Seneste nyt fra foreningen

Tirsdagsfiskerne d. 7. februar 2023​
YR havde lovet godt fiskevejr, så vi mødte 7 mand op på Vester Bøgebjerg. Vejret var gråt og overskyet og vinden var i det sydvestlige hjørne med 3-4 m/sek. Ikke meget men det føltes bitterligt koldt. Vi fiskede ihærdigt et par timer, men ingen havde mærket bare et lille nap eller en fisk på krogen. Er vandet for koldt eller forkert agn eller er det blot ” Det døde Hav”. Det er lidt skræmmende, at 7 mand kan fiske et par timer uden nogen som helst kontakt. Alle havde efterhånden gennemkolde tæer og fingre, så man sivede lige så stille af, og til sidst besluttede resten, at nu var det nok. Varmen derhjemme trak gevaldigt.

Niels

Tirsdagsfiskerne d. 31. januar 2023
 
Søndag aften så vejrudsigten for tirsdag ikke særlig opløftende ud, men det gode var, at vinden ville være i sydvest. Så ville Lejodden være et godt sted. I løbet af mandagen svingede vinden over i stik vest. Ikke godt for at være på Odden. Mandag aften ved 20-tiden viste alle meteorologiske kort, at vinden ville være i sydvest tirsdag formiddag. Godt så mødes vi på Musholmvej på P-pladsen kl 9. Vejret var ganske fint med svag vind og det var næsten tørvejr. Vi var tre fiskere, som ankom til P-pladsen. Henning var hurtig til at komme i vadernes. Gert og jeg fortalte ham, at for enden af stien skulle han gå til venstre. Uha, vi vidste ikke bedre. Henning kom ud på en længere gåtur. Han skulle være gået til højre i stedet. Da Gert og jeg kom til vandet, var Henning heldigvis i gang med fiskeriet. Det var et rigtig godt vejr til fluestangen, så den brugte vi alle. Forholdene var ideelle, men det vidste havørrederne ikke. Vi havde ingen kontakt eller så noget som helst, så efter flere timers fiskeri kunne det være nok. Gert ville gerne fortsætte lidt endnu. Henning og jeg kørte hjem. En fin dag var det alligevel.
Niels
KLF besøg hos Fyns Laksefisk og Go-fishing d.24 januar 2023
 
Klokken 8.30 mødtes 17 medlemmer af KLF på P-pladsen ved revhuset. Vi skulle til Fyn og besøge først Fyns Laksefisk og bagefter Go- Fishing i Odense. Vi fordelte os i 5 biler og drog mod Odense. Første stop var Fyns Laksefisk. Her blev vi modtaget af Linda Bollerup, som er fiskemester på stedet. Hun var en rigtig dygtig fortæller, så vi fik megen viden om stedet. Klækkeriet hører under FGU under skovbrug, jordbrug og fiskeri ved erhvervsskolen i Odense. På stedet er der fem voksne og flere unge mennesker tilknyttet. De har et budget på fire millioner og opdrætter ca. 360000 små havørreder, smolt. Man starter normalt i november mdr. med at el fiske i vandløb fordelt over hele Fyn. Fiskene kommer i nogle store bassiner, der står i en stor hal. Fiskene bliver sorteret, således hunner og hanner går hver for sig. Når fiskene er gyde klar, bliver de støget og æg og sæd blandes og æggene lægges i nogle klække bakker. Her bliver de passet og plejet for senere at komme over i større bassiner, men inden da bliver æggene sorteret og døde æg tages væk. Det tager ca en måned, så har æggene fået øjne. Så bliver de talt og kommer over i større bassiner. Her vokser de sig store. Når fiskene når en længde på 10-15 cm er de klar til udsætning i vandløbene og større fisk udsættes i åmundningerne. Fiskene bliver udsat i medio april året efter. Senere vil lystfiskerne have glæde af en god bestand af havørrederne. Det har ti fynske kommuner fundet ud af, at det er en god forretning. Lystfiskerne lægger en god slat penge i disse kommuner. Samarbejdet kommunerne imellem foregår ikke bare i en enkelt forvaltning. Det foregår også på kommunaldirektør og borgmester plan.
 
For at have så mange fisk gående, kræver det godt vandmiljø. Det bliver overvåget døgnet rundt både på vandstand og iltindhold. Vandet bliver renset for foderrester og fækalier. Bassinerne, der er lavet af beton rengøres grundigt efter hvert hold fisk. Vandet filtreres og renses og får tilført kalk så mikroorganismerne kan gøre deres arbejde. Dette sker i bassiner med skillerum, som mikroorganismerne sidder på. På et tidspunkt bliver disse bassiner spulet rene og  slammet kommer ud i et slambassin, hvor vand og slam adskilles. Slammet kommer ud på en landmands marker som gødning.
 
Det er ikke kun havørreder man opdrætter. I en afdeling for sig selv har man et projekt omkring Den Tykskallede Malermusling og Elritser. Elritsen er en lille fisk på 10-15 cm. som lever i danske vandløb. Muslingen er afhængig af Elritsen for at sprede sig i vandløbene. Når muslingen sender sine larver ud, er det vigtigt, at larverne kan sætte sig på Elritsens gæller. Her sidder de en måned for så at falde af og sætte sig på bunden i vandløbet.
 
Det var en meget spændende rundvisning og et lysende eksempel på, hvad man kan opnå ved samarbejde og positiv indstilling til tingene. Stor tak til Linda.
 
Da vi var færdige på Fyns Laksefisk kørte vi videre til Go- fishing, hvor vi fik lejlighed til at se den spændende butik. Her blev der livligt snakket om fiskeri og alt tilhørende. Claus Eriksen og de to medarbejdere var yderst imødekommende og delte deres store viden med os. Der var gratis kaffe på maskinen, og tiden forsvandt hurtigt. Så det blev tid til at vende tilbage til Revhuset igen.
 
I Revhuset fik vi hurtigt lavet kaffe og skåret franskbrød og ost. Her gik snakken om turen  og alt mulig andet. Alle var dog enige om, at det var en oplevelsesrig tur, og kan vi finde gode steder, kan vi godt gentage sådan ture.
 
Niels
Tirsdagsfiskerne d. 17. januar 2023
Søndag aften da tirsdagens mødested for tirsdagsfiskerne skulle planlægges, var vinden i vest. Så Skælskør Nord var en mulighed, men sidst på mandagen slog vinden om til øst/sydøst, så nordet blev et dårligt sted. I stedet var Stigbjerg et godt mødested. Tirsdagsfiskerne mødtes her kl 9. Vi var fire fiskere, som trodsede de ikke særlig pæne vejrudsigter. Det viste sig at være et ganske hæderligt vejr, så alle brugte fluestangen. Claus gik til højre mod et spot som kunne holde fisk. Henning blev på stykket hen mod Musholm Centret. Gert og jeg gik ud mod Lejodden. Der er et godt stykke at gå. Det er anstrengende at gå på den stenede strand, men det gav pote. Gert fik en havørrede på ca 55 cm på land. Den var dog lettere farvet, så den røg ud igen til den anden Gert havde mistet. Vi andre mærkede ikke noget. Omkring middagstid ændrede vejret sig til det værre. Blæsten tog til nu fra  vest og det begyndte at regne. Vi spiste madpakken og blev enige om, at det var nok for i dag.
Niels
Tirsdagsfiskerne d. 10. januar 2023
Efter dage med massiv regn var tirsdag heldigvis en dag uden regn, så vi mødtes 6
fiskere ude på Røsnæs. Vi fordelte os hurtig langs stranden. Et par stykker gik
gennem skoven for at komme frem til et godt sted. Det var nemmere end at gå langs
stranden for det er meget vanskeligt og hårdt at gå på stenene. Vi havde aftalt at
mødes igen ved tolvtiden for at spise madpakken og vores obligatoriske kage. Den
varme kakao måtte desværre udgå, da kogegrejet var glemt hjemme. I løbet af
formiddagen var der kontakt med flere fisk, dvs. flere nappede bare og enkelte
smed krogen efter ganske kort tid. John havde en havørred på land, men den var
desværre lidt for kort, så den måtte ud igen. Efter frokost blev der fisket en times tid
mere uden resultat, så alle besluttede at det var nok for den dag. Ingen fisk med
hjem, men alligevel en god dag med masser af frisk luft.
Niels

