Seneste nyt fra foreningen

Arrangementer og ændringer i disse vil kun fremgå af kalenderen, som løbende bliver opdateret. 

PFOS-forurening i Korsør

Foreningen følger Kommunens udmeldinger og opfordrer vores medlemmer til at følge med i udviklingen på kommunens hjemmeside som du kan linke til her.

September 2021

HUSK: TILMELDING TIL SPISNING

EFTER GENERALFORSAMLINGEN SENEST MANDAG D. 13. SEPTEMBER

Bespisning efter generalforsamlingen ca. Kl. 18.oo hvor der serveres 3 stk. smørrebrød + 1 stk. ostemad - inkl. 1 øl/vand - 2 snaps og kaffe for den rimelige sum af kr. 100,- pr. kuvert Du er velkommen til at tage din ægtefælle med til spisning til samme kuvertpris. Tilmelding til Claus Sønderskov på mail claussonderskov@gmail.com eller SMS på mobil 30 61 7927 med oplysning om navn og antal kuverter senest d. 13. september

Bestyrelsens årsberetning for 2020

Først er det med beklagelse at jeg skal meddele, at vi sidste år har måtte tage afsked med Carsten Glenn Christensen, som døde pludselig i november efter længere tids sygdom. Carsten var inden sygdommen tog fat en aktiv medspiller i bestyrelsen.

Vi startede året med at få valgt en ny formand, som blev mig.

Så skulle årets aktiviteter i gang. Der skulle fiskes i åen, på kysten og med makrellen. Men så fik vi Corona.

Alt blev aflyst de første måneder.

Vi håbede på det var nok, men det blev udvidet til resten af forsommeren.

Havnemeden blev aflyst, alle aktiviteter i klubhuset blev aflyst. Det eneste der fortsatte var tirsdagsfiskerne fordi det foregår udendørs. Tirsdagsfiskernes arrangementer er jo blevet overtaget af Niels Kring efter Mogens Larsen, et job han klarer rigtig godt.

Der er blevet afholdt nogle få ture, igen i år var det Karup Å, der fik glæden af medlemmerne. Dagen før Norgesturen skulle løbe af stablen lukkede de norske myndigheder for indrejsen til Norge. Alle fik dog de fleste af pengene tilbage.

Alle andre arrangementer blev som sagt aflyst.

Den nye struktur

Vi er i år gået over til en ny struktur.

Det betyder, at der ikke er nogen i bestyrelsen, der tager opgaverne op. Det er op til medlemmerne at få tingene gjort.

Det har også betydet, at vi f.eks. ikke vidste, at der var en by-match, som vi derfor ikke kunne deltage i, da vi ikke havde samlet folk til den. Derfor blev vores deltagelse aflyst.

Åen

Der er blevet slået et stykke af åen i år. Der var nogle aktive medlemmer der slog noget af zone 2. de andre zoner er ikke blevet slået. Zone 3 har dog også være næsten umulig at fiske i på grund af vandet stod så højt at det var meget svært at gå derude.

I Zone 4 er det muligt at fiske ved de huller der er i bevoksningen.

Båden

Makrellen er stadig vores smertensbarn. Vi fik ganske vist de 10 bådkortholdere vi havde ønsket, men båden bliver ikke brugt nok. I skrivende stund er der 11 kortholdere der alle har fået forlænget deres bådkort med et halvt år.

I 2020 har den været ude at sejle 16 gange. Så  sker der det, at der igen var noget galt med båden, der derfor måtte tages ud af drift. Denne gang var det gearet, det var galt med. Reservedelene skulle komme fra USA og de var også ramt af Corona, så det var ikke til at vide hvornår stumperne kom hjem. Båden har sejlet 2 gange efter reparationen.  Først i november kom båden i vandet. Den blev taget op i begyndelsen af december, fordi den skulle have en ny plads og så fandt vi det passende at få den op og gået efter.

Juniorarbejdet.

Klubbens juniorledere besluttede efter tre klubaftner i efteråret at aflyse alle de andre aftner indtil videre pga. corona-situationen.

Juniorerne presser virkelig på for at komme i gang igen og bestyrelsen vil så snart Corona-situationen tillader det, kontakte vores juniorledere og få sat et spændende program på benene.
Der har været fremsat forslag om, at juniorerne opfordres til at deltage i alle Klubbens arrangementer.   Hvis vi skal sikre en god overgang fra juniortilværelsen til seniormedlemskabet, så skal de unge kende mere til hele klubbens liv og muligheder.

Tirsdagsfiskerne

Tirsdagsfiskerne fungerer som hidtil da det altid forgår udendørs. Der er god tilslutning til turene. Vi har i år også været på Helnæs på Fyn for at fiske, desværre uden held. Men vi har aftalt at vi vil lave en flerdages tur derover her i foråret.

Fremtiden.

Vi har søgt om at få tilladelse til at fiske i Tårnborgmoserne, men vi har endnu ikke fået svar. Vi har skrevet at vi selvfølgelig ville respektere Jægernes interesser.

Jeg håber vi kan få et ”normalt” år i år, men alt afhænger af Corona-situationen og vaccinernes udvikling. Vi skal meget gerne have Havnemeden gennemført i år. De ture der fremgår af turkataloget skal også gerne kunne gennemføres. Båden skal også bruges i meget større grad end i år ligesom jeg håber der er nogen der vil påtage sig at arrangere havture, passe åen eller at være aktive på en eller anden måde i klubregi.

Jeg vil gerne have større tilslutning til vores klubaftner og til vores søndagsåbent. Vi har en god klub og den kan kun blive bedre hvis vi alle støtter op om den.

Bestyrelsen

Fluebinding

Vi begynder på fluebinding igen torsdag d. 9 september kl. 19 i Revhuset.

Uffe har meddelt, at han stopper som tovholder og materialeleverandør. Derfor skal vi drøfte, hvad vi så gør fremover.

Et forslag kunne være, at vi planlægger hvilke fluer vi gerne vil binde, og så bestiller hos Daniel Holm det antal portioner som vi melder os til.

Et andet forslag kunne være, at vi hver især medbragte det materiale som vi skulle bruge den aften.

Uffe har lovet at tage sig af nybegyndere og uerfarende i fluebindingens kunst.

Fluebindingen foregår som sædvanligt hver anden torsdag.

Så mød op og lad os få en snak om hvad vi gør.

