for 2018.
 7. Valg af formand lige år. Jf.§ 11. Flemming Lundberg Petersen blev genvalgt
 8. Valg af kasserer ulige år.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jf.§ 11. (3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år) På valg var: Rico Lie, og Jan Kampmann, der begge blev genvalgt. Niels Kring Jørgensen blev valgt i stedet for Peter Nommesen, der ikke ønskede genvalg.
 10. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. Peter Nommesen blev valgt
 11. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år. Gert Schjönning                         
 12. Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant for 1 år. Mogens Hansen
 13. Eventuelt. ( mere herom kommer i det endelige referat) 

Referent Jan Kampmann

 

Januar 2018

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset

 lørdag den 10. februar 2018 kl. 14.oo

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Generalforsamlingen d. 10. februar 2018

December 2017

Nyhedsmail fra Korsør Lystfiskerforening Januar 2018.

Har du som medlem ikke modtaget nyhedsmailen så kontakt venligst Jan Kampmann HER

Hold dig opdateret på hjemmesiden: http://www.standpladsen.mono.net/

Du finder nyhedsmailen i og andre vedhæftede filer nederst i denne mail

I denne nyhedsmail finder du nyt om

Generalforsamlingen 2018 og tilmelding til spisning.

Det nye fælles DSF/KLF medlemskartotek.

Nyt KLF booking kalender fra januar 2018

Fluebinding til kysten – DSF begyndere Kursus Søndag, 14. januar

Laksetur til Bjerkreimselven i Norge 2018     

Knæk og Bræk

Vedhæftet fil: Nyhedsmail Januar 2018 01 01.pdf
Vedhæftet fil: DSF-KLF medlemsdata instruktion.pdf
Vedhæftet fil: Sådan kommer du i gang med den nye KLF booking kalenderen 2018 01 01.pdf

Nyt KLF bookingsystem fra ca. 1. januar 2018 (29/12 2017)

Vi har desværre måtte skrotte det "gamle" ellers velfungerende bookingsystem til fordel for et nyt KLF booking system. Jeg er pt. igang med at ændre diverse link mm. på hjemmesiden så det hele forhåbentlig virker i løbet af et par dage. Mere om ændringen kommer i nyhedsmail snarest.

Brugervejledningen til den nye KLF booking kalender kommer til at ligge på Medlemssiden

JK

JULEN 2017

Kære alle medlemmer med familie

Endnu et år rinder snart ud, så vi glæder os forhåbentlig til et nyt og spændende år og de kommende lyse tider. På KLF’s bagsmæk har vi forhåbentlig alle nogle gode oplevelser i hukommelsen, - et år hvor vi igen kom på Havfiskernes landkort med en flot DM sølvmedalje, ligesom mange vel kan mindes gode ture i ind- og udland, - vores store succeshistorie ”Tirsdagsfiskerne” var ”skuespillere” i filmen om en forening i landområderne med stort socialt aktivitets-engagement, så stor tak til alle for indsats og deltagelse, ingen nævnt ingen glemt.

Hermed ønskes i alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår

Knæk og bræk

På bestyrelsens vegne

Flemming

22/12 Booking.

Der arbejdes stadig på at finde fejlen i vores Bookingsystem, men desværre ser det ud til at fejlen ligger dybere nede i systemet. Forhåbentlig kommer der en løsning inden nytår. Så foreløbig må du som jeg skrev i Nyhedsmailen  bare tage til zonen og respektere hvis der er andre der er kommet før dig. Vi arbejder med opgaven og håber på vi snart kommer med en løsning.

Vil du ud med Storebæltsbåden Makrellen skal du aftale det med Jan Kampmann på mobil 20 400 500 eller på mail: Kampmanns@mail.dk.

God jul til jer alle

JK

18/12

Vores BOOKING system virker desværre ikke, så i må bare tage til zonen og respektere hvis der er andre der er kommet før jer. Vi kikker på det og håber på vi snart finder en løsning.
 