Tirsdagsfiskerne d. 13. december 2022

På en rigtig kold formiddag mødtes 9 tirsdagsfiskere ved Skovstranden. DMi havde lovet rolige vindforhold, så vandet var næsten blankt. Da det var så koldt, blev vi enige om at fiske et par timer og så mødes igen. Efter et stykke tid begyndte solen at skinne, så vejret blev ganske dejligt. Vi prøvede ihærdigt om fiskene ville på krogen, men det lykkedes ikke, dog havde Gert et par gode følgere, men de vendte om tæt på stangspidsen. Sidst på formiddagen var det tid til at varme æbleskiverne og sætte gløggen over. Hans havde sin grill og æbleskiver med. Da det hele var varmt, samledes alle om æbleskiver og gløgg. Det varmede dejligt. Da ingen havde haft bare et lille hug eller fisk på land, blev vi enige om, at det var nok for i dag. Til trods for kulden, var det en ganske dejlig formiddag.

Niels

Tirsdagsfiskerne d. 6. december 2022
10 tirsdagsfiskere mødtes på Skovstranden. Et sted vi ikke har været længe. Vejret var ganske dejlig, for der var fint læ for den noget skarpe vind fra nordøst. Så der var rige muligheder for både flue- og spinnefiskere. Der var masser af plads til at gå derhen, hvor man mente, der var fisk at fange. Thomas nåede næsten hen til Vester Bøgebjerg. Havørreder var der en del af, for både Henning og Ib havde flere på krogen og enkelte på land, men de var alle under målet. Så var jeg mere heldig, for en god havørred tog fluen helt ude i kastet. Det giver en herlig fight på fluestangen. Da den kom på land, blev den målt til lidt over 40 cm. Den var god blank med løse skæl, så den kom med hjem. Det var den første fisk i umådeligt lang tid, så moralen fik et skud i vejret. Da klokken nærmede sig frokost tid, begyndte folk at indfinde sig for at spise den medbragte mad og få noget varm kakao og Gerts dejlige kage. Enkelte holdt for i dag. Andre fiskede videre, men Igen en tirsdag som bare var en god dag. 
Niels

 

KLF Fårdrup Ellemose 4.december 2022

9 Benhårde Pilte mødtes i Fårdrup Ellemose denne dag kl. 9.30 for i fællesskab at ”angribe” de glubske gedder.
Så i et let snevejr startede fiskeriet med, at Preben Rasmussen (vores lokale gedde specialist) i første kast i nordvest-enden landede en fin gedde og fik senere en mere, Uffe overlistede en fin gedde og Flemming en lidt mindre, - men i alt blev det til 4 gedder, - som i øvrigt alle stadig svømmer lystigt i mosen.
Til det efterfølgende traktement bestående af ”grillbuffet a.la. Flemming”, som denne gang havde husket krydderierne, mæskede man sig i veltilberedte pølser, stribet flæsk og hot-wings med brød.
Preben Rasmussen som har fødselsdag dagen derpå, skænkede en fin bitter til middagen og alle blev mætte og hyggede sig højlydte under middagen (jo næsten ene aldrende som havde glemt høreapparaterne).
Den store fiskekonkurrence blev vedtaget vundet af Uffe, med Preben på andenpladsen og 3er blev så Flemming, - alle modtog uvurdelige endgrejer for disse bedrifter, - kl. 13.30 var kold men hyggelig fiskedagen slut!

Referat for tirsdag d. 29. november 2022

Vejret var ganske udmærket, da 12 tirsdagsfiskere mødtes ved Kelstrup Strand. Vinden var fin, så flere benyttede fluestangen. Hans havde mede grej med, for som han sagde” Så kan jeg nyde kaffen i fred og ro”. Det var slet ikke så dumt endda. En god regnbue bed på og kom på land. Flot fisk. Gert syntes, at Kongsmark var mere interessant. Ved frokost kom han tilbage og kunne fortælle om en kamp med en regnbue, for han havde kroget den i rygfinnen. Den kom også på land. Det var temmelig frustrerende at se flere flokke af fisk komme svømmende tæt på land, og så ikke få dem i tale. Hele paletten af grej blev brugt, intet hjælp. Så var det godt, at Lars Dan havde en fødselslagkage med. Så det hjalp på humøret. Så da kakaoen var varmet og frokosten, lækker lagkage og Gerts kage var fortæret, kunne vi blot konstatere, at dagen ikke havde været så ringe endda.

Niels

Referat for tirsdag d. 15. november 2022

På en grå morgen mødtes syv tirsdagsfiskere på havnen i Stigsnæs for at tage færgen til Omø. Humøret var højt for det tegnede til at blive en rigtig god fiskedag. På sejlturen derover gik snakken på hvor de bedste fiskepladser var, vinden taget i mente. Flere kørte ud til fyret, for her er en god strækning med blandet bund med sand og tang. Hans fik i tredje kast bid og kunne trække en havørred på land. Den måtte dog retur til sit rette element, da målet ikke holdt. Formiddagen forsvandt i jagten på en god fisk over målet. Vi var ikke alene om at fiske. En sæl svømmede frem og tilbage et stykke ude. Spørgsmålet var om det havde nogen betydning for fiskeriet. Vi fortsatte og på et tidspunkt landede et blink en meter fra sælen. Den sprang ud af vandet og landede med et ordentligt plask og væk var den. Vi så den ikke mere. Hele formiddagen gik og ved frokost tid, havde vi aftalt at mødes nede ved Øret. Der er et bord-banke sæt og læ for vinden, som var taget noget til i styrke. Hans havde sin gode grill med og hurtigt kom pølser og brød på . Det var super lækkert. Efter frokost fiskede vi fra Øret og op mod havnen. Eftermiddagen gik hurtigt og ved tre tiden var vi godt brugte og blev enige om at køre mod havnen. Vi skulle med færgen kl. 4. Ombord på færgen gik vi ind i salonen og satte os ved et par borde og op kom det der var tilbage af kaffen. Gert havde vanen tro en fortræffelig kage med. Under sejlturen kunne vi i fred og ro fortælle om dagens oplevelser. Alle havde haft fisk på krogen og en del kom på land, men måtte ud igen. Vi talte fangsten sammen og nåede til 21 havørreder. Vi fik ikke nogen med hjem for størsteparten var undermålere og den lille håndfuld, der holdt målet ville ikke lege med, så de smuttede igen. Dem fanger vi en anden gang, for alle havde haft en rigtig god dag, og vi var enige om at gentage turen.

Niels

Mole fladfisketur og smørrebrød 13.11.2022

14 morgenfiske herrer og èn dame, da Birthe Schjønning havde dristet sig med på denne søndagstur, - mødtes ved klubhuset på Halsskov Rev kl. 09.00 prik. – desværre var indløbet et afbud p.g.a. sygdom.

Der meddeltes frit fiskested for alle, dog var man 2 om en bakke børsteorm, så det var ligesom en ”par-fisketur”.

Der var foreslået alle også at medbringe lidt skalrejer, således man var beredt ved stor bidelyst, der var absolut bidelyst men af hvad?

Ja ved afsluttende smørrebrød i Revhuset, hvor også præmierne – sposeret af Flemming – skulle tildeles var vinderen Gert med 30 cm skrubbe efterfulgt af Kurth med skrubbe på 27 cm, - desuden præmieredes Bo Skavn for fangst af Kutling og Ingolf med fangst af 10 krabber, men også Hvilling var at finde på fangstrapporterne, - men størrelsen !!!!