Niels

Juni 2021

Maj 2021

KORSØR LYSTFISKERFORENING afvikler Kæmpe LOPPEMARKED d. 24. maj

KORSØR LYSTFISKERFORENING afvikler Kæmpe LOPPEMARKED med LYSTFISKEGREJ på HALSKOV REVODDE v/klubhuset 2. Pinsedag den 24. maj 2021 kl. 10.00 - 15.00 

(under forudsætning af godt vejr uden regn, storm og kulde) - afvikling i.h.t. faktuelle Corvid19 regler

Afviklingen er desværre begrundet i større dødsboer blandt medlemsskaren og omfatter meget over 100 fiskehjul og -stænger, samt hundredvis stykker endegrej!

Nærmere information på tlf. 40536114

Bedste hilsner - og meld endelig tilbage hvis Du har spørgsmål og/eller ideer (jeg opholder mig p.t. på Nr. Lyngvig Camping i Hvide Sande)

Flemming

Makrellen  2021 05 10

Makrellen er igen klar til booking efter at vi kortvarigt har haft spærret for booking søndag og mandag pga. en utæthed ved benzintanken. Ny benzintank er nu monteret og båden er atter sejlklar.

Bådudvalget

Så åbner vi igen for klubmøder og søndagshygge dog med de gældende restriktioner.

Reglerne ser sådan ud at fra d. 6. maj må vi forsamles 25 personer indendør og 75 personer udendørs.

Afstandskravet er 1 meter, men forsøg at holde 2 meters afstand, når det er muligt.

Bestyrelsen.

 

April 2021

Referat af tur til Helnæs på Fyn i dagene 13. til 16. april 2021

Helnæs er kendt for sine gode fiskepladser uanset vind og vejr.

Så flere medlemmer fra KLF drog afsted tirsdag morgen med Helnæs og Å-Hytten som mål. Hytten var en velholdt spejderhytte med masser af plads.

Efter indkvartering kørte vi til den sydlige del af Helnæs, hvor der var godt fiskevand. Vejret var ikke just med os, en del kraftige byger med hagl kom ind over os. Alligevel lykkedes det Claus at få en pæn havørred på 48 cm på land. En af dagene tog vi til Torø, men det var ingen succes, for det var et meget svært sted at fiske pga. store sten til kystbeskyttelse. Ude på spidsen var der meget sandbund med få sorte pletter, så flere af os fik gået nogle kilometer.

Helnæs Fyr er altid et besøg værd. Her er mulighed for store havørreder, vi havde dog ikke heldet med os.

I de tre dage vi var afsted med fiskeri i mange timer, lykkedes det ikke at få flere fisk på krogen, men vi havde nogle gode dage med socialt samvær og Gerts veltilberedte aftensmad. Flere havde bidraget til et kagebord så langt, så vi manglede ikke noget. Fredag gjorde vi rent i hytten og kørte hjemad. En god oplevelse rigere.

Niels

Status på Makrellen 2021 04 13

Så er Makrellen helt klar til at sejle ud på Storebælt igen.

Som tidligere nævnt har vi fået plads ved den nye jollebro, der ligger nord for den nye trailerrampe, tættest ved Flådestationen. I øjeblikket ligger der både på vinterstilladser og nogle betonblokke lidt i vejen. Men efterhånden som bådene kommer i vandet, vil der blive ryddet op, og etableret en gangsti hen til flydebroen.

I kan se hvordan fortøjning skal foretages, ved at kigge ordentligt efter hvordan det er gjort, når I kommer hen til skibet, men der burde ikke være så meget at tage fejl af, for Ingolf har lavet dem så de passer perfekt i længden. Husk fenderne!!

Læg mærke til den nye hængelås – det er en ordentlig svend – som vil kræve noget i retning af en skærebrænder at få skåret over. Den er også meget tung, så pas på ikke at tabe den i vandet. Skulle det ske, er der ikke dybere end alle kan bunde der, og få samlet den op igen (man kan også bruge fangstkrogen).

Når I sejler ind og lægger til, så er fangstkrogen også anvendelig som bådshage. Der er monteret et tov på bommen til at få tag i, og så kan man trække sig ind i det, hvis det kniber lidt med at styre. Jeg vil råde alle til at være mindst to mand (i hvert fald hvis det blæser lidt), så man kan hjælpes ad med at lægge til. Der er ikke så meget plads at gøre godt med, så det vil være rigtig godt med et par ekstra hænder til at få fat i tovet. Og husk så, kun langsom fart, og lave omdrejninger. Hvis man støder ind i noget, er det bedre det foregår langsomt og blidt, end med fuld knald på skruen. 

Ved tjek torsdag d. 08. april, opdagede vi at downriggerne manglede i skabet. Er der nogen der ved hvor de er blevet af? Hvis de ikke dukker op, er det ikke sikkert der bliver indkøbt nye, da det ikke er vores indtryk, at de bliver benyttet særlig meget, og nye koster i omegnen af 5000.

Vil du gerne have en brush-up på Makrellen, er du velkommen til at kontakte undertegnede, så vi kan aftale en dag.

På bådudvalgets vegne

Gert Schjønning

PFOS-forurening i Korsør

Foreningen følger Kommunens udmeldinger og opfordrer vores medlemmer til at følge med i udviklingen på kommunens hjemmeside som du kan linke til her.

Marts 2021

Referat         Tirsdagsfiskerne       tirsdag d. 9 marts 2021

I strålende solskin med temperaturen under frysepunktet mødtes 11 tirsdagsfiskere ude på Reersø. I dag bød vi hjertelig velkommen til Bodil Steenberger.

 Det var meget lavvandet og temperaturen i vandet var 2 til 2 ½ grader. Havørrederne var meget inaktive, så selvom vi fiskede ihærdigt, var bidelysten minimal. Ingen havde fisk på krogen, men Gert havde et par efterfølgere.

Efter kalenderen er det forår, så vi håber snart på noget varme, så havørrederne bliver mere aktive. Da klokken nærmede sig middag, blev kakaoen varmet op på trangiaen, og Gert bød kagen rundt. Det skal lige nævnes, at Gerts hustru er så flink, at hun bager kage til tirsdagsfiskerne ( mega dejligt ). Som altid blev det en god fiskedag.

Niels

Tirsdagsfiskerne

9. marts 2021

Igen kan vi samles

Så er der igen mulighed for at tirsdagsfiskerne kan samles socialt - selvfølgelig med behørig afstand -  og hygge når de hver tirsdag går på stranden og nyder deres fælles interesse.