November

AFLYST JULE KOM SAMMEN I KLUBHUSET PÅ REVET PÅ SØNDAG

Med 3 tilmeldinger, DOG HAR FAMILIEN SCHJØNNING ALENE TILMELDT ET HELT FØDSELSDAGSSELSKAB PÅ 13 VOKSNE OG 3 BØRN, - men det til trods, er arrangementet ikke bæredygtigt hverken hvad angår indsats eller økonomi, - så derfor denne meddelelse.

Tilmeldingen var jo oprindelig 20.11., - men blev forlænget ved sidste nyhedsmail til 22.11., men det grode åbenbart ingen forskel.

Det kan være vi kan holde en klubaften med hyggebanko, gløgg og æbleskiver inden jul, men vi år se om energien rækker.

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset

 lørdag den 10. februar 2018 kl. 14.oo

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Som anført i vedtægternes § 6 d.

Senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen publiceres dagsorden, bestyrelsens beretning samt evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

d. 17. nov 2017 Bestyrelsen

Storebæltsbåden Makrellen 2017 11 01

Som omtalt i seneste nyhedsmail er Makrellen nu flyttet til modsatte side af bro 4. Samtidig har vi lavet nye fortøjninger så båden trækkes væk fra broen ved hjælp af vægte, men samtidig kan trækkes helt ind til bådebroen for at lette ombord stigningen.

JK

Oktober

Udsætning af fisk i Tude å (2017 10 11)

Som flere af jer allerede er bekendt med udsatte UFV95 i søndags ½ års fisk i Tude å systemet.

Morten Jacobsen har produceret en lille film fra udsætningen som du kan se her.

JK

Vedr. Nyhedsmail 2017 10 07

Som i måske har bemærket så nyhedsmailen 2017 10 07 anderledes ud, og forklaringen vil jeg lige komme med her.

DSF er i gang med en gennemgribende modernisering af deres IT systemer for at gøre processerne enklere til gavn for alle brugerne. Nu var tiden kommet til Medlems databasen hvor der virkelig er sket store forbedringer, som vil kunne aflaste ude i foreningerne. KLF har nu mulighed for i det nye system, selv at oprette medlemmer, vedligeholde og trække alle nødvendige medlems oplysninger, samt mulighed for at sende mail ud direkte til alle eller kun udvalgte medlemmer, hvad vi selvfølgelig har benyttet os af.

Vi skal som forening fremover ikke vedligeholde både vores eget medlemssystem og give ændringerne videre til DSF medlemssystemet, men kan udelukkende bruge det nye medlemssystem som eneste base. I fremtiden vil nye medlemmer kunne oprette sig selv i systemet, men mere om dette senere.

(Bare foreningens kasserer ikke føler sig overflødig i fremtiden)

Der vil i den kommende tid komme mange andre super spændende tiltag og IT løsninger fra forbundet side, bl.a. en ny hjemmeside for Sportsfiskeren. Pt. vil jeg ikke løfte sløret for mere, men en spændende fremtid går vi da i møde mht. It løsninger.

JK

September

Makrellen (2017 09 28 kl. 13.oo)

Så er Makrellen i vandet igen efter reparation og service. Så nu kan du booke og komme ud og fange sild, makrel og torsk mm.

Der er stadig enkelte ledige pladser!

Gert meddeler at der stadig er plads til et par tilmeldinger til Karup å turen i uge 42. Er du interesseret så ring til Gert på 23 26 73 75. Hvis du kun kan deltage nogle af dagene, er du også velkommen. (se mere om turen i kalenderen)

Gert

Storebæltsbåden Makrellen (opdateret 2017 09 13

Der er en fejl på det elektriske system på motoren, men vi kan ikke få en tid hos vores reparatør før d. 21. septembet. Så foreløbig er det ikke muligt at booke makrellen, dette fremgår også af spærringen i bookingsystemet.

Lørdagsfiskerne 2017 09 08

Hej alle.

Ja man undres. Nu troede Niels og jeg, at vi havde alle tiders tilbud til medlemmerne, men sådan er og var det ikke.

