Tude Å - Åen der binder dig - fine fisk og en dejlig natur sammen.

Husk at indsende din fangstrapport inden 8 dage efter fiskeriet. Du finder fangstrapporten under Forsiden - Medlems sider.

Gyldigt medlemskort eller gæstekort, der er strengt personlige, skal altid medbringes ved fiskeri i foreningens fiskevande. Kortet skal på forlangende forevises lodsejer og legitimeret fiskeriopsynsmand. Medlemmerne skal til enhver tid overholde de gældende fredningstider, mindstemål, regler og lovgivning vedrørende fiskeri. 

Medlemskortet kan udprintes fra DSF's medlemssider HER.

Henstilling fra lodsejeren i Mundingen. 

FARTSBEGRÆNSNINGEN PÅ TRANEVEJ GENNEM SOMMERHUSOMRÅDET SKAL RESPEKTERES.
Når du fisker i zonen, så spørg på høflig vis, såfremt der kommer ikke kendte personer og fisker, - i hvilken forbindelse de fisker på strækningen, specielt også hvis man pludselig er mere end 3 personer der fisker!!