 

Februar 2021

Zone Mundingen lukkerefter d. 2 marts.

Desværre må vi lukke fiskeri i Mundingen efter tirsdag den 2. marts 2021

Den tidligere lukning i år skyldes, at der er nogle lidt specielle udfordringer omkring det fredet dværg-terne territorie, i en del af området, - desværre!

Bestyrelsen

Havnemeden 2021

Pga. coronasituationen ser vi os desværre nødsaget til at aflyse Havnemeden 2021 men håber på at vi i 2022 kan gennemføre arrangementet igen.
 

Spændende og effektivt værktøj til planlægning af fisketuren

På kolde vinterdage sidder jeg ofte leger lidt med YouTube fiskefilm på nettet.
Der findes et hav af film fra hele verden, men det er specielt de danske historier jeg finder
interessante for mit fiskeri.

En af de meget flittige ”filmproducenter” er Jan Pryds fra Fyn.  Jan fisker næsten dagligt på den fynske østkyst og mange af turene bliver til en lille fin YouTube strimmel.
Det er ikke kun fisk, fisk og atter fisk, som filmene viser. Masser af gode tricks, destinationer og oplevelser deler han på syngende fynsk.
Prøv at søge: ”Jan Pryds Fishing” på YouTube og filmene vil vælte frem.

En af perlerne er Jans Pryds præsentation og gennemgang af det fantastiske vejrprogram fra FCOO = Forsvarets Center for Operativ Oceanografi.
Programmet er nok beregnet til sejlads, men vi lystfiskere kan med stor fordel bruge det.
Til sejlads med Makrellen er programmet simpelthen et ”must” før hver sejltur.

Søg på Google: jan pryds fiskevandsguide   (vælg derefter: ”fiske vands guide”)

eller det langt mere mundrette: https://www.youtube.com/watch?v=52S3ccRjdno   (vælg derefter: ”fiske vands guide”)

Filmen viser, hvordan du nemt får adgang til oplysninger/udsigter om vejr- og vandforhold på alle pladser i Danmark.
Oplysningerne/udsigterne kan følges time for time og flere døgn både frem og tilbage.
På et kortudsnit, som du selv definerer, kan du få præcis de forhold du ønsker oplyst.
Systemet arbejder med ”lag på lag” billeder, og man sammensætter derved sit personlige
”vejrkort”
Noget der gør systemet meget, meget spændende er mulighederne for også at få oplyst vandtemperaturer, lufttryk, salinitet, vandstand, bølgernes højde og retning samt strømmens hastighed og retning. Det er oplysninger vi normalt ikke har en samlet adgang til, men her serveres de direkte på din skærm.

Prøv at arbejde lidt med programmet og giv endelig gode fif og ideer videre.

God fornøjelse

Jesper Thykjær
(pt. 200% sofa-fisker)

Januar 2021

Havørredeventyr på Helnæs  Tirsdag d. 13 tilfredag d. 16. april 2021

Helnæs på Fyn er kendt for sit fine havørredfiskeri især iforårs månederne. 

Kysten rundt om Helnæs har mange rigtig gode hotspots, oghvert forår bliver der fanget mange store havørreder.

Lige inden dæmningen til Helnæs, ved den sidste vej tilhøjre, ligger en spejderhytte ”Å-Hytten” ejet af Sct. Georgs Gilderne i Assens.

Den har alt det vi skal bruge, og der er plads til 32overnattende gæster fordelt på mange værelser.

Da vi skal køre i bil til flere gode kyststrækninger, plejervi at sige 3 i hver bil.

Ved ti tilmeldte til turen, er prisen for hytteleje ogkørsel 600 kr. incl. broafgift. Hertil kommer forplejningen.

Har du lyst til at være med, så meld dig til Niels KringJørgensen på tlf 20662205 eller mail nielskring2@gmail. Det er efter ”først tilmølle.” Sidste tilmelding til Helnæs turen er den 28. februar 2021

Mange hilsner

Niels

Kære medlemmer.

Først vil jeg ønske alle et godt Nytår.

Og så lidt om den aktuelle corona situation hvor regeringen igen har følt sig nødsaget til at nedskære antallet af personer der må forsamles, hvilket betyder at generalforsamlingen er udskudt indtil videre samt at alle foreningens arrangementer i januar foreløbig er aflyst.

I vil selvfølgelig blive orienteret om en ny dato, når det bliver muligt at gennemføre generalforsamlingen.

Og så til å premieren d. 16. januar.

Hvis du er interesseret i at deltage, skal du sende en mail til mig på claussonderskov@gmail.com . Der er tale om zone 1, 2 og 6, du giver mig besked om hvilken zone du vil fiske i, du må gerne komme med sekundære ønsker. Hvis der er for mange til en zone, trækker jeg lod mellem de interesserede. Jeg skal have besked senest mandag d. 11. Der vil komme besked om lodtrækningens udfald tirsdag aften d. 12.

Claus Sønderskov

December 2020

Makrellen. Søndag d. 6. december

Korsør Lystbådehavn er i gang med en større ombygning og udvidelse af antallet af bådpladser hvor de har investeret i nye pontonbroer til de mindre fartøjer og de gamle broer skal renoveres og udvides. Derfor er vi nødsaget til i en periode at tage Makrellen op, indtil vi får den nye bådplads etableret ved en af de nye pontonbro. Samtidig benytter vi lejligheden til lige at give Makrellen en vinterpause og overhaling, så den står klar til en ny sæson. Så fra søndag d. 6. december er det ikke muligt at booke en tur. Når Makrellen igen ligger stødt i sine nye fortøjninger skal vi nok melde det ud her på siden.

Bådudvalget

Tirsdagsfiskerne tirsdag d. 1. december 2020

Vinden var ret svag og kom fra en østlig retning, da vi mødtes kl 9 ude ved Revhuset. Et par stykker ville fiske fra Revet andre ville fiske på stykket ud mod Lejodden. Da klokken blev 12, samledes vi alle i vores klublokale, for mens vi andre fiskede havde Uffe varmet pølser og brød til os. Det var lige noget, der hævede humøret adskillige grader. Der blev ikke fanget fisk, og råt og koldt som det var, kunne man godt trænge til varme både ind og udvendig. Der var rigeligt med pølser og for en ”tyver” kunne man godt blive mæt. Ydermere havde John rund fødselsdag tidligere, så han gav øl og sodavand til de fremmødte. Trods god afstand mellem os gik snakken lystigt om alt mellem himmel og jord. Så efter en god times tid brød alle op igen, en enkelt eller to fiskede videre, om det gav fisk vides på nuværende tidspunkt ikke, resten kørte hjem.