Der er 6, som har tilmeldt sig, deraf er de 5 tirsdagsfiskere.  Det syntes vi er et for lille grundlag at starte op på.

Vi aflyser derfor dette tiltag i denne omgang, men det bliver taget op igen til foråret, hvor vi så kan håbe på større tilslutning.

Niels og Mogens

Norgesturen i uge 34 (2017 09 06).

Referat fra Norgesturen er lagt på hjemmesiden

2017 09 05.

Storebæltsbåden Makrellen er midlertidig ude af drift pga. start / motorproblem.

JK

Juni 2017

Sommerferie i Revhuset

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig god sommer.

KLF holder ferie for aktiviteter i Revhuset fra og med uge 26 ( mandag d. 26/6) til og med uge 31 ( søndag d. 6/8)

JK

Åben Havn i Skælskør d. 10. juni

Besøg os ved årets Åben Havn i Skælskør, hvor KLF stiller op for at slå et slag for foreningen. Vi har plancer med som viser lidt om foreninge, vi har Storebæltsbåden "Makrellen" med, og vi demonstrerer fluekast mm.
Alle er velkommen til at besøge os på standen.

Maj 2017

Havnemeden 2017.

Med et billetsalg på 710 solgte billetter, der igen var en forøgelse på over 10 % i forhold til sidste år, blev en meget vellykket Havnemede 2017 i Korsør Havn afviklet under de mest perfekte forhold også vejrmæssigt. Dette år havde vi satset ekstra både økonomisk og ressourcemæssigt, hvilket sandsynligvis har medvirket til årets Havnemedes ubetingede succes.

Mange var mødt rigtig tidligt op på dagen for at sikre sig ”deres stamplads”, de satte sig til at nyde det fantastiske sommervejr og afventede med klargjorte ”våben” (fiskestænger) Fyrbåken ”Koen´s” brøl, der kl. 13 markerede fiskeriets start. Efter at deltagerne havde siddet mere eller mindre koncentreret om fiskeriet, afventende det perfekte hug med præmiefisken, nydt den medbragte grillmenu eller de velsmurte mellemmadder, hyggen sammen med familie eller venner, sluttede fiskeriet kl. 18 med den velkendte lyd af 3 brøl fra ”Koen”

Så blev der pakket sammen langs kajen for i mere eller mindre samlet flok, at fortsætte hyggen i Gryden ved Fæstningen, hvor præmieoverrækkelsen af mere end 135 præmier til en samlet værdi på over 90.000 kroner foregik.

Korsør Lystfiskerforening takker alle for deres opbakning omkring dette store arrangement, der kun er muligt takket være en entusiasme og gejst fra deltagere, en stor indsats fra frivillige medlemmer af KLF, en fantastisk opbakning fra alle vore mange sponsorer både lokale, regionale og landsdækkende, samt den store opbakning vi får fra Korsør Havn, Korsør City, Korsør Erhvervsforening og arrangementets hovedsponsor Jan & Bo´s Lystfiskershop.

På bestyrelsens vegne.

Jan

Makrelle klar igen d. 23/5

Efter melding fra brugerne om at ekkolod mm. ikke virkede i båden, besluttede vi, nu da Makrellen alligevel var på trailer pga. Lystfiskeriets dag, at vi ville finde fejlen. Det viste sig, at hele elinstallationen under pulten og ved hovedafbryderen var voldsomt angrebet af den salte aggrasive luft fra havet. Flere elektriske dele er nu udskiftet, forbindelser er renset for ir og derefter forebyggende behandlet. Så forhåbentlig er båden nu igen klar til at modtage medlemmernes booking. Husk nu at det også er brugernes ansvar at vi har en brugbar båd.

Vi mangler stadig et ansvasfuldt medlem til at holde et vågent opsyn med Makrellen i det daglige.

Jan K

April 2017

Karup å tur i uge 24.

På grund af afbud er der 2 ledige pladser på turen til Karup å i uge 24. Er du interesseret så kontakt Claus Sønderskov på claussonderskov@gmail.com

 

Nyt fra Zone Mundingen.