Vi havde den glæde, at vores Grand Old Man, æresmedlem og eneste medlem fra stiftelsen af vores forening i 1966, næsten 90 årige Peter ”Trabant” Larsen, deltog i dagens arrangement, idet Ingolf havde hentet ham i Dianalund, - hvor Peter nu bor, - en livsbekræftende god oplevelse og tak til Ingolf…

Lige et par billeder af forsamlingen ved morgen mønstring og afslutning, samt Christian med en fin krabbe og Bo med en Kutling.

Udvalgsmedlem Mogens Hansen, som ikke kunne deltage hele dagen, gjorde os den tjeneste at hente og dække til smørrebrødet – dejligt!

God stemning og ønske om gentagelse.
På husudvalgets vegne
Flemming

Tirsdagsfiskerne referat for 1. november 2022

Tirsdagens vejrudsigt så ikke for lovende ud, alligevel mødtes 11 fiskere på P- pladsen på Reersø Rev. Holdt det tøvejr eller blev det bygevejr. Vejret holdt tørt og  som formiddagen skred frem, blev det et meget godt fiskevejr. Flere gik til venstre og fiskede langs klinten. Andre gik til højre og fiskede ind i bugten. Da vi mødtes igen alle mand til ” indvejningen” var resultatet fem havørreder under målet. Så ingen skulle hjem og rense fisk. Det gjorde ikke så meget for frokosten blev spist og Gerts fortræffelige hjemmebag sat til livs alt sammen i en aldeles god kammeratlig tone. Flere fortsatte fiskeriet efter frokost, men stadig ingen fisk på land. Alligevel var tirsdagen en god dag og alle ser frem til næste tirsdag.

Niels

Julestuen 2022
Vi vil også genoptage den traditionelle julestue.
Som tidligere har vil booket Magasinbygningen på Fæstningen til julestue lørdag d. 26. november.
Igen skal i kigge i kalenderen for oplysninger om tid og tilmelding se indbydelsen her

KLF tur 30.10.22 PUT AND TAKE – SORØ FISKEPARK

Vanen tro - med godt humør og kvikke bemærkninger, drog 9 KLF,ere (desværre 2 sygemeldinger) til Sorø Fiskepark denne smukke søndag med usædvanlige 17 graders varme.

Konceptet var ganske klart og under kyndig ledelse af turleder - Jan Lyster -, vi fisker i ca. 4 timer, hvorefter Flemming griller gode nærende pølser og magert flæsk.

Ja vi fangede ikke al verden, men vejret var jo alt for godt, - nåh ja slet ingen ting, - men som sædvanlig blev det totalt glemt i lyset af det gode humør og kærligt drillende kammeratskab, som hersker på disse KLF ture.

Så efter dette hyggefiskeri og under den gode grill afslutning, med Flemmings glemte salt til flæsket …. Var af samme sponseret lidt præmier som tildeltes til: Hans Henrik Bahne for en flot regnbueørred, - (I kender det udtalte spørgsmål, når folk har været på fisketur; ”fik Du noget?” – Ja det gjorde Hans, han fik en regnbueørred af én ved søen, så han vandt førstepræmien, 2. præmien gik til Uffe for hans gode mod og faste karakter med indtagelse af ristede kødfrie pølser og 3. præmien gik til Ingolf gode skaffer-egenskaber.

Præmierne bestod af lærerige DVD’er til P & T fiskeri …

Turleder Jan Lyster har proklameret en ny fremtidig tur til Kalred og så skal der fanges giganter.

Tak for en fornøjelig dag hvor både spinne og fluegrejet blev luftet

Flemming

Tirsdagsfiskerne referat tirsdag d 25. oktober 2022

DMI havde lovet kraftig vind fra sydvest, så et godt sted at fiske var på Asnæs nærmere ved Havnemark. Vejret så noget ulden ud, men det skulle dog holde tørvejr. Syv mand mødte op, for at se om man kunne overliste nogle hø`er. Der var en hel del kontakter og flere fangede fisk. Desværre var det undermålere. Så ingen fisk med hjem. For at buste biodiversiteten fangede Gert en lille torsk på ca 20 cm. Så man kan da håbe, at der er nogle større fisk, så man igen kan fange torsk fra land. Vejret holdt tørt og solen skinnede indimellem, så efter frokosten blev der fisket videre. Efter et par timer begyndte folk at pakke sammen og kører hjemad efter en god dag på kysten.

Niels

Tirsdagsfiskerne referat tirsdag d 4. oktober 2022

En rigtig god dag.

Tirsdagen skulle vise sig at være en rigtig god dag for tirsdagsfiskerne. Vester Bøgebjerg viste sig fra den gavmilde side, og vejret var ganske godt fiskevejr. Vi mødte 9 mand op i forventningen om at fange havørreder i dag. Forventningen blev indfriet til fulde, for der blev fanget mange havørreder således også en skrubbe, som bed på Gerts flue. Desværre holdt de ikke målet, så de måtte ud igen. Da det var tid til at samles, kom 3 fiskere med hver deres fine havørred. Henning, Gert og Jan kunne præsentere flotte fisk på henholdsvis 43, 46 og 56 cm. (Tror nok det er sådan). Så der var noget at fejre, så madpakker og kage kom frem. Efter måltidet var det ligesom om, at folk var mætte både af mad og fiskeri, så man sivede lige så stille hjemad. Lige den dag var der fisk på kysten. En rigtig god dag.

Niels

Sildetur på Øresund

Alt er ikke havørreder, som vi efterhånden ikke fanger på Storebæltskysten. Det er helt fint at fylde fryseren op med frisk fisk selv så beskeden en fisk som sild.
Gert S havde skrevet til tirsdagsfiskerne om en sildetur, så d 8.9 tog han og jeg afsted før fanden fik sko på, kørte til Vedbæk havn og påmønstrede fiskekutteren Skjold. Jeg har kun prøvet en professionel tur for mange år siden. Dengang hed skuden Græsholmen og lå i Korsør og vi stod ud i Agersøsund efter nytårstorsk - det var dengang der var torsk der.
Vejret den mandag var overskyet med en frisk vind fra sydvestlig retning, køligt men ingen regn. Jeg var glad for min forede heldragt. Vi gik overordnet set rundt om Hven, hvor sydspidsen gav righoldig fiskeri. Skipper flyttede dog til svenskersiden, som gav bølgelæ og faktisk noget større sild. Det var heller ikke bekvemt at ligge på tværs i søen: 1 hånd til skibet og 1 hånd til dig selv - et gammelt råd som stadig gælder. Der var mere strøm på svenskersiden, så jeg måtte låne en tung pirk af Gert for at nå bunden, hvor silden stod. Efter 50 til 60 sild kom jeg i tanker om, at de jo også skal renses - jeg laver ikke spegesild . Rusen kunne godt nok få en til at blive ved. Gert fik også fanget nok - det vil han blive citeret for - og gik over til torskefiskeri, desværre uden succes. Der blev kun fanget 1 torsk. Selvfølgelig fik jeg fiskekroge i fingrene, det hører lissom med. Sildekroge er dog ikke det værste, sådan nogle små pjoskere.
Så blevet det tid til at aflure kunsten at filetere en sild. Uden at prale særlig meget kan jeg sige, at efter 20 sild kan jeg den kunst. Det blev også tid til fiske historier/skrøner blandt de ca 15 ældre herrer + 1 dame. En af dem der fangede voldsomme mængder var igen en ældre herre men af anden etnisk herkomst. Hans familie på 100 personer skulle tydeligvis have sild, for han spurgte til næste tur.
Selvom din familie er noget mindre skulle du tage at prøve en tur. Det er dybt tilfredsstillende at hive fisk på dæk og de smager himmelsk - særlig stegt sild i eddike er min favorit. Er det en sport? Njæh, men vi hedder jo også en LYSTfiskerforening...
Jeg var træt efter 7 timer på havet og efterarbejde hjemme i køkkenet, men sjovt var det.