Niels

November 2020

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

(tilføjet d. 6/1 2021) Generalforsamlingen er pga. corona situationen foreløbig udskudt

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset

 lørdag den 6. februar 2021 kl. 14.oo

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der tages forbehold for en eventuel udskydelse af generalforsamlingen pga.

corona restriktioner.

Bestyrelsen d. 27. november 2020

Referat tirsdagsfiskerne 3. november

Tirsdagsfiskerne mødtes kl 9 ude ved Stigbjerg. Vi var 7 medlemmer som trodsede det noget ugunstige vejr. Det blæste meget og vinden var drejet mere om i vest, så den kom på langs kysten. Uffe og Gert foreslog at køre til Frølunde Fed, for her var vinden mere gunstig. Da vi kom til p-pladsen mødte vi Lars fra Top- Grej. Her får I ingen fisk, for vandet er mudret og uklart proklamerede han og kørte et andet sted hen. Han fik overhovedet ikke ret. Klokken 10.15 hev Steen K Madsen en flot blank havørrede på land. Den var på 1,8 kg og godt 61 cm. Forinden da havde Henning en undermåler på krogen. Med vedholdende fiskeri med sin trofaste hvide stripper, lykkedes det ham at lande en flot blank havørrede på 43 cm.

Så trods en kraftig vind lykkedes det at fange 2 flotte havørreder. Så dagen vil med glæde blive husket, hvor der endelig efter lang tids tørke kom fisk med hjem.

Niels

Tirsdagsfiskerne på Frølunde Fed.d. 03. 11. 2020

Egentlig mødtes vi ved Stibjerg. Men vinden var drejet mere til vest, end der var lovet, og vi enedes om at forlægge residensen til Feddet.

Da vi kom derud, stod Lars Olsen (fra Topgrej) ved sin bil, og var ved at pakke sammen, for at køre et andet sted hen. Han var overbevist om, at det var umuligt at fange bare en enkelt undermåler i det beskidte vand. Han var endda så sikker i sin sag, at han lovede en kasse øl, hvis der var nogen af os, der fangede noget inden for de næste 5 timer – han kom til at fortryde sin skråsikkerhed – men vi glæder os.

Vinden var heller ikke for god her, men det var da muligt at svinge spinnestængerne – fluefiskeri var vist kun for fanatikere i dag. Og faktisk var vandet ikke så beskidt som Lars påstod. Vi fik fordelt os langs kysten, hvor der mod vest er flere små bugter med stensætninger imellem. Steen K. og jeg selv gik mod øst, hen mod Tude Å’s udløb, der ligger en god kilometer henne ad stranden. Jeg gik forrest, og havde efter en time ikke mærket noget, hvorfor jeg mente at det var ved at være kaffetid. Jeg rullede ind og gik hen mod Steen, der gik små 100 meter bag mig, og pludselig begyndte hans stang at vippe kraftigt op og ned, mens en flot blank fisk sprang ud ad vandet. Fisken tog flere udløb, og var en rigtig springfyr. Den var inde i strandkanten flere gange, men hver gang stak den udad igen. Steen bad mig om at tage hans kejs, men den var viklet ind i både hans rygsækremme og snoren til hans vadestav, så det måtte vi opgive. Til sidst var fisken dog så træt, at jeg kunne komme bagom den, og sammen med bølgeskvulpet få hjulpet den op på det tørre. 61 cm. rent sølv – flot, flot fisk – stort tillykke til Steen – og så var der en kasse øl hjemme.

Men det blev bedre endnu. Vi gik straks over til ”lejren” hvor Uffe havde fundet en perfekt stor og flad sten, hvor hans stol kunne stå, så han kunne sidde og fiske med bombarda og flue. Søreme om ikke han fik en fisk på ligesom vi kom gående. Det var ganske vist en undermåler – en fin lille tyksak – der fik besked om at komme igen, når den var blevet større.

Fiskene blev fejret med kaffe, Birthes hjemmebagte kage og en whisky, som Steen gav. Den eneste der ikke var til stede var Henning, der trodsede elementerne, på det mest vindudsatte hjørne på kysten – men det var der en god grund til.

Efter kaffe/kage/whisky-pausen fortsatte vi fiskeriet en times tid, inden vi ved tolv-tiden samledes for at pakke sammen og køre hjem. Og nu var også Henning kommet tilbage fra sit vindomsuste hjørne. Han kunne præsentere os for endnu en flot blankfisk – denne gang på 53 cm. Også stort tillykke til Henning.

Det er egentlig utroligt at vi kunne fange 2 blanke fisk her så tæt på åen, og så tæt på gydningstiden. Der er normalt meget langt mellem de blanke fisk på denne årstid. Herligt at vi fik vist det ikke kun bliver til hyggesnak, når vi samles til tirsdagsfiskeri. 

Gert Schjønning

Oktober 2020

September 2020

Makrellen d. 25. sep.

Vi afventer stadig at modtaget reservedelene så vi kan få Makrellen tilbage i vandet.

JK

Tirsdagsfiskernes tur tul Knudshoved tirsdag d. 22. sep.

Om morgenen mødtes vi hos mig i Næstved kl 8,30. Det havde været koldt om natten, men det blev hurtigt varmt for solen skinnede fra en skyfri himmel.

Vi fordelte os i bilerne og kørte derned. På P-pladsen fik vi hurtigt grejet frem og gik de 200 meter til stranden.

Det var ekstremt lavvandet, og det viste sig ret hurtigt at fiskeriet blev besværlig. Tangen lå tæt på vandoverfladen, og der kom tang på hele tiden. Nogle steder var der mere tang end andre steder. Så vi prøvede forskelligt. Der var et par hug selvom det var svært at afgøre om det var tang eller fisk.

Omkring middagstid havde vi fået nok og kørte hjemad. John og Steen ville på hjemturen lige køre forbi Vester Bøgebjerg. Det var et godt valg selvom de smed et par fisk, så havde de i det mindste fået noget på krogen andet en tang.

Tirsdagsfiskerne har altid modet og begejstringen til at fortsætte med at fiske på trods af nul- dage. Så tirsdag d. 29. sep. tager vi til Helnæs på Fyn.

