Seneste nyt fra foreningen

Arrangementer og ændringer i disse vil kun fremgå af kalenderen, som løbende bliver opdateret. 

April 2018

2018 04 18

Nu er adgangen til Makrellen blevet meget lettere

Takket være frivillige hænder har vi fået fremstillet og monteret denne fine trappe, så adgangen til Makrellen er blevet væsentlig lettere.

Sivslåning i zone 3

Ja så blev den sidste del af Åen slået, og det var Zone 3. Det var noget af et arbejde, da der på et stort stykke, (det nye) var siv i mandshøjde og at vi ikke kendte hvor gode brinkerne var. De var heldigvis meget fine, så nu kan man gå fra muddersvinget og helt op til hvor zonen slutter og endda helt ude ved Åen. Lørdag hvor vi skulle finpudse stykket, var der også tid til at fiske, og her blev der fanget en regnbue med svamp, en lille blank som blev sat ud, og så en fin regnbue. Men hvor ville det være dejligt, hvis der var flere, som tilmelde sig til å slåning. Du lærer også åen bedre at kende, og så ville det måske kun være højest 2 gange om året du skulle være med, én gang forår og én gang sent på sommeren,  Det er tanken, at den skal slås 2 gange om året og dermed, så vil det ikke være så hårdt, men det kunne måske også få flere derud.

Mogens

Zone Mundingen d.10/4

Sidste fiskedag i Mundingen er d. 17. april så du kan nå at booke endnu.

Ny adgangskode til medlemssiden d. 9/4

Jeg er, som allerede meddelt i det sidste nyhedsbrev, ved at ændre adgangskoderne til medlemssiden. Fremover er det dit DSF medlemsnummer du skal bruge som adgangskode for at få adgang til siden. Jeg forventer at blive færdig med ændringerne senest i morgen aften. Du kan kontakte mig på mail HER hvis du ikke kan få adgang til siden.

JK

Sivslåning.

Så har de gæve (Tordenskjolds soldarer) igen brugt deres sparsomme fritid - mellen fisketurene - til at slå siv i zone 3. Så nu er det bare om at komme afsted, da der pt. er pæne fisk at fange i zonerne.

Nyhedsbrev 2018 04 01 ( udsendt d. 31. marts)

Har du ikke modtaget nyhedsbrevet så kontakt Jan Kampmann (se bestyrelsen)

Vedr. Sivslåning: Fejlagtigt har jeg skrevet at henvendelse vedrørende sivslåning skal rettes til Claus. Det er selvfølgelig ikke korrekt. Der skulle have stået henvendelse til Mogens Larsen på 20 10 55 35 eller på mail: Mogenschr27@gmail.com

Vedr. Tirsdagsfiskerne: Så var disse arrangementer ikke blevet opdateret i kalenderen, da kopien til nyhedsbrevet blev hentet, men kalenderen på hjemmesiden er nu opdateret.

Marts 2018

Laks i Tude å

2018 03 30

Er der igen fanget en laks i Tude å?

Det er formodentlig anden gang i år der er fanget en laks i Tude Å. Den første Laks der blev fanget er bekræftet ved en skelprøve. Den nye laks på 56 cm. blev fanget et stykke oppe i åen, og straks genudsat (mindstemålet på 60 cm.) uden der blev taget skelprøve. Ud over denne fisk blev det til 2 regnbuer og en gedde.

Makrellen 23/3

Så er Makrellen igen i vandet hvor den venter på forårets kommen og Din tur ud på Storebælt.

Februar 2018

Sivslåning i zonerne

Den 22 og 23 februar var vi en del medlemmer oppe og slå zone 2 og 6 billederne fortæller lidt af arbejdet, men nu er der godt at gå. Uffe mener, at det er som på en golfbane.

Senere følger zone 3 som skal udvides betragtelig.

Hvis du får lyst til at være med, skal du blot kontakte Mogens Larsen.

Mogens

Is i Korsør Havn 23/2

Pga. is i Korsør Havn er Makrellen på land og bookingen af den er spærret i KLF bookingsystemet. (Boking kalenderen for Makrellen er ikke synlig)

JK

Et kort referat fra generalforsamlingen i Revhuset d. 10. februar.

(Det endelige referat kommer snarest) .

 1. Valg af dirigent og referent: Finn Nyholm- Dirigent og Jan Kampmann – Referen    
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år blev godkendt.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkommet forslag.
 6. Fastsættelse af foreningskontingent. Uændret kontingent for 2018.
 7. Valg af formand lige år. Jf.§ 11. Flemming Lundberg Petersen blev genvalgt
 8. Valg af kasserer ulige år.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jf.§ 11. (3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år) På valg var: Rico Lie, og Jan Kampmann, der begge blev genvalgt. Niels Kring Jørgensen blev valgt i stedet for Peter Nommesen, der ikke ønskede genvalg.
 10. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. Peter Nommesen blev valgt
 11. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år. Gert Schjönning                         
 12. Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant for 1 år. Mogens Hansen
 13. Eventuelt. ( mere herom kommer i det endelige referat) 

Referent Jan Kampmann

 

Januar 2018

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset

 lørdag den 10. februar 2018 kl. 14.oo

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Generalforsamlingen d. 10. februar 2018

Makrellen midlertidig oppe! 2017 01 04

Pga. den forventede høje vandstand tager vi midlertidig makrellen på land. Vi forventer at Makrellen er tilbage i sit rette element senest fredag.

JK