Lindes Å - Den lille skønne

Lindes å med tilløb er totalfredet for at beskytte den truede bestand af hav- og bækørred, efter rådgivning fra DTU Aqua

Zoneskilt fra Lindes Å

Husk Legitimation