Niels

Tirsdagsfiskernes tur til Omø d. 15. til d. 17. september 2020

Her fredag morgen siler regnen ned, og vejret ser temmelig trist ud. Så tænker jeg med glæde tilbage på tirsdagsfiskernes tur til Omø fra d. 15. til 17. sept. 7 mand mødtes på havnen i Stigsnæs for at sejle til Omø. Alle havde husket mundbind, for det var jo offentlig transport.

Vel installeret på Betania, gik flere ned på stranden lige nedenfor huset, og et par stykker kørte ud til fyret. Ret hurtigt fik Steen fleks på stangen. Desværre var det en undermåler. I løbet af eftermiddagen blev der fanget en del havørreder men under målet. Om aftenen havde Hans lavet en udsøgt middag, så der var dømt hygge.

Næste dag blæste det en hel del og der var meget tang i vandet, så vi fiskede øst siden af øen, hvor der var mere læ. Den dag blev der ikke fanget meget, ingen over målet. Om aftenen havde Lars Dan sørget for aftensmad. Lækker middag og Hans havde lavet æblekage til os. Flere havde sørget for øl og vin, så vi levede som grever.

Om torsdagen var det meget højvandet. Thomas og Lars Dan kørte om til klinten, hvor de var dagen før. De gik i vand til knæene og det stod helt op til klinten i en halv meters høje. Så der var ikke til at være. Ved Øret var det bedre. Flere havde gode hug, men det var kun nogle undermålere, der kom på land.

Alle kørte hjem til frokost og ved et tiden kørte vi til færgen og landede i Stigsnæs ved tre tiden.

Vi havde fanget 14 undermålere, men alle var enige om, at turen havde været rigtig god med godt kammeratskab og dejligt samvær

Niels

Udsætning af 1/2 års fisk

Hej alle friske hjælper

Vi skal  udsætte 1/2 års fisk ud lørdag den 17. oktober 2020  kl. 11.00

Vi mødes på pendlerpladsen, på omfartsvejen ude ved Elgiganten, hvor vi omlæsser fiskene til vores trailer.

Vi sender også biler afsted, med fisk i poser, fyldt med ilt. Ligeledes køre bilen fra dambruget også rundt, til nogle af udsætnings stederne, da der er 21 udsætningestationer

Der skal udsættes 28.300 stk.

Jeg håber der er nogen der kan hjælpe.

Send mig en besked om i kan hjælpe, og send denne mail vider til dem, jeg ikke har fået

med på listen.

Når jeg har deltagerlisten udsender jeg mere info.

Med venlig hilsen

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95

V/ Formand Kurt Jørgensen

Bødkervænget 5, Sæby

4270 Høng

Tlf. 20898182

kurt@ufv95.dk

Tirsdagsfiskernes morgenbord d. 1. september

Tirsdagsfiskerne samledes i Revhuset tirsdag d. 1 til morgenkaffe for at markere, at fiskeriet overgik til starte kl 9.

Vi var 15 tilmeldte personer, som havde en rigtig god formiddag. Snakken gik livligt om alt mellem himmel og jord og i særdeleshed omkring fiskeriet. Det står sløjt til med fangster af havørreder, men der bliver fanget lidt indimellem.

Efter et par timer med hyggeligt samvær, skulle der fiskes. Nogle gik ud under broen andre gik ud på Revet. Her blev fanget et par havørreder under målet, og de blev sat ud igen. Ellers er der ikke underretninger om flere fangster.

Vinden drillede en hel del. DMI lovede vind fra nordøst, men den var nærmest nordvest og tog til i styrke op ad dagen.

En rigtig god dag, som er blevet en tradition for tirsdagsfiskerne.

Niels

August 2020

Makrellen er fra d. 8. august taget ud af drift og booking er blokeret da gearet har sat sig fast. Når vi ved nærmere vil det fremkomme her på siden.

JK

Juli 2020

Brandsyn i vores lokaler i Revhuset.

Der har været brandsyn i Revhuset, hvor det blev pointeret at alle vinduesskodderne skal åbnes hvis der er aktiviteter i foreningslokalet. Dog kan det accepteres, at kun vinduesskodderne for endevinduet mod øst åbnes, hvis der maksimalt er 4 personer i lokalet. Bestyrelsen beder alle bidrage til at dette bliver overholdt.

Torsdag d. 2. Juli er sidste klubaften i Revhuset derefter holder vi sommerferie i Revhuset frem til og med d. 16. august

Juni 2020

Klubhuset er igen åbent

Fra i dag d. 24. juni åbner vi igen for de normale aktiviteter i vores lokaler i Revhuset en sidste gang før vi igen lukker for sommeren ved udgangen af juni måned. Så onsdag kan juniorerne igen mødes i lokalerne og torsdag er der normal klubaften. Uffe oplyser at der er gratis øl og vand til alle fremmødte, da datomærkningen er ved at blive, eller er overskredet pga. den lange periode hvor klubben har været neddroslet. Men husk at der stadig er corona i landet så det er stadig en god ide at holde afstand og god håndhygiejne.

Zone 1, 2 og 6.

Zone 1, 2 og 6 er lukket for adgang og fiskeri fra torsdag d. 25 juni til og med mandag d. 29 juni.

Maj 2020

Zone 1, 2 og 6.

Zone 1, 2 og 6 er lukket for adgang og fiskeri fra torsdag d. 25 juni til og med mandag d. 29 juni.

Stadig lukket.

Alle aktiviteter i Revhuset er stadig aflyst ind til videre.

Alle aktiviteter i Revhuset er fortsat aflyst pga. corona situationen, foreløbig frem til 10. maj. Men du må gerne tage ud i naturen for at fiske fra kysten eller tage en fisketur i Tude å, på Tissø, på kysten eller på Storebælt med forenings båd Makrellen.

Se sundhedsstyrelsens særlige vejledning til foreninger, der ønsker at genoptage udendørsaktiviteter efter nedlukning HER

Generelle retningslinjer 

  • I må max være 10 personer sammen 
  • I skal holde afstand på to meter hinanden - det gælder både i fri luft og på baner mv. 
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne. Det vil sige medbring altid håndsprit og gerne vand og sæbe på ture. 
  • Host eller nys kun i albuen eller i et papirlommetørklæde. Og husk skraldepose.
  • Alle med symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed - også i mild grad - skal blive hjemme.