Med venlig hilsen
Bodil Steenberger

Tirsdagsfiskerne referat tirsdag d 27. september 2022

Tirsdag morgen silede regnen ned. Alligevel mødte syv fiskere op kl 9 ved Stigbjerg i håb om stilstand i regnen. Heldigvis klarede det noget op, så det blev ganske fint fiskevejr. Vi fordelte os langs stranden nogle gik til højre andre gik til venstre. Vinden kom skråt fra højre, så det passede Claus godt til fluestangen. Han havde også en god fisk på land, men den ville ikke lege med, så den forsvandt og tog fluen med. Christian var mere heldig med spinnestangen og landede en pæn havørred på lidt over målet. Han fortalte, at den blev kroget helt ude i kastet, så de gik langt ude. Steen sagde, så langt kan jeg ikke nå med fluestangen. Lidt undermålere blev også fanget. Så alt i alt var det en god fiskedag hvor vejret artede sig nogenlunde med kun et par kraftige regnbyger af kortere varighed.

Niels

 

Tour de Nordfyn

Tirsdag den 20-09-2022

Dagen startede med fint vejr over Sjælland og det fortsatte det med de næste tre dage. Men lad os starte med begyndelsen.

Vi landede på Nordfyn ved 9-tiden. Vi skulle bo på Fynshoved Campingplads i tre rigtig gode hytter. Så skulle kaffen indtages med friskbagt brunsviger Efter fordeling af hytter blev der gjort klar til fiskeri, John lagde ud med en flot havørred på 1,7 kg og 52 cm lang. Jeg lagde ud med utætte vaders helt nye. Resten af fiskeriet blev så udført med spinnestang. Der blev i øvrigt også nedlagt 2 fasaner men de tæller vist ikke med i fangstrapporten. Søren stod for aftensmaden som bestod af biksemad MUMS John stod for servering af æblekage. Onsdag den 21-09-2022. Morgenmaden blev indtaget kl. 7,30. Vi var jo kommet for at fiske. Vejret: høj sol og ingen vind temperatur 16-18 grader. Fangsterne var spredt ud på hele dagen. Der blev taget mange små som vi satte ud igen. De er så klar til næste års fangst. Sten stod for aftensmaden som bestod af hakkebøffer i flødesovs og bløde løg med dertilhørende kartofler. Kaffen blev serveret med æblekage. Torsdag den 22-09-2022 morgenmad kl 7,30. Det var sidste dag af turen. Så vi aftalte at springe frokosten over og så mødes igen kl 3. Herefter kørte vi ud til de udtænkte pladser. Det kunne jo være at trofæfisken var lige der, hvor vi havde tænkt at fiske. Nordfyn eller Hindsholm som det også kaldes, har utrolig mange gode fiskepladser, og man kan altid finde læ for vinden enten på den ene eller den anden side. Hindsholm er mere eller mindre en halvø. Vi var alle samlet igen ved 3-tiden. Der var fanget en del undermålere men ingen fisk til hjemtagning. Vi var alle sammen godt sultne, så maden kom på bordet. Det var rester fra dagene før. Det smagte herligt. Herefter skulle der vaskes op og hytterne skulle rengøres. Alle var i fuld sving og efter en times tid var alt perfekt. Så kunne hjemturen begynde. Alle var enige om, at turen var meget vellykket og skulle gentages til næste år.

Niels og Bo

Tirsdagsfiskerne referat tirsdag d 20. september 2022

Vi mødtes ude på Glænø. Vejret var fint med klar sol og næsten ingen vind, den smule der var kom fra nord. Derfor var der lagt op en dag med godt fiskeri. En del af tirsdagsfiskere var samme dag taget til Fynshoved for at fiske deroppe, derfor var vi kun fire der kom til Glænø. Efter nogle timers fiskeri mødested vi og aftalte at nu ville vi ikke mere. Hans havde haft en fisk,men han kunne ikke strække den til mere end 39 cm, så den måtte ud igen. Men en god dag når man tænker på at det er i midten af september.

 

Tirsdagsfiskerne referat tirsdag d 3. september 2022

Vejrudsigten for tirsdag var ikke særlig gunstig for kystfiskeri. Kraftig blæst fra sydvest. Et nogenlunde godt valg kunne være Vollerup Strand. Det var første dag med fiskeri fra morgenstunden, så fire tirsdagsfiskere mødtes på stranden kl 9. Heldigvis var det tørrevejr og solen kom frem. Så vejrmæssigt blev det en god dag. Vinden var gået mere om i vest. Efter et par timer mødtes vi over en tår kaffe. Resultatet var nedslående, for Sten havde som den eneste fanget en lille undermåler Senere fangede han en, der var endnu mindre. Vi andre fangede ingenting havde heller ikke mærket noget. Sidst på formiddagen blæste det yderlige op og vinden var mere i nord nordvest. Vi blev enige om at fortsætte fiskeriet efter madpakken var spist. Efter en halv time blev vi enige om at stoppe for i dag, for nu var der så meget fedtemøg i vandet, at det vanskeliggjorde fiskeriet. Dagen var sådan set gået udmærket, for vi havde trods alt fået en masse frisk luft.
Niels

 

Bjerkreim Norge 2022

Så blev det, langt om længe endelig dagen, hvor vi skulle til Norge.
Vi mødtes ved flæskestegs huset kl. 600. Straks  efter mandtal (7 stk.) begav vi os mod Hirtshals.

Trafikken var stille og rolig over den fynske og jyske motorvej.
Stemningen var høj da vi nåede frakørsel 32. Her blev flokken udvidet med 2 mand som kom lige fra en tur til Karup Å.  Der var der kaffe og brunsviger samt en fiskekop til alle, som blev sponseret af et medlem.

Turen gik videre til Bjergby, for sidste optankning inden ombordstigningen på færgen.
Som sædvanlig skulle der indtages et overdådigt måltid på færgen.

Efter ankomst til Appeland sidst på dagen fik vi pakket vores grej ud så vi var klar til at få omgang desinfektion af vores grej.

Søndag:

Dagen gik med indløsning af fiskekort, samt fortælling af hvad der blev fanget igennem tiderne. Bagefter var det tid til at studer kortet over åen. Der blev fisket lystigt indtil frokost hvor efter det var tid til hvile.

Eftermiddagen gik med hygge i hytten.
Aftensmaden stod Gert for; hjerter i flødesovs mums

Mandag;

Så er vi klar til morgen mad klokken er 7,30
Efter indtagelse af morgen mad skal kortet tjekkes igen og grejet tjekkes.
Dagen sluttede med lidt aftenfiskeri i zone 3.

Tirsdag:

Igen morgenmad kl. tidlig.
Denne dag blev stor for Thomas. Han brillierede  med en laks på 62 vm. Og en vægt på 1,9 kg.
STORT TILLYKKE TIL THOMAS.
Selvsamme storfisker stod for aftensmaden: Pull Pork samt Citrofromage.

Onsdag:

Atter op kl. tidlig.
Denne dag blev det Bo`s tur till at fange en laks på 57 cm. og 1,4 kg.
Gert ville også være med og fangede en laks på 60 cm. og 1,6 kg.

TILLYKKE TIL BEGGE STORFISKERE.

Så blev det Hans`s tur til at stå for aftensmaden som var mørbradgryde med efterfølgende isbombe.

Torsdag:

Atter tidlig op og morgenmad. Derefter tog vi alle ud på vores spot.
Gert lagde ud med en laks. Dette gentog sig for Hans.