Fiskeriet i Mundingen lukker efter på tirsdag, så sidste fiskedag i Mundingen er tirsdag den 2. maj 2017.

Der er i Mundingen den 14. april (i al ubemærket stilhed) udsat 31.500 stk. havørredyngel, som formodes at være trukket ud i Musholmbugten nu. - grunden til den næsten hemmelige udsætning skyldes, at der tidligere har været fisket en del på disse fisk, M.h.t. Skarv og hejre krydse fingre ..

Flemming

Tur til Helnæs på Fyn d. 7. maj

Niels Kring har arrangeret en tur til Helnæs på Fyn. Du kan se mere om turen i kalenderen.

Lindes å zone B (2017 04 13)

Pga. ejerskifte på en af matriklerne er zone B ændret. Ku finder det nye zonekortet her

Interessant indlæg om havbrug, der nok er værd at læse.

Se det her på 123 nu

Er du enig i protesten kan du skrive under her

Ny KLF Facebook side.

For at promovere Korsør Lystfiskerforening bredere, og som et suplement til hjemmesiden, har vi oprettet en facebook side. Det var et af de mange gode forslag, der kom frem via medlemsundersøgelsen.

For den daglige drift af siden har Laila Frederiksen tilbudt sig administrator. Er du på facebook, så hjælp os med at brede siden ud ved at dele den med dine venner. Siden finder du her

En gruppe aktive KLF lystfiskere har deres egen lukkede facebook gruppe her, og de aktive juniorer har deres lukkede facebook gruppe her. Disse grupper er ikke administreret af foreningen.

Marts 2017

Nyhedsmail

Der er udsendt nyhedsmail for april måned i dag d. 29. marts. Har du som medlem ikke modtagen nyhedsmailen så kontakr mig på mail: Kampmanns@mail.dk

Søndag 09-04-2017. Havtur med M/S Bien fra Korsør havn.

Hej Alle sammen

Der er nogle pladser tilbage, hvis der er nogen som skulle have lyst til en tur på Storebælt. Se mere i kalenderen.

Mvh. Bent

AFLYST Temaaften om Storebæltsbåden Makrellen.
Torsdag d. 30. marts, 18:00
UDSKYDES TIL SENERE PÅ ÅRET

Makrellen er tilbage i vandet efter service. d. 10/3

Februar 2017

Stillingen Regionsmesterskabet 2017 (2017 02 24)

Du kan se stillingen nederst på siden her under HAVFISKERNE

VIGTIGT - VIGTIGT

KLUBKONTINGENTET 2017

Så skulle alle have modtaget girokortet med opkrævning af 2017 kontingentet til foreningen.

Det er meget vigtigt, at betalingsfristen overholdes eller der med kassereren træffes aftale om andet betalingstidspunkt.

I henhold til Danmark Sportsfiskerforbunds vedtægter, hæfter lokalforeningerne efter 1. marts 2017 for medlemmernes fulde forbundskontingent.  Der er derfor nødvendigt med den lidt korte betalingsfrist.

Vi håber på jeres forståelse.

Hilsen

Jesper Thykjær

Klubkasserer

Tlf. 42807500

Generalforsamlingen d. 4 februar

Her lidt billeder fra foreningsfotografen Peter Nommesen, fra afviklingen af den velbesøgte generalforsamling. De reviderede vedtægter kan du finde på siden her og referatet under referater på medlemssiden her

JK

Januar 2017

Rundtur til å zonerne i Tude å
Hvornårsøn., 5. februar, 10:00 – 14:00
For dig der ikke rigtig kender fiskezonerne i Tude å har Mogens arrangeret en rundtur  til Å zonerne i den ydre del af Tude Å søndag den 5 februar kl.10oo. Det kan anbefales at tage skridtstøvler på, og en lille madpakke med tilbehør. Varighed ca. 4 timer
Mødestedet er Bildsøvej 185, 4200 Slagelse,  (P pladsen ved zone 1 lige syd for åen )

ZONE Mundingen (2017 01 25)

Fiskeriet i mundingen er ændret til om tirsdagen med første fiskedag tirsdag d. 7. februar.