April 2020

Alle aktiviteter i foreningens lokaler i Revhuset er foreløbig aflyst frem til 10. maj pga. corona situationen.

Marts 2020

Alle aktiviteter i foreningens lokaler i Revhuset er aflyst pga. corona situationen.

Mundingen

Sidste KLF DAG i Mundingen i år er i morgen tirsdag d. 31. marts da der udsættes fisk på fredag den 3. april.

Stemnings billeder fra zone 3 og 4 hvor der stadig kan fiskets

Aflysninger af kommende arrangementer ( 21/3)

Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter med aflysning af aktiviteter frem til 1. Maj.

Hvis vi skal tro eksperterne, vil virussen toppe i april. Derfor vil restriktionerne fortsætte til maj, hvorefter restriktionerne vil blive lempet successivt.

Hvis de mod forventning skulle blive ophævet tidligere melde vi det selvfølgelig ud.

Å zoner og Makrellen kan dog stadig benyttes.

Claus Sønderskov

Makrellen ( 20/3)

Makrellen er nu tilbage i sit rette element efter Gert har poleret og klargjort båden efter vinteren.Så nu har du chancen for at komme ud i den friske havluft og hvor smittefaren nok er mindst.

Havnemeden 2020 (20/3)

På grund af situation omkring Coronavirusen ser vi os nødsaget til at aflyse Havnemeden 2020 d. 23. maj.

AFLYSNING.

Klubaftenen hos TopGrej og Tirsdagsfiskernes ture er også aflyst.

Kære medlemmer. På grund af coronavirus aflyses alle aktiviteter i klubhuset fra i dag d. 11. marts frem til 1. april. Dette sker efter råd fra regering og kommune. vi vil udsende en mail med besked om genoptagelse af aktiviteter. hilsen Claus Sønderskov

Februar 2020

Køb Salg og Bytte Torsdag d. 13. februar

Med 42 deltagere til arrangementet er jeg yderst tilfreds, det var igen en god aften i KLF, Stor tak til vores lokale-udvalgs-folk for en flot indsats, hvor alene i pølser solgtes for kr. 750, - og de smager fandeme super godt ,,, (de 50 kr. er fra mig, jeg spiste 5 stk.).

På auktion var der mange dejlige effekter, der gik til særdeles fornuftige priser (for køberne) denne aften. Blandt effekterne var en stor bunke dejlige fiskebøger, der var doneret af et gavmildt tidligere KLF medlem, til støtte for ungdomsarbejdet i foreningen. Bøgerne indbragte godt 1000 kr. til dette formål.

Ansjosen, den lille Korsør pram, der også var på auktion gik for et hammerslag på kr. 1.000, - desværre al for billigt, - men der var en der fik en fin billig båd.

Flemming

Dødsfald

Det er med stor sorg, at Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget underretning om, at Forbundsformand Verner W. Hansen er afgået ved døden fredag den 7. februar 2020.
Verner har været formand for Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2004.
Han har været en dedikeret formand og har altid arbejdet for forbundets bedste. Både i og uden for lystfiskerkredse har Verner være vellidt og respekteret. Han vil blive savnet. 

Vores tanker går til familien.
Æret være Verners minde.

Hans Eigil Nielsen, Næstformand 
Lars Rasmussen, Direktør

Pighvarfiskeri 2020 02 06

Klubaften med foredrag om Pighvarfiskeri fra båd med TORE CHRISTIAN SVENDSEN. Var et stort tilløbsstykke med 58 interesseret medlemmer og gæster ude fra, som viste stor interesse for Pighvarrens biologi og udbredelse som blev levende fortalt af Tore, der gennem årene har brugt mange timer på havet for at knække koden. Mindstemål på Pighvarren er 30 cm og når man så tænker, de først er kønsmodne når de er over 40 cm, kan man godt forstå de ikke er mere udbredte.

Der blev fortalt om agn og vist forfang af forskellige slags, det er noget den fingernemme sagtens selv kan strikke sammen uden de store omkostninger, eller kan man købe sig til det. Så fat stangen og tålmodigheden, drag ud på havet og kysterne for at prøve lykken.                            

Mvh

KLF Havudvalget

Bent Olsen

Pighvarfiskeri 2020 02 06

Med den altid entusiastiske Tore Chr. Svendsen - repræsentant og instruktør fra Danmarks Sportsfiskerforbund, afvikledes i Korsør Lystfiskerforenings gode lokaler på Halsskov Revodde et virkelig informativt foredrag, fulgt af gode billeder fra Tores sikre hænder og skarpe iagttagelser, hvor så også 58 personer havde fulgt opfordringen og var mødt til denne gode aften."

MVH

Flemming

Kort orientering fra den ekstraordinære og den ordinære generalforsamling d. 1. februar.

På den ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag til ny struktur i bestyrelsen og foreningen med deraf følgende vedtægtsændringer for KLF godkendt.

På den efterfølgende ordinære generalforsamling blev Claus Sønderskov valgt som ny formand da Flemming Petersen efter eget valg ikke ønskede at genopstille. Som IT ansvarlig blev Jan Kampmann valgt. Valget som Aktivitets ansvarlig gik til Niels Kring Jørgensen. Jesper Thykjær Andersen fortsætter som kasserer. Til PR ansvarlig havde bestyrelsen foreslået nyvalg af Henning Topholm som generalforsamlingen godkendte med applaus.

Kurt Jørgensen, Gert Schjönning og Ingolf Petersen blev alle tildelt æresmedlemskab af Korsør Lystfiskerforening.

Et fyldestgørende referat vil selvfølgelig komme snarest efter godkendelse af dirigenten og den afgåede formand.

JK

Januar 2020

Makrellen d. 29. januar.

Bådudvalget har taget Makrellen på land for at foretage vintervedligeholdelse og div. mindre reparationer. Planen er at Makrellen er tilbage i vandet i slutningen af februar.

Gert

Ekstraordinær generalforsamling kl. 13.oo med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 14.oo lørdag d. 1. februar i Revhuset.

For ikke at belaste økonomien og miljøet mere end højst nødvendigt, har bestyrelsen valgt ikke at fremlægge generalforsamlingernes dagsordener, gældende vedtægter, regnskab og forslag mm. i papirform på generalforsamlingerne, men kun at benytte en mere tidssvarende teknologi ved kun at  benytte projektor til fremvisning af de aktuelle skrifter under møderne. Bestyrelsens beretning er dog vedhæftet i seneste nyhedsmail.