TILLYKKE TIL DEM BEGGE.

Nu er det lige før man får skrivekrampe af alle de fangster, og vi er kun nået til frokost.
Ikke flere fangster i dag.

Aftensmaden blev udført af Niels Møller og co.
Vi fik kødsauce med spaghetti og is a la libitum til dessert.

Fredag:

Tidlig morgenmad – vi skal jo ha` noget ud af dagen.
I dag kom der vand, som forventet 50 mm.

Det gode vejr kom igen, men vi fangede ikke noget i dag – der er jo også andre der gerne ville deltage i fangsten af fisk.

Aftensmaden blev indtaget – mørbradgryde.
Inden desserten blev der uddelt sponsorgaver fra henholdsvis Top Grej – trækop, Bahrein – Tøj og Fritid – lommekniv.

Ikke et øje var tørt.

Så blev det endelig tid til desserten: stikkelsbær og is.

Lørdag:

Så gik turen atter tilbage til danmark vi ses næste år 

Tirsdagsfiskerne referat tirsdag d 6. september 2022

7 tirsdagsfiskere mødtes ude ved Frølunde Fed kl 19. Vinden var frisk og kom fra en mere østlig retning. Så for de flestes vedkommende blev det spinnestangen, som kom i brug. Claus og Steen holdt dog fast i fluestangen. Sjovt nok var det dem der fangede fisk. Godt nok ikke særlige store. Det beviste, at der var fisk. Vi skal huske at ud over at fokusere på fiskeriet, at have blik for naturen. Solnedgangen og når skyggerne bliver lange samt farverne på himlen. Ja så er det pragtfuldt at være ude med snøren.

Nu er vi så langt henne på året, at mørket falder tidligere. Så fisketiden bliver ikke lang. Når klokken nærmere sig 21, er der næsten mørkt. Derfor blev vi enige om at starte på dagsfiskeriet næste tirsdag. Det er ikke umuligt at fange fisk om dagen for vandet bliver stadig koldere

Niels

Tirsdagsfiskerne referat tirsdag d 31. august 2022

Tirsdagsfiskere mødtes som sædvanlig kl 19. Men denne dag var anderledes, mange af deltagerne havde fået corona under deres tur til Bjerkreimselven. Der havde de succes med at fange laks, hele fem laks blev der fanget. Det er rekord for turen.
De var som sagt fraværende men otte andre havde lyst til at møde op. Vejret var fantastisk, blæsten lagde sig fuldstændigt og der burde være en god mulighed for at fange en havørred. Det blev der også, der blev fanget EN, den blev fanget lige efter vi begyndte fiskeriet lidt over syv. Jørgen var den dygtige og heldige fisker, fisken var 44 cm.
Resten af aftenen levede ikke op til begyndelsen. Men det var en meget flot solnedgang vi fik at se. Det blev mørkt omkring kl ni og så begyndte vi at trække hjem efter endnu en god aften med vores kammerater.

Tirsdagsfiskerne referat tirsdag d 16. august 2022

Efter en ganske varm dag mødtes 3 tirsdagsfiskere på Reersø Rev. Aftenen var lige så smuk som de foregående tirsdagsaftener. Der blæste en let vind, som senere døde ud. Revet blev besøgt af flere forventningsfulde fiskere, men fiskene havde ingen intentioner om at være med. De udeblev ganske enkelt. Så da solen forsvandt og mørket sænkede sig, besluttede vi at køre hjemad.

Niels

Referat fra ”De Gule Snores” juni-tur til Karup Å 2022.

Søndag 12/6:
Undertegnede hentede Niels Møller i Korsør søndag morgen, for aftalen var at vi ville tage tidlig afsted Niels var som altid klar på dørtrinnet og vi begav os straks mod ”vores” dejlige hus i Trevad ved Vridsted. 
Vi var fremme ved 13-tiden, hvorefter vi fik pakket bagagen ud og gjort klar til at modtage resten af flokken.  De var fremme kl. 15.
Vi tog en tur rundt for at se på lokaliteterne. Der var jo nye medlemmer af De Gule Snore, som skulle præsenteres for de mange herligheder i Skive Lystfiskerforenings fornemme udlejningshus.
Tilbage i huset fik vi gjort fiskeudstyret klart til næste dag. Maden blev sat på bordet - det var Niels Møller, som havde kreeret denne ret bestående af lækker kødsovs ledsaget af en sublim spaghetti al dente. 


Mandag 13/6:
Efter endt morgenmad, som bestod af kaffe med masser af hvidt brød (primært majsbrød), blev der fisket igennem indtil den fælles frokost.  (hos ”De Gule Snore” indtages alle måltider altid sammen)
Efter frokost var vi klar til lidt fiskeri, men det var nu aftensmaden med bøffer med bløde løg og bacon, som var mest i tankerne, hvilket afgjort gik ud over vores fiskeresultat. 
Aftenfiskeriet levede fuldt ud op til eftermiddagens resultater.


Tirsdag 14/6:
Efter den gode nærende morgenmad blev der fisket flittigt indtil frokost.
Om eftermiddagen blev de 3 nye medlemmer af ”De Gule Snore” inviteret over til Skiveforeningens klubhus for at se huset og dets mange faciliteter.
Det er dejligt at opleve, hvordan Skiveforeningen tager imod os ”Københavnere” – vi får virkelig en fornem behandling, hver gang vi besøger Karup å.
Senere blev der fisket til langt ud på aftenen


Onsdag 15/6:
Peter tyvstartede fiskeriet allerede kl. 05:30, medens vi andre klogeligt ventede og indtog den gode morgenmad.  Herefter var der tid til formiddagsfiskeriet.
Efter frokost var der dømt hvile-eftermiddag og samtidig planlagt seriøst aftenfiskeri til 23 tiden.
Det var den første periode med roligt vejr, hvilket med sikkerhed var årsagen til den manglende fangst denne aften/nat.


Torsdag 16/6:
Efter morgenmaden tog 3 gæve gutter hjem og efterlod således 4 ”Gule Snore” ganske alene sammen med alle åens mange havørreder.
Vi besluttede nu, at lade fiskene få lidt ro, og i stedet begav vi os ud for at se egnen. 
Denne udflugt bragte os tilfældigvis til Skive, hvor vi indhandlede en fantastiske leverpostej hos den lokale slagter. Der blev også tid til lige at se mundingen, hvor Karup å møder Skive fjord.
Tilbage i huset fik vi besøg af Flemming Petersen og Frue.


Fredag 17/6:
Resultatet af hele dagens fiskeri går vi hurtigt forbi, men vi havde en dejlig dag med rig mulighed for at øve og finpudse vores fiskeri 😊
Om aftenen besøgte vi Flemming Petersen og Dorthe samt Christian Pedersen og Lis, som camperede på den lokale campingplads.
Her spiste vi en overdådig julemiddag med herlig Flæskesteg, brunkartofler, rødkål og rigelig med sovs. Desserten bestod af citronfromage, så vi var bestemt ikke brødflove, da vi forlod restauranten.
Aftenkaffen blev indtaget hos hr og fru Flemming i campingvognen


Lørdag 18/6:
Det var nu sidste dag i denne omgang og efter den gode nærende morgenmad skiltes vore veje.


Det var en fantastik uge sammen med de gode folk:  Peter Werner, Hans Bahne, Uffe Hasselby , Niels Møller, Leif Møller og Thomas Rokbøl.
Vi ser frem til næste tur og opfordrer samtidig ALLE interesserede til at kontakte en af ”De Gule Snore”, så en plads til den fantastiske Karup Å kan arrangeres.
Hilsen og på gensyn ved Karup å
Den glade og yderst tilfredse turleder
Bo Skavn

Efterskrift:
Som den opmærksomme læser måske har bemærket, så har vi bevist undladt at skrive alt for meget pral om vores fangster denne uge.  I perioden har andre fiskere indberettet 18 havørreder med en top-3 på hhv. 7,2 kg. – 6,7 kg. – 5,5 kg. så fiskene var der bestemt – de ville bare ikke rigtig os.