Husk hensynsfuld kørsel og parkering (se zonekortet HER på siden)

Dagsorden mm. til generalforsamlingen i Revhuset d. 4. februar 2017 kl.14.oo (2017.01.23)

Til den kommende generalforsamling er der fra bestyrelsen kommet forslag til 3 vedtægtsændringer.

Dagsorden, bestyrelsens beretning fra 2016 og bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne  kan du downloafe herunder.

Efter generalforsamlingen ca. Kl. 18.oo serveres

Biksemad eller 4 stk. smørrebrød - inkl. 1 øl/vand for den rimelige pris af kr. 100,-

Du er velkommen til at tage din ægtefælle med til

spisningen kl. 18.oo til samme kuvertpris.

HUSK: TILMELDING TIL SPISNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN til Flemming helst på mail: dortheogflemming@hotmail.com eller SMS til mobil 40 53 61 14 senest søndag d. 29. januar.

Havnemeden (2017 01 19)

Havnemeden har fået nyt domæne (søgenavn til hjemmesiden)

Det nye domæne er: http://www.havnemeden.com/

Nyhedsmail 2017 01 19

Nyhedsmail med opfordring til at møde op til generalforsamlingen og tilmelding til spisning efter generalforsamlingen

Du kan Downloade en kopi af nyhedsmailen på Medlemssiden

Korsør Lystfiskerforening har fået denne henvendelse fra

Alle Tiders Fiskegrej i Næstved

Kære lystfiskerforening.

Vi holder udsalg, og har masser af dejlige fiskeriartikler og beklædning på hylderne, derfor –

Der er 50 % på alt i butikken (d.31/1 - 4/2 2017), så dette skal netop jeres medlemmer vide. Parkering lige bag butikken.

Åbningstider : Man. - Fre. 9.30-17.30 Lør. 8.30-13.00

Mvh Michael/ Chef hos Alle Tiders fiskegrej, fritid og beklædning

Alle Tiders Østergade 16 4700 Næstved

Følg os på hjemmeside: https://alle-tiders.dk/

 

Vedrørende den kommende generalforsamling.

Husk hvis du har forslag du ønsker behandlet på den kommende generalforsamling, skal forslagt være modtaget skriftlig af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse d. 4. februar.

Dagsorden, bestyrelsens beretning samt evt. indkomne forslag, publiceres senest 8 dage før generalforsamlingen her på siden. Tilmelding til spisning vil også fremkomme her på siden.

Pbv. Jan K

 

Nyt om hjemmesiden på mobilen. d. 2017 01 11

Det har længe været et ønske fra flere medlemmers side, at siden med turreferater kunne læses i mobilversionen af hjemmesiden. Det er nu muligt, da jeg har ændret på opsætningen af siden, så billeder ligger imellem teksterne. Håber det er en brugbar løsning.

For at siden "ikke skal blive for tung" har jeg blokeret for de tidligere års referater på mobilversionen så disse kun kan ses på pc udgaven.

JK

Makrelle er igen i sit rette element og klar til din booking. 2017 01 08.

JK

Makrellen Nyt 2017 01 05

Pga. overisning af rampen i lystbådehavnen kommer makrellen ikke i vandet før tidligst lørdag. Afvent klarmelding her på siden og i bookingsystemet.

Jk

Spam via kontaktmodulet på hjemmesiden. 2017 01 05

Da kontaktmoduket på hjemmesiden er under  angreb af en spamrobot, har det været nødvendig at indsætte et andet spamfilter i formularen, som desværre gør det lidt mere besværligt at bruge, men til gengæld gør det meget vanskeligere for spamrobotter at komme igennem.

JK (webmaster)

Makrellen midlertidig oppe! 2017 01 04

Pga. den forventede høje vandstand tager vi midlertidig makrellen på land. Vi forventer at Makrellen er tilbage i sit rette element senest fredag.

JK