Men selvfølgelig følger bestyrelsen vedtægternes § 6 punkt b. hvoraf det fremgår at:

Senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen publiceres dagsorden, bestyrelsens beretning samt evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer. Men bestyrelsen har forslag til ny struktur og deraf følgende forslag til vedtægtsændringer, hvilket behandles på den ekstraordinære generalforsamling kl. 13.oo.

Den ordinære generalforsamling kl. 14.oo afvikles efter de gældende vedtægter. (Vedtægter af d. 8. november 2018 eller alternativt de nye vedtægter, godkendt på den ekstraordinære generalforsamling tidligere på dagen). 

Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at læse / downloade / og evt. printe alle relevante dokumenter vedrørende generalforsamlingerne fra hjemmesiden.

KLF FLUESKOLEN 2020 med PETER STOLTZE d, 23. januar

Flueskolen startede alvorligt den 23. januar, hvor Peter virkelig forkælede alle de fremmødte med hans store og veldokumenterede viden om fluefiskeri, -grej og al det tilhørende, ligesom alle fik syn for sagen, når Peter viste knuder, omtalte liner, polering og rengøring af liner og grej samt hans gode fluer, som havde mange fisk på samvittigheden.

Denne grundige og virkelige professionelle indgang og kunnen på området, blev så videreført da Peter instruerede i gode og fiskegode kast i storhallen i Næstved den 2. februar 2020, hvor han understregede, at det absolut ikke er de hysteriske lange kast der giver fisken, men som oftest i stedet de gode beherskede og velplacerede kast, hvor så også fluen (agnen), får den fineste præsentation.

Igen viste Peter at hans kaste-certificering er meget berettiget ved, at han på en god konstruktiv og pædagogisk vis virkelig fik rettet mange små unoder hos deltagerne, - så alle fik en rigtig god dag.

Nu henstår så ”den afsluttende eksamen” ved å-fiskeriet den 1. marts og kystflue-fiskeriet den 22. marts, - noget alle deltagerne godt kan glæde sig til.

Kursusleder

Flemming

FLUEKASTEINSTRUKTION – UNDERHÅNDSKAST  den 19.1.20 I STORHALLEN, NÆSTVED

STORHALLEN NÆSTVED: Her afvikledes søndag den 19. januar den sidste af 3 sessioner i fluekast, hvor hovedtemaet var UNDERHÅNDSKAST både med enhånds- og tohånds fluestangen, hvor den gamle fluefisker og formand i KLF var instruktør, - rigtig mange af de 12 deltagere fik faktisk en ganske fornuftigt tag i de teknikker der hersker omring dette rigtig gode og givtige kast, - ja man kan faktisk med underhåndskast kaste lige så langt som med overhåndskast, når det gælder tohåndsstangen. Vi hører i flæng benævnelsen switch kast, speykast og underhåndskast, -hvor kasteform  læner sig meget op ad hinanden .

Vi nåede også lige at et meget givtigt fif om, hvodan man lettest muligt behandler/opbevarer skydelinen ved fiskeri med tohånds fluestangen.

NU STARTER SÅ DEN EGENTLIGE FLUESKOLE 2020 v/Peter Stoltze, hvor der nu  torsdag den 23.1. her loop, knuder, forfang, grej m.m . på klubaftenen, - her fortsættes så med kast i Storhallen igen den 2.2.20 og der videreudvikles og sluttrænes i Tude å’s Munding den 1. marts og på kysten den 22. marts.

FOREDRAG RENE GERKEN – OLDERØ FLY FISHING LODGE, LAKSELV, NORGE

Rene Gerken foredrag den 16. januar i vores mødelokale var rimelig besøgt med 26 deltagere, som fik en interessant orientering og indblik i det eksklusive fiskeri på Olderø i Lakselv, Norge, - men også helt klart et sted, som i højsæsonen, alene taler til det pengestærke publikum, som ud over fiskeriet efter primært store laks +10 kg, også forventer høj standard på kost, logi og alle de ydre rammer samt service i det hele taget.

I de bedste 4 uger koster en uges fiskeri og ophold kr. 90.000 pr. person/stang om ugen, hvor de så er 6 personer/stænger i alt. Der er sågar én person som ønsker at have fiskeriet helt for sig selv en uge, - ja det er så over kr. 500.000 !!!!

Men Rene berettede levende, viste billeder og filmklip fra elven, lakse fly Lodgen og omgivelserne i øvrigt, så alle blev vel orienteret om både det dyre eksklusive og det offentlige mere økonomisk overkommelige, men der var så også lodtrækning om de forskellige fiskestrækninger.

IGEN EN GOD AFTEN I LIGESINDEDES LAG I KLF.

Foredragsaften tirsdag d. 14.

Korsør Lystfiskerforening og Dansk Sportsfisker forbund har i samarbejde stablet tre foredrag på benene.

Det andet i rækken var” På eventyr med enhånds fluestang”.

Der var mødt 33 forventningsfulde tilhører op på en tirsdags aften. Flere var kommet langvejs fra. De gik ikke forgæves, for Lasse Elmgren var en dygtig fortæller, og han kom langt omkring i verden, hvor man kan fiske med fluestang.

Hans pointe var, at man skulle opsøge ” eventyret”. Hvorfor opsøge hotspots, hvor der står 20 andre lystfiskere. Man kunne prøve at gå andre steder på stranden og på den måde måske opleve eventyret. Både hvad angår fanget fisk og en anderledes natur.

Han havde været på Kola halvøen, hvor fiskerne blev fløjet ud til fiskevandene med helikopter, og på Cape Cod på USA`s østkyst, hvor der blev fanget store fisk. Rundt om i verden er der rigtig gode muligheder for et helt anderledes fluefiskeri ,end det vi kender herhjemme. Har man mod og en velpolstret pengepung, er chancerne for et rigtigt ” eventyr” til stede.

Vi skal dog ikke glemme vores dejlige kyster her i Danmark, for her er også rige muligheder for store ”eventyr”.

Niels

Fiskeregler og adfærd for KLF’s vande Rev: 2020-01-07

Bestyrelsen har vedtaget nye fiskeregler som du venligst skal følge når du fisker i Tude å.