Tirsdagsfiskerne. - 9. August 2022.

På en dejlig sommeraften mødtes en halv snes tirsdagsfiskere ved Revhuset. Vi fordelte os, så nogle gik ud på selve revet og andre gik ud mod Lejodden. Der var ingen vind, så vandet var næsten blankt på nær enkelte krusninger. Jan havde fat i et par små samt en større havørred plus en meget stor hornfisk. Andre havde flere følgere og enkelte hug. På et tidspunkt sprang små havørreder og enkelte makreller op af vandet. Det blev dog ikke til mere. Så vi besluttede, at det var kage tid.

Når man sådan en aften oplever, at vind er der ingen af og næsten fuldmåne stod knivskarpt på himlen, så er det fedt at være lystfisker og opleve en storslået natur.

Niels

Tirsdagsfiskerne. - 2. August 2022.

Søndag aften planlægges tirsdagens fiskeplads og DMT og YR var enige omkring vejret. Overskyet, men ingen regn om aftenen og vinden skulle komme fra sydøst. Tirsdag skinnede solen fra en skyfri himmel indtil ved fem tiden. Så begyndte det at blive overskyet. Det var første tirsdag, hvor tirsdagsfiskerne mødtes efter sommerferien. 14 fiskere mødtes ved Skovstranden i Korsør kl 18,30. Vi lagde ud med grillpølser, brød og kartoffelsalat. Grillen var lige blevet varm, da regnen begyndte at falde, men det anfægtede os ikke, så pølserne blev spist med god appetit. Det var dejligt at mødes igen efter den lange pause. Der var meget som skulle fortælles, men der skulle også fiskes. Vinden stod ret ind på kysten, så alle undtagen Claus brugte spinnestangen. Senere på aftenen løjede vinden noget af, så det blev et ganske dejligt fiskevejr for regnen holdt op. Desværre var der en del drivende tang, og de lange tråd alger var ret så generende. Alligevel fik Michael overlistet en fin havørred. At de gode vejrprofeter tog fejl, betød intet for vi havde en god aften. Og ser frem til næste tirsdag.

Niels

Tirsdagsfiskerne. - 21. Juni 2022.

På en meget smuk aften mødte ti mand op på Vester Bøgebjerg for at overliste et par havørreder. Aftenen var den sidste inden sommerferien. DMI havde lovet en svag vind i løbet af aftenen. Så vi startede med at drøfte verdenssituationen, og så bla. på nogle flotte fluer Uffe havde bundet. Da først solen var godt på vej ned, kom der gang i fiskeriet. Uffe og Hans havde ikke pakket fiskegrejet ud, så de lavede et bål i stedet for, så kunne vi riste et par fisk. Havørrederne ville ikke som vi, så vi samledes efterhånden om bålet, og Gert fandt kagen frem.

Når sommerferien er slut, starter tirsdagsfiskerne op igen med aftenfiskeri tirsdag d. 2. august kl 19. Vi lægger ud med grillpølser med brød. Den aften skal man tilmelde sig. Tilmelding og besked om fiskepladsen kommer der besked om senere.

Niels  

Tirsdagsfiskerne. - 21. Juni 2022.

Denne aften mødte 7 mand op på Holten Strand. Det blæste mere end DMI havde lovet, så de fleste af os brugte spinnestangen. Under fiskeriet blev vi opmærksomme på at naboens geder var sluppet ud af indhegningen. Inden længe kom naboen og lukkede gederne ind i folden igen. Han fortalte, at gederne hverken måtte slagtes spises eller sælges pga. Pfos forurening. Der løber en grøft gennem folden, som er forurenet med Pfos og ud i havet, så kommunen har udstedt et forbud.

Dette lagde for mit vedkommende en dæmper på fiskeriet. At fiske i forurenet vand synes jeg ikke om. Der blev ikke fanget fisk, så spørgsmålet om fiskene kunne spises undgik vi .

Niels

Tirsdagsfiskerne. - 7. Juni 2022.

Søndag aften da fiskepladsen for tirsdag blev planlagt, havde DMI lovet rolige vindforhold 6 m/sek fra syd. Så Revet kunne bruges til fiskeriet.

Realiteterne var dog noget anderledes på dagen. Strid blæst fra vest som  umuliggjorte enhver tanke om at kaste snøren i vandet selv for spinnefiskerne.

Trods disse forhold mødte 7 tirsdagsfiskere op. Snakken gik om det kunne betale sig at få udstyret på, for at prøve om det kunne lade sig gøre. Alle var dog enige om, at forholdene var særdeles ugunstige. Så den gode kage kom frem og man snakkede om løst og fast en times tid, hvorefter alle kørte hjem.

Niels

Tirsdagsfiskerne. - 24. maj 2022.

Tirsdag eftermiddag blæste en strid vind over landet. Ville aftenens fiskeri blive påvirket. Heldigvis lagde vinden sig, så aftenen blev ganske godt fiskevejr.

Vi mødte ti mand på Frølunde Fed med forventning om gode resultater. Længe gik der ikke, før Gert havde den første havørred på krogen. Den holdt desværre ikke målet, så den måtte ud igen.

Efterhånden som aftenen gik, var der kontakt til flere fisk. John havde tre havørreder på krogen. De måtte alle tre ud igen, da målet ikke holdt. Gert havde yderlige to havørreder, men de måtte også i vandet igen. Steen N fangede dog den mindste ørrede på kun en atten til tyve centimeter. Hans fortalte, at mens han stod ude i vandet, kom en meget stor stime smolt svømmende forbi. Så det tegner godt for næste års fiskeri.

Hornfisk var der en del af, og nogle blev fanget. De var bare små og tynde som strikkepinde. Så ingen kom med hjem. Spørgsmålet er så om sæsonen er ved at være forbi, så de store hornfisk går længere ude. Hornfiskene kom også en fjorten dage tidligere.

Da det blev mørkere, begyndte folk at trække hjemad med forvisningen om at aftenen ikke var så ringe endda.

Niels

Tirsdagsfiskerne. - 17. maj 2022.

De lyse nætter er begyndt (5. maj), så tirsdagsfiskerne er gået over til aftenfiskeri. Vi mødtes derfor kl. 19 på Vester Bøgebjerg.

De 10 forventningsfulde fiskere fordelte sig hurtigt langs stranden. Vejret var ok også til at bruge fluestangen, hvilket en del benyttede sig af. Hornfiskene var der ikke mange af, der blev dog fanget en 5-6 stykker. Rygtet vil, at antallet af hornfisk er noget mindre i år en foregående år. Er det klima forandringer eller forurening af havet, må stå hen i det uvisse.

En smuk aften var det, og vinden løjede noget af efter hånden, som solen gik ned. Mærkbart koldere blev det også, men vi fortsatte fiskeriet ind i det dæmpede lys. Det gav gevinst, for Steen N fik en flot havørred på 57 cm på land. Knap så heldig var Thomas, for hans havørred kom ikke med ind.

Efterhånden som klokken nærmede sig 10, begyndte folk så småt at søge hjemad. Nogle glade for ikke at skulle ordne fisk og få skæl på køkkenbordet, andre lidt ærgerlige over den manglende fangst. Alle er dog enige om, at sådan en aften i gode fiskevenners selskab, er guld værd.

Niels

Tirsdagsfiskerne. - Reersø

Tirsdag d. 10. Maj 2022

Tirsdag var sidste gang i foråret, hvor vi mødes kl. 9.  Fremover bliver det aftenfiskeri. 7 mand mødte op på Reersø Rev parkeringen i forventningen om at fange nogle havørreder.

