Lindes Å - Den lille skønne

For alle zoner i Lindes Å gælder:

Sæson: 1/4 til 15/5 samt 16/9 til 30/9

Parkering: Se anvisningen på Zonekortet

Der må max. være 2 fiskere samtidig i zonen

Der må kun fiskes med blink, spinner, wobler, jig og flue.

Der må kun fiskes med 1 krog (enkelt, dobbelt eller trekrog) uden modhager.

Husk Legitimation

Gyldigt medlemskort, der er strengt personlige, skal altid medbringes ved fiskeri i foreningens fiskevande. Kortet skal på forlangende forevises lodsejer og legitimeret fiskeriopsynsmand. Medlemmerne skal til enhver tid overholde de gældende fredningstider, mindstemål, regler og lovgivning vedrørende fiskeri. 

Medlemskortet kan udprintes fra DSF's medlemssider HER.

Zoneslilt fra Lindes Å