Reglerne indeholder bl.a

Specielt for zoner i Lindes Å, at åen med tilløb ekstraordinært er totalfredet i 2020 efter rådgivning fra DTU Aqua

Se reglerne HER

Flueskolen 2020 01 05

13 personer deltog den 5. januar ved en kasteinstruktion med Rene Gerken fra Odense.

Der var meget stor tilfredshed efter denne dag i Storhallen i Næstved, - alle deltagere fik virkelig rettet mange direkte fejl og fik mange gode finesser om, hvordan man kan udøve sit fluefiskeri, så det er en nydelse.

På Flæuekastesiden henstår nu den 19.januar, hvor der primært skal trænes underhåndskast med både én- og tohåndsstang, samt der bliver lige muligheder for lidt præcisionstræning og så lidt om opbevaring af line kast/fiskeri.

Den egentlige KLF Flueskole starter torsdag den 23. januar i klubben med Peter Stoltze, hvor der så er FLUEFISKEKAST i Storhallen den 2. februar og fiskeri i å den 1. marts og på kyst  NY DATO - SØNDAG DEN 22. MARTS.

Flemming

Nyt om hjemmesiden i 2020

I et forsøg på at forenkle hjemmesiden vil jeg i den nærmeste fremtid foretage lidt ændringer på hjemmesiden. Siden >Turreferater< vil udgå som selvstændig side, men referaterne vil fortsat blive bragt, men nu på siden >Seneste ny< da referaterne jo er en naturlig del af hvad der pt. rører sig i foreningen . Med den ændring vil der blive plads til at flytte siden >Seneste nyt< op på øverste niveau i oversigten, så siden ikke længere er en undermenu under >Forsiden< 

JK

December

Juleferie.

Revhuset holder juleferie fra d. 20/12 til og med d. 6/1 2020 med ønsket om en glædelig jul sam knæk og bræk i det nye år til alle medlemmer og deres familier.

Ekstraordinær og Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

Bestyrelsen indkalder til

ekstraordinær generalforsamling

lørdag den 1. februar 2020 kl. 13.oo i Revhuset

Eneste punkt på dagsordenen er bestyrelsens forslag til ændring af gældende vedtægter af 8. november 2018. (jf. vedtægternes § 9)

Bestyrelsen indkalder til

ordinær generalforsamling

samme dag kl. 14.oo i Revhuset. (jf. vedtægternes § 9)

Dagsorden ifølge gældende vedtægter.

(Vedtægterne kan være ændret på den ekstraordinære generalforsamling tidligere på dagen)

Som anført i vedtægternes § 6 d.

d)   Senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen publiceres dagsorden, bestyrelsens beretning samt evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

e)   Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Spisning efter generalforsamlingen

 ca. Kl. 18.oo serveres

Gule ærter med flæsk og pølse - eller 3 stk. smørrebrød + 1 stk. ostemad - inkl. 1 øl/vand - 2 snaps og kaffe for den rimelige sum af kr. 100,-

Du er velkommen til at tage din ægtefælle med til

spisningen til samme kuvertpris.

HUSK: TILMELDING TIL SPISNING

EFTER GENERALFORSAMLINGEN

til Flemming på mail: dortheogflemming@hotmail.com

eller SMS til mobil 40 53 61 14

senest lørdag d. 25. januar.

Publiceret 29. nov. 2019

November 2019

KLF Flueskolen 2020

Korsør Lystfiskerforening byder igen i 2020 på flueskolen, denne gang med Peter Stoltze som gennemgående instruktør. Der bliver gennemført fire forskellige seancer, hvor deltagerne kommer igennem forskellige discipliner rettet mod havørredfiskeri i åen såvel som på kysten.

Torsdag 23. januar: Grej og knuder

Denne aften foregår i klubhuset, og fokus vil være på sammensætning af en funktionel udrustning, nærmere bestemt en hensigtsmæssig kombination af stang, line og forfang. Der vil være anvisninger på valg af grej til forskellige fiskesituationer, herunder overvejelser omkring opbygning af en grejpulje. De forskellige knuder, tacklinger og splejsninger, der er nødvendige for at kunne arbejde med forskellige linetyper og –systemer bliver demonstreret, og der bliver også mulighed for at øve dem selv. Tag dit eget grej med og få det i topform til resten af kurset!

Søndag 2. februar: Kastetræning i Harboe-hallen

Denne søndag foregår i Harboe-hallen i Næstved. Fokus er på målrettet træning af overhåndskastet med enhåndsstang, herunder evnen til at afkode linebuen og foretage forskellige justeringer af kastebevægelsen. Fokus er ikke på at kaste langt men derimod at kaste rigtigt. Bemærk: Det er en indendørs hal men uden opvarmning, så sørg for påklædning som skulle du på Storebælt efter nytårstorsken!

Søndag 1. marts: Havørredfiskeri med flue i åen

Den 1. marts er premiere langs mange danske åer, men ved Tude å har vi allerede været i gang i halvanden måned, hvis vi da ikke får en isvinter! Fiskeriet efter forårsfisk er præget af relativt langsomt fiskeri dybt i vandsøjlen, og vi vil arbejde målrettet med grej og teknik til at opnå dette. Måske er det denne søndag, at vi får en af åens flotte overspringere at se? Vi fisker denne dag i åen munding med mindre himmel og hav står i ét.

Søndag 15. marts: Havørredfiskeri med flue på kysten

Storebæltskysten er ét stort havørredrevir, men første gang man står på stranden med en klejn fluestang kan det hele virke temmelig uoverskueligt. På denne søndag har vi fokus på strategi til at knække koden i det salte, herunder hvornår man skal være tålmodig og give en plads en ekstra chance, men også hvornår et mere opsøgende fiskeri er på sin plads. Vi vælger plads når vi kommer tættere på datoen, men der bliver tale om en af de kendte pladser med god tilgængelighed.

Kort om instruktøren:

Peter er mangeårigt medlem af KLF såvel som Instruktørsammenslutningen under DSF, hvor han er for tiden er formand. Han er internationalt certificeret som kasteinstruktør på masterniveau i IFF, og han har deltaget i adskillige danmarksmesterskaber i kast med samlede 2. og 3. pladser som de bedste resultater.

Tilmelding skal ske til Flemming på mail: dortheogflemming@hotmail.com eller på tlf. 40 53 61 14 og senest ved flueskoleaktiviteten i klubben 23. januar 2020. max 15 deltagere først til mølle og man skal ha' deltaget i kastedagen 2.2.2020 for at deltage i Å og kyst aktiviteten.