Det er svært, for hornfiskene dominerer i stort antal nu. Der går rygter om regnbuer på kysten, men ingen meldinger fra Musholm om udslip, men det lykkedes for Steen N at fange et eksemplar. Ikke så stor, men en god fisk alligevel.

Det var et fint fiskevejr med lidt blæst, men ikke mere end fluestangen kom i aktion. Det er sjovt at fange hornfiskene på fluestangen. Det er også vanskeligt, og det gælder også for spinnefiskerne, for hornfiskenes lange næb er hårdt for krogen at sidde fast i. Alligevel fik vi 14 hornfisk i varierende størrelser på land. Så endnu en god tirsdag ved vandet.

Niels

Tirsdagsfiskerne. - Omø

Tirsdag d. 3. Maj 2022

På en skøn forårsdag mødtes 8 glade fiskere på havnen på Stigsnæs. Vi sejlede kl. 9, og vejret var virkelig med os, så sejlturen forløb ganske godt. Undervejs snakkede vi om, hvor starten på fiskeriet skulle være.

De fleste af os valgte Fyret, et par stykker valgte at køre til klinten ved badestranden. På grund af de to storme vi har haft inden for det sidste halve år, er der flyttet meget om på bundforholdene. Mange steder er der kommet mere sand, men det er stadigvæk rigtig gode fiskepladser, og Steen N fik en havørred på 43 cm på land.

Hornfisk var der en del af rundt om øen, men de var noget svære at få i tale. De fulgte bare blinket, og så skete der ikke mere. Dog lykkedes det alligevel at få nogle stykker på land. Vi havde aftalt, at frokosten foregik på en P-plads, der ligger på vej til ” Øret”.

Her forefindes et bord/bænke sæt. Hans havde sin lille grill med, og Steen N havde pølser og brød samt tilbehør med. Så det blev en herlig frokost.

Eftermiddagens fiskeri foregik rundt om på øen. Hans og jeg kørte til ”Øret”. Her fangede jeg en havørred på 41 cm. Vi havde kontakt til flere hornfisk, men mere blev det ikke til. Steen N havde endnu en gang heldet med sig og fik landet en havørred på 41 cm.

Vi havde plads på færgen kl. 18, og noget før mødtes vi alle. Her var alle enige om, at det havde været en god dag. Det blev til 3 havørreder og nogle hornfisk. ”Ikke så ringe endda”.

Niels 

Tirsdagsfiskerne.

Tirsdag d. 26. april 2022

Solen skinnede fra en skyfri himmel, da 10 tirsdagsfiskere mødtes på Kelstrup Stand. Vinden var noget skarp fra nordvest, så det var spinnestængerne, som blev fundet frem. Vi blev hurtigt fordelt på stranden. Nogle gik til højre andre gik til venstre. Vandet målte Hans til 8 grader, og rygtet ville, at der var ved at komme hornfisk. Sandt nok for flere havde kontakt med dem.

Ude i horisonten kunne vi se havgusen komme væltende fra fynssiden. I løbet af nogle minutter var vi helt indhyllet i tågen, og så skal jeg love for, det blev koldt. Vinden blæste det heldigvis væk i løbet af en halv times tid, og solen kom frem igen. I løbet af formiddagen havde flere hornfisk på krogen, og Jørgen fik landet en pæn en. Han var også god for en havørred på ca. 50 cm. En rigtig pæn fisk. Flere havde også havørred på krogen, men de holdt ikke målet, så ud med dem igen. Så det var en rigtig god dag på stranden.

Niels

Tirsdagsfiskerne.

Tirsdag d. 19. april kørte 3 tirsdagsfiskere til Knudshoved Odde ved Vordingborg. Solen skinnede fra en skyfri himmel og fiskevejret var perfekt med lette krusninger på vandet og meget svag vind. Vandstanden var stigende og bundforholdende var perfekte. Så på med fiske tøjet og få samlet grejet. Efter et par timer havde ingen af os mærket noget ej heller fisk på land, så vi måtte trøste os med madpakken. Efter den var fortæret, fiskede vi videre en god times tid. Også uden at mærke noget som helst. Så kørte vi hjemad. Selvom det ikke blev til fisk på krogen, var det alligevel en god dag i smukke omgivelser.

Niels

 

Referat fra Helnæsturen

Tirsdag d. 5. april tog 11 friske Korsørlystfiskere til Helnæs for at fiske i tre dage.

Sjældent har der være værre vejr end de tre dage med vindstyrke over 10 meter i sekundet og regn i byger.

Vi ankom kl. 9 til Å-hytten, hvor vi spiste en forsinket morgenmad. Vi fik os indkvarteret, alle mand kunne få en underkøje, så ingen skulle op og klatre.

Vi fik fiske tøjet på og tog ned til sommerhusområdet på den sydlige del af Helnæs. Vinden var i nordvest, så der kunne være læ for noget af vinden. Da vi mødtes ud på eftermiddagen igen havde Peter fanget en fisk, som lå i vasken ude bag ved hytten, en flot fisk på ca. 55 cm.  Fanget på et sted i bugten, hvor vinden var mere imod, og et sted hvor de strengt taget ikke måtte køre ud. Peter blev fortalt, at sådanne fisk skulle fotograferes med fangeren og ikke i en vask. Steen N havde også fanget en fisk, men den havde han sendt ud igen, inden nogen havde mulighed for at tage et billede af den, den var ca. 45 cm. Også han måtte have besked på, at vi ville have billeder af fisken, selv om den skulle genudsættes.

Steen KM havde gjort aftensmaden klar og vi fik kartofler (skrællet af Hans og Uffe) og kødsovs, en herlig ret når man har været ude hele dagen. Resten af aftenen hyggede vi os med at drille hinanden godmodigt og en god snak om de forfærdelige vilkår, vi havde haft til at fiske. Næste morgen fik vi morgenmad kl. otte, Søren havde været hos købmanden og hente brød og spegesild, Hans havde insisteret på at få spegesild til morgenmad.

Det var igen blevet fisketid. Vinden havde drejet, så den var mere vestlig. Det betød at fiskeriet blev mere besværligt, fordi vinden var med retning ind mod kysten. Ved frokosttid samledes vi igen, og der havde ingen fået fisk. Om eftermiddagen tog vi igen ud, og da vi mødtes igen havde Steen N igen fanget en fisk. Denne gang havde Hans nået at stoppe ham, inden han returnerede fisken. Imidlertid havde Steen ændret mening, og da en nydelig dame kom forbi, spurgte han hende, om hun ville have fisken, det ville hun gerne og så slap Steen for at få snavsede fingre.

På denne tur havde vi meget mere held til at fange fisk end på turen til fynshoved ugen før. Der blev fanget 6 fisk i alt og der blev genudsat 4, mange havde hug af fisk, der ikke ville med ind og følgere, som nøjedes med at følge blinket.

Steen KM havde igen stået for aftensmaden, som i dag var mørbradgryde, igen en herreret som alle mente smagte rigtig godt. Hans havde beklaget, at han ikke havde æblegrød med, men brugsen havde ikke de rigtige æbler, så i stedet fik vi is, en med vanilje og en med nougat, det faldt også i god jord hos lystfiskerne.

Næste morgen stod det ned i stænger og vi besluttede at gøre hytten ren og så køre hjem, men Søren og Peter ville ud at fiske og ville så senere gøre Stuen og det sidste toilet rent.

Marts 2022

Makrellen

Bådformanden Gert oplyser at Makrellen er taget op i dag d. 17. marts for at få en bundrensning mm. men han regner med at den kommer i vandet igen omkring 1. april 

UFV. cup d. 3. april

Korsør Lystfiskerforenings bestyrelse har besluttet, at medlemmerne kan deltage i UFV cup den 3. April gratis, hvis de tilmelder sig via formanden på mail claussonderskov@gmail.com eller på sms 30617927. Senest dagen før!

Vi håber mange vil benytte sig af dette tilbud, så vi kan støtte udsætningsforeningen med 50 kroner pr deltager.

Venlig hilsen

Claus Sønderskov

Tirsdagsfiskerne d. 15. marts

Turen for tirsdagsfiskerne tirsdag d. 15. marts 2022 gik til Havnemarken på Asnæs. Det var en rå og tåget morgen, hvor 9 friske fiskere mødtes på p- pladsen ude på Asnæs. Vejret var perfekt til både og flue. Vi fordelte os langs kysten. Gert og Peter ville udforske kysten længere ud mod spidsen af oden. Andre gik mod klinten ved skoven. Her var det til at fiske med både spin og flue. Alle fiskede ihærdigt og målrettet med flere dyk i grejkassen, men lige meget hjalp det. Ingen fisk. Så vi mødtes til frokost, hvor den medbragte mad blev spist. Gert havde som vanligt taget Birtes lækre kage med og Steen KM havde sin gode whisky med. Så dagen endte ikke så dårligt endda.

Niels

Tirsdagsfiskerne

Denne tirsdag d 8. marts mødtes vi ude på Vesterbøgebjerg, som rettelig skal hedde Eskilstrup Overdrev.

Vejret var rigtig godt, selv om de havde lovet tåge det meste af formiddagen. Vi kunne se toppen at Stærebæltsbroen den nederste del var indhyllet i tåge hele formiddagen. En af de lystfiskere, der kom nordfra sagde, at det var meget tåget omkring Slagelse.

Vi fik rigget til og da vejret var så fint med en svag vind, havde flere fundet fluestangen frem. Det viser sig dog at vi er udsat for den sædvanlige fangst: kage og en lille en, det var dog en fremragende kage vi fik og en Tullamore Dew er ikke at foragte.

Tirsdag d. 1. marts

I dag samledes tirsdagsfiskere ved Stigjerg nord for Korsør. Vi var elleve der mødte op. Bunden ved Stibjerg er meget indbydende med vekslen mellem sand og tang, derfor mente vi muligheden for fisk var stor. Da vi var så mange, fordelte vi os på kysten hen mod Lejodden. Vejret var fint med en sydlig vind, svagt solskin og en lav temperatur. Vi talte om at vandet stadigt var for koldt, ingen havde set nogen bunddyr. Men der var fisk, jeg så indtil flere fisk, men selvom jeg kastede min nye shanks bunden børsteorm ud til dem, ville de ikke bide. Jeg syntes selv den nye børsteorm model var fin, en forlænget Brendas mor model. Men fiskene og jeg var åbentbart ikke enige.

Ved frokosttidnsamledes vi alle og snakken gik mens vi spiste vores mad. Så fik vi kage, vores kagemand siger altid, at vi skal spise vores rugbrød før vi får kage. Det skal retfærdigvis siges at det er vores kagemands kone der står for kagerne. Der var også en lille en til halsen, da Peter havde haft fødselsdag. Alt i alt en dejlig men kold dag.

Claus Sønderskov

Februar 2022

I aftes d. 24. feb. har vi overværet et foredrag af Thomas Sørensen om Lagan. Lagan er den sydligste lakseelv på vestkysten af Sverige.

Der var mødt seksten medlemmer op til foredraget.

Lagan ligger ca. en times kørsel nord for Helsingborg.

Thomas begyndte med at vise en lille video om Lagan. Lagan er en elv, der er fuldstændig afhængig af kraftværket, som ligger 8 km opstrøms elvens udløb.

Efter videoen gennemgik Thomas de mange forskellige pladser, hvor der kan fiskes. Der er nogle og tyve pladser. Lagan rummer mange gode fiskepladser.

Så begyndte vi at se på det ydstyr, der bliver brugt til fiskeriet. Thomas fisker primært med spinflue. Spinflue fiskeriet består af et lod, der sidder på en tresvirvel, afstanden fra tresvirvel til lod er ca. 30 cm, på svirvlen er der bundet en ca. 3 meter line hvor fluen sidder for enden. Hele systemet kastes ud og loddet bumper hen over bunden, og fluen fisker med livlige bevægelse på grund af strømme i elven. Lodders vægt varierer alt efter hvor kraftig strømmen er.

Alt fiskeri efter laks er på udsatte fisk. På grund af kraftværket kan fiskene ikke komme længere op i elven og der er derfor ikke nogen gydebanker til dem på det nedre stykke.

Kraftværket bestemmer hvor meget vand, der kommer gennem værkets stemborde, hvis der ikke er meget vand i elven, lukker de for vandet, og der kommer derfor ikke nogen fisk op.

Det er som regel på hverdage, det er bedst at fiske i elven, da der skal produceres strøm til industrien, og derfor lukkes der vand gennem kraftværket.

Elven er meget populær, og der er mange, der fisker i den. Der skal løses fisketegn for at fiske i elven. Det er dog en rimelig pris 300 svenske kroner for en dag eller 1600 for et helt år. Sæsonen begynder 1. Marts og slutter henne i oktober.

Tirsdag d. 22. februar

Denne tirsdag var Niels, som arrangerer tirsdagsfiskernes aktiviteter, blevet enig med sig selv om, at vi skulle mødes til morgenmad og hygge i klubhuset. 14 medlemmer mødte op, en del havde sørget for at medbringe kaffe så vi kunne komme i gang med det samme uden at skulle vente på kaffen, Niels havde sørget for brød, smør, ost og marmelade. Der blev hygget og fortalt diverse fiskehistorier og mange andre mere eller mindre sande fortællinger om fisk der var mistet eller havde udrettet krogen under fighten. Efter snakken og spisningen var der ikke nogen, der havde lyst til at gå ud og fiske, de tog i stedet hjem og nød resten af dagen

2022 02 15

Tirsdagsfiskerne

Så er det igen blevet tirsdag. Niels mente at det var fint med Reersø, med den kraftige sydvestenvind vi har haft i dag. I dag havde Jørgen fødselsdag og han havde en lille en til halsen med. Det nød vi godt af da det som skrevet var meget vindigt. Så fik vi fisketøjet på og kunne gå til vandet. Vandet var meget grumset og det besværliggør fiskeriet, da vi helst vil have nogenlunde klart vand, så vi kan se hvor vi går, og hvor der er tangbuske og steen, som kan holde fisk. Resultatet blev det samme som de fleste gange: nul fisk, men en hyggelig dag med meget snak.

Claus

Turreferat 2022 02 08

Så er det igen blevet tirsdag. Niels havde bestemt at vi skulle fiske ved Røsnæs Havn. Vinden skulle være god på det sted. Den var 10 - 12 meter i sekundet fra vest, det var den! Men sammen med de små regnbyger der kom, virkede den meget værre. vi fik rigget til og gik i gang med fiskeriet. vandstanden var meget lav. Vi gik der hvor fisken ville være ved normal vandstand. Steen gik langt hen ad kysten til et sted, hvor der ikke var tang inde ved strandkanten. Han kastede ud og i løbet af nogle få kast havde han fået fisk på gennemløberen. han kæmpede med den og var bange for at den skulle gå fri, men efter en del fremp og tilbage fik han den ind. En meget fin havørred på 60 cm, helt blank og i fin kondition. Vi andre måtte se misundelige til. Til middag klarede det op og solen fik mulighed for at tørre vores jakker. vi holdt en kort frokost og gik så i gang igen med fiskeriet, men som det tit er, efter frokost er det så som så med energien til af fiske og inden længe var vi tilbage ved bilerne og pakkede sammen. En dejlig dag med fleks på klingen for en af tirsdagsfiskerne. Desværre var vi ikke så mange som vi plejer, men det skyldes vejrudsigten, som ikke var den bedste. Vi vil helst have tørvejr og en svag vind

Claus Sønderskov

Januar 2022